Nøkkelpersonene i Lagsbevegelsen

Lagsvennene er heltene som tar eierskap til arbeidet Laget gjør. I dag kan vi arrangere leirer, konferanser, og skape gode, Jesus-sentrerte fellesskap for tusenvis av unge over hele landet i den viktigste tiden av livene deres, men vi ønsker å oppnå mye mer sammen med dere.

1. Bli fastgiver

Fastgivere er Lagets stødige ryggrad. Lagets arbeid for unge mennesker er mulig på grunn av at vi har mennesker som er trofaste og gir oss forutsigbarhet til å planlegge og forvalte ressurser mest mulig effektivt.

2. Bli Lagsvennsmedlem

Lagsvenn er Lagets eget medlemskap for deg over 26 år. Som Lagsvennsmedlem gir du oss en sterkere stemme når vi kan vise til en større medlemsmasse, og du får stemmerett ved Generalforsamlingen.

3. Bli voksenleder

Voksenledere tilbyr støtte til lokallagene slik at de kan starte og drive godt. Her kan du få ansvar alene eller sammen med andre for å følge opp en gruppe med ungdommer. Ta kontakt og finn ut mer om lokallagene i ditt nærområde, og hvordan du kan bruke dine talenter of erfaring for ungdommene.

4. Be for oss

Bønn bærer alt Lagsarbeid og er avgjørende. Meld deg på bønnemail, finn siste bønnekalender i magasinet Credo, eller last ned bønnekalender her.

PS: Laget har dessuten et eget Lagsvennsråd, som du kan kontakte om du har gode ideer til arrangementer, kampanjer eller annet rundt om i landet. Send en e-post til lagsvenn@nkss.no.

Vinterkampanje-2.jpg