Lagsbevegelsen består av alle unge og gamle som deler en felles visjon om å gjøre Jesus kjent på alle skoler og studiesteder i Norge, så han blir trodd, elsket og etterfulgt.

Laget i tall

Laget NKSS (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag) består av rundt 200 lokallag og 4.000 medlemmer, fordelt på ungdomsskoler, videregående skoler og studiesteder. Bak seg har de tusenvis av Lagsvenner som støtter dem økonomisk, gjennom frivillighet og forbønn.

Demokratisk organisert

Laget er en demokratisk organisasjon. Generalforsamlingen er Lagets lovgivende myndighet og avholdes annenhvert år. Generalforsamlingen velger Landsstyret, som er generalsekretærs arbeidsgiver og Lagets øverste organ i saker som ikke avgjøres av generalforsamlingen.

Landsstyret

Det sittende landsstyret er valgt for perioden 2018 – 2020. Det består av følgende personer:

 • Therese Soldal, leder

 • Martin Jakobsen, nestleder

 • Linn Haaland, lagsvenn

 • David Fredriksen, lagsvenn

 • Amund Helgaas, skole/student

 • Anna Linbak Hørte, skole/student

 • Iver Jensen, skole/student

 • Ingeborg Furre, skole/student

 • Emma Petrie Jensen, ansatte

Vararepresentanter:

 • Ben David Normann, 1. vara for lagsvenner

 • Eivind Svenningsen, 2. vara for lagsvenner

 • Alida Masvie, 1. vara for skole/student

 • Ingveig Reilstad, 2. vara for skole/student