fbpx

«Jeg definerte Gud med mine følelser» – Leahs lagshistorie

«Gud lar oss ikke bare stå i en strøm der det kommer steiner og kvister, kommentarer, og andre som skal rakke ned på troa vår. Gud utruster oss med mennesker, som vi kan gå sammen med, så det ikke blir så tungt å gå.»

Leah er 18 år gammel fra Hamar, og fikk litt kultursjokk når hun begynte på videregående. Det ble noen utfordrende måneder med mange følelser, usikkerhet og en kamp om å finne sin plass. Hun opplevde at hun var satt i en strøm som hun skal gå motstrøms i. Det var ikke alltid like enkelt.

Gjennom Lagets Lederakademi fikk hun høre om Guds fulle rustning, som utruster til å stå i ulike kamper i livet. Leah erfarte etter dette at hun hadde latt følelsene sine definere hvem Gud var, fremfor å gå i sannhetene Han forteller til oss. Denne åpenbaringen er hun så takknemlig for å ha fått gjennom Laget og Lederakademiet.