Laget grilles på Bergens største videregående

De siste to ukene har representanter fra Laget blitt invitert inn til hele ti tredjeklasser på Amalie Skram videregående skole. Oppdraget? Bli grillet!

Grill en kristen er et arrangement hvor mennesker inviteres til å stille spørsmål om kristen tro til et panel av kristne. Det er et populært konsept på alt fra lagsmøter og skepsisuker til festivaler, folkehøyskoler og bibelskoler.

Grill en kristen er en veldig interessant og livsnær måte å bruke religionstimene på.

Grill en kristen er en veldig interessant og livsnær måte å bruke religionstimene på.

Men det skjer noen ganger at lærere også ønsker å innlemme dette som en del av religionstimene. Ofte har lærere da blitt tipset av Lagsungdommer på skolene, og Lagets representanter stiller gjerne opp for å forsøke å svare på spørsmål etter beste evne, i håp om å starte gode samtaler og bygge ned fordommer.

Amalie Skram videregående skole er Bergens største av sitt slag med nesten 1.000 elever. Tredjeklassene der startet å invitere til grilling i 2016 med tre skoleklasser, mens alle ti klassene ønsket besøk i 2017 og i år.

Elevene hadde laget sin egen introduksjon til grilltimen.

Elevene hadde laget sin egen introduksjon til grilltimen.

– Det har fungert veldig bra, forteller Einar Helgaas, Lagets teamleder for Region Vest. Vi jobber strukturert med å finne gode team, hvor vi har tre stykker som utfyller hverandre på tvers av alder og kompetanseområde.

I tillegg til Lagets egne representanter, både ansatte, traineer og elever, mottok de god hjelp fra Vegard Soltveit, assisterende generalsekretær i Den Norske Israelsmisjon, Arnt Jakob Holvik, pastor i Influx, Knut Amund Låstad, menighetsarbeider i Frikirken, og André Birkeland, medpastor i Tabernaklet.

Det manglet ikke på gode spørsmål i løpet av timene.

Det manglet ikke på gode spørsmål i løpet av timene.

Et godt samarbeid med lærerne har vært viktig i disse periodene. Ofte har mange sendt inn spørsmål i forkant, mens enda flere rekker opp hånda i timene. Mange kjente temaer gikk igjen, slik som «Gud og vitenskap», «det ondes problem», «kristendom og andre religioner», «abort», «likekjønnet ekteskap», «Bibelens troverdighet» og mye mer.

Ønsker du å invitere Laget til din skole?

Send en forespørsel til representanten i ditt distrikt eller send mail til post@nkss.no. Vi kommer gjerne på besøk.