Vår visjon er: Vi vil gjøre Jesus kjent på alle skoler og studiesteder i Norge så han blir trodd, elsket og etterfulgt.

 

Skolelag

Et kristent skolelag samles på skolen sin. Her er de sammen, ber, leker, spiser, leser i Bibelen og snakker om små og store spørsmål i livet. Ofte arrangeres ting som «Godhetsdager», hvor de deler ut kakao og vafler til medelever og lærere, eller «Grill en kristen», hvor et par kristne blir utfordret til å svare på hva som helst om kristen tro, både vanskelige og hverdagslige ting. Et skolelag består ofte av ungdommer fra forskjellige miljøer, men som deler en felles arena for hvor de lever store deler av livene sine: Skolen. De vil at skolen skal bli en bedre skole hvor Guds godhet vises til medelever og lærere.

Studentlag

Studenter møtes for å snakke om tro, lese Bibelen og be sammen gjennom studietiden. De inviterer nye til fellesskap for å bli kjent med Jesus og livet som kristen. Ofte arrangeres aksjonsuker som «Godhetsuka», hvor man setter fokus på å gjøre noe for andre, eller «Skepsisuka», hvor de tar opp spørsmål og snakker ærlig om tro og tvil. Et studentlag inviterer ofte til fester, arrangementer og turer, og gir mulighet til ledertrening, disippelgrupper med mer.

Kristenrussen

Kruss står sammen og hjelper hverandre til å leve ut troen sin i russetida. Sammen peker de på Jesus og viser Guds kjærlighet til venner og medruss gjennom praktiske handlinger, ord og tilstedeværelse. 

Les mer på kristenrussen.no