Kristne studenter deler nesten ikke troen sin med andre

Laget har utført en stor undersøkelse blant kristne studenter, om hvordan de forholder seg til sin egen tro som student. Tallene viser at de aller, aller fleste unngår å bli identifisert som kristne.

– Funnene fra undersøkelsen tegner opp et svært dramatisk bilde av at vi skammer oss over evangeliet, skriver generalsekretær Karl-Johan Kjøde på Verdidebatt.

6% mener tro bør være en privatsak

2 av 3 kristne snakker ikke regelmessig med ikke-kristne om troen sin.

90% mener at kristne lever med troen «inni skapet»

73% tar ikke opp sin kristne tro med mindre de får et direkte spørsmål.

Som kristen studentorganisasjon ønsker vi i Laget å forstå hvordan troen preger kristne studenters hverdagsliv. Allerede ser vi at tallene både sjokkerer, men også bekrefter det kanskje mange har tenkt allerede.

Laget ønsker å være en ressurs for kirke og menigheter inn i skole- og studentliv. Vi jobber blant annet med partnermenigheter for å samarbeide bedre om å nå ut, og utruste dagens unge kristne. Vi vil også presentere alle funn fra undersøkelsen, med diskusjon på Lagets StudentFORUM i Trondheim 19. – 20. januar 2019.