Laget har ikke speilet det kulturelle mangfoldet som finnes i Norge godt nok. Det samme kan nok sies om store deler av det tradisjonelle kirkelivet i Norge. Derfor besluttet Lagets landsstyre å etablere Laget Interact i 2016, et nettverk som jobber tett med migrantmenigheter i Norge om å virkeliggjøre lagsvisjonen. Bemerkelsesverdig nok finnes det over 100 slike menigheter bare i Oslo, menigheter som primært består av innvandrere. 

Siden oppstarten av Laget Interact har vi erfart at alt begynner med møtepunkter, slik at vi kan vite om hverandre og bygge tillit. Deretter er veien til å samles bak lagsvisjonen ganske kort, fordi det er vårt felles kall som kirke å gi evangeliet videre, ikke minst til ungdommer. 

Partnermenigheter

En viktig måte vi jobber med Laget Interact på er gjennom etableringen av partnermenigheter. Les mer her.

Etablere lokallag

Ikke alle går i kirka, men alle går på skolen. Vi ønsker å skape flerkulturelle møteplasser på skolen med Jesus i sentrum. Vi lager bønnegrupper og aksjonsuker hvor ungdom på tvers av kulturelle bakgrunner jobber sammen for å dele evangeliet blant sine medelever og medstudenter.

Ressursnettverk

Vi har et stort nettverk av kompetansepersoner innen flerkulturelt arbeid med elever og studenter. Hvert år trenes flere titalls personer i nettopp dette på skolen vår, Hald Internasjonale Senter, hvor vi blant annet driver linjen Hald Interact. Les mer her

 
 
Hans-Christian Bergsjø.jpg

Kontakt Laget Interact
 

Leder: Hans Christian Bergsjø
✆ 938 48 361
hans.christian@nkss.no

Se her for øvrig kontaktinfo