IMI-kirken i Stavanger ny partnermenighet

– Laget har hjulpet oss til å nå ut til flere, forteller ungdomleder i IMI.

Laget og IMI-kirken i Stavanger har lenge jobbet sammen. Nå blir de endelig formell partnermenighet med Laget.

Ungdomsleder Ole Bjørn Nord-Varhaug og lagsarbeider Sigvart Eide møtes over en kopp kaffe. Det har de gjort mange ganger før, for IMI-kirken og Laget har allerede samarbeidet en stund.

– Vi ser på Laget som en enorm ressurs for oss. Faktisk så har vi det som en mulig tjeneste i menigheten; at du er aktivt med i Laget, forteller Ole Bjørn.

Lagets opplegg for partnermenigheter handler om flere ting. Laget tilbyr blant annet seminarer og workshops rettet mot ungdommer og studenter. Lagets ansatte eller frivillige kan bli ressurspersoner inn i dette arbeidet for menigheten. Menigheten på sin side blir bedt om å oppmuntre sine unge til å engasjere seg i lagsarbeidet, være med å be for Laget, gi et offer og ha en lagsaktivitet i året.

Geir Loftesnes, pastor i IMI-kirken i Stavanger, forteller hvorfor IMI-kirken ønsket å bli partnermenighet med Laget.

Ønske om å nå ut

Ole Bjørn Nord-Varhaug forteller at å samarbeide med Laget har hjulpet menigheten til å bli tydeligere på sitt misjonale fokus, særlig blant ungdom og unge voksne.

– Vi så at det var vekst blant ungdommer som ble engasjert i menigheten gjennom konfirmantarbeidet, men ikke i de andre aldersgruppene. Og vi følte på en lengsel for disse også. Gud elsker oss like mye som han elsker klassekameratene våre. Menigheten fungerer jo bra, men vi har ikke samme mulighet til å nå ut på skolene. Og der har vi jo allerede en enorm ressurs gjennom Laget, og vi har ungdommer som allerede er engasjert der, forteller Ole Bjørn.

Ungdomsleder Ole Bjørn Nord-Varhaug (t.v.) og Lagsarbeider Sigvart Eide gleder seg til mer samarbeid med ny avtale på plass.

Ungdomsleder Ole Bjørn Nord-Varhaug (t.v.) og Lagsarbeider Sigvart Eide gleder seg til mer samarbeid med ny avtale på plass.

Bygger broer

Gjennom en kartlegging de gjennomførte før samarbeidet begynte så de at mange tenkte at menigheten og livet utenfor ofte ikke hang sammen.

– Men det gjør jo selvsagt det, sier Ole Bjørn. Det vi ønsket, og det vi har sett er at Lagets arbeid har vært med å bygge bro fra livet i kirka til de andre delene av livet, forteller Ole Bjørn.

– Også gir det noe til ungdomspastorene også, som får bli med på lagsbesøk, og tilgang til en arena der de ellers ikke ville kunne være, skyter Sigvart Eide inn.

Ny forståelse

IMI-kirken har et system for å forstå og analysere hvordan det går med menighetens arbeid. Og samarbeidet har gitt resultater.

– Før så vi at ungdommene hadde en lav forståelse av sin rolle i det å nå ut til venner og andre om Jesus. Men etter at Laget har fått en større rolle hos oss, ser vi at ungdommene sitt fokus på å være utadrettet har økt ganske mye. Laget har hjulpet oss til å strekke oss lenger, forteller Ole Bjørn.

Hvorfor bli partnermenighet med Laget?

Drømmer for framtiden

Nå som samarbeidet har blitt mer formelt håper begge to at det gode arbeidet skal ta nye steg.

– Jeg håper særlig bønnearbeidet vil vokse. Så håper jeg at det at menigheten vil vie kollekt til oss først og fremst vil gjøre noe med hjertene til de som gir. Det er ikke summene som er så viktige, men først og fremst hva det kan gjøre med de som gir, forteller Sigvart.

Ungdomsleder Ole Bjørn trekker fram ledertrening og langsiktig arbeid til slutt.

– Vi ønsker enda mer vekst på skolene, både i nye kristne, men også at ungdommmene blir disippelgjort og får ledertrening. For det er ikke så viktig hva de gjør i dag, hvis de ikke tror om ti år, og der er Laget en kjemperessurs, avslutter Ole Bjørn Nord-Varhaug.