Rektorer nekter ungdommer å arrangere skolelag

Det siste året har vi opplevd at flere og flere rektorer nekter ungdommer å arrangere skolelag. Stadig møter vi fortvilte ungdommer rundt om i Norge som har fått avslag på å arrangere bønnegruppe, bibelstudier i lunsjen, eller arrangere stand. Det har ført til at vi har involvert oss i kampen for elevers rett til å få utøve sin kristne tro. Dette har blitt en viktig sak for Laget. 

Stortingshøring_rhm-5.jpg

Det er sterkt urovekkende at vi i Norge nå opplever at kristen trospraksis blir nektet i det offentlige rom. Dette kan vi ikke la fortsette. Fire stortingsrepresentanter fra KrF har fremmet et representantforslag med innstilling om at stortinget ber regjeringen gå i dialog med Kommunenes Sentralforbund og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner med sikte på å disse tilgang til skoler og andre offentlige bygninger lokalt, og unngå at skoleeierne bidrar til usaklig forskjellsbehandling ved utlån. Vi ønsker nasjonale retningslinjer for hvordan barn og ungdom fritt kan organisere seg på skolen, med henvisninger til flere FN-konvensjoners tydelige krav om barn og unges rett til trosfrihet og organisasjonsfrihet. 

3. mai var det høring for forslaget vårt på stortinget. Der bidro Christian Due-Tønnessen og Daniel Overskott med innlegg på vegne av Laget, med både tale og skriftlig høringsuttalelse. Der deltok også Landsrådet for Barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og flere andre organisasjoner som opplevde problemer med aktivitet på skolen, blant annet Humanistisk Ungdom og Målungdommen. Det var fantastisk å se støtten vi fikk fra et bredt spekter av barne-, og ungdomsorganisasjoner, samtidig som deres tilstedeværelse viste tydelig behovet for de gode retningslinjer. 

Den 5. juni ble forslaget behandlet i stortinget. Se denne linken om hvordan det gikk. 

Vi ber om bønn og støtte for Laget og alle de ungdommene som fortsatt ikke har fått arrangere skolelag til nå. Vi har lyst til å være enda mer tilstede for ungdommene våre og bidra til å endre samfunnet slik at tro ikke blir skjøvet bort fra offentligheten. Du er velkommen til å bidra som fastgiver i Laget slik at vi kan oppfylle dette ønsket!

-- -- -- -- 

Her finner du våre tips til hvordan søke, og hva dere kan gjøre om dere får avslag.