– Laget svært viktig for barnas trosliv

Troen har vært en viktig ingrediens i hjemmet til familien Halle. Og Laget har vært en sterk bidragsyter for det.

(Denne teksten ble først publisert i Lagsmagasinet Credo 2/18. Få tilsendt Credo fire ganger i året som fastgiver, eller abonner ved å sende mail til credo@nkss.no.)

– Det er i hverdagen man lever som kristen. Det er på gudstjenester og møter man styrkes til å leve dette livet. Det er på arbeidsplassen, i nabolaget og på skolen vi kan invitere andre til å bli med og det er der vi viser hva vi står for, sier Nils Ingvald Halle.

Erfaringene med Laget har vært en gjenganger for den aktive familien.

Erfaringene med Laget har vært en gjenganger for den aktive familien.

Han sitter i sofaen sammen med sin kone Elisabeth. Huset ligger bare et steinkast fra sjøen i Nordhordland, litt over en halvtimes kjøretur fra Bergen.

Det er litt under et år siden deres eldste sønn, Eivind, pakket sekken og flyttet på bibelskole. Nå har de to barn igjen hjemme. Marthe på snart 17 år og Andreas på 14. Alle tre har tatt med seg troen fra hjemmet og inn på skolen.

– Vi har prøvd å ha en rød tråd i ting vi finner på og arrangementer vi har vært med på. Helt fra de var små har vi lest på sengen, bedt sammen og sunget godnattsang. De har hatt med seg en trygghet i troen hjemmefra, sier Elisabeth.

Ingen bekymring

Da eldstemann begynte på ungdomsskolen startet han i skolelaget. For ham var det naturlig helt uoppfordret fra foreldrene, som begge var med i Laget da de var yngre.

– Det betydde mye for min tro og vi spurte nok om det fantes et skolelag, men vi har ikke pushet han, forteller Elisabeth.

Verken hun eller Nils Ingvald har vært bekymret for at barnas tro skulle bli visket bort i møte med skolehverdagen.

– Vi har ikke vært redd for at de skal bli så utfordra at de skulle miste troa, fordi vi vet de har kristne venner. Dette hadde kanskje vært mer aktuelt om de stod alene, sier Elisabeth, og viser til fellesskapet de har i Laget.

– Jeg opplever at barna kan være med og formidle noe. Som ungdommer med en bevisst tro, har det vært naturlig å søke Laget på skolen og de har opplevd dette som en trygghet og styrke. De har vært med og formidlet fordi de har en tro, sier hun.

«Vi har ikke vært redde for at de skal bli så utfordra at de skulle miste troa, fordi vi vet de har kristne venner.»
- Elisabeth Halle

Begge er enige om at barna trenger å møte andre meninger enn de man får på ungdomsklubben og i menigheten.

– De blir mer rustet på skolen. De får brynt seg på andre som spør: «Går du på Laget? Går du med kors?». Da tenker jeg det er en styrke at det er andre på skolen man kan støtte seg til, sier Elisabeth.

Foreldrene er glade for at barna møter ulike meninger i løpet av skolehverdagen.

Foreldrene er glade for at barna møter ulike meninger i løpet av skolehverdagen.

– Det er tøft at de tar utfordringen

Flere skoler har ikke gitt elever lov til å låne klasserom for å samles på skolen. Det har de ikke opplevd i Nordhordland. Men der, som andre steder, får de ikke hente inn andaktsholdere utenfra. Det tror foreldrene har vært mer en styrke enn svakhet.

– De blir utfordret til å holde andakter selv. Det er ikke jeg vant med fra min tid i Laget. Jeg kunne være med på å lede og arrangere, men jeg holdt ikke mer enn en liten andakt på en korøving. Der var majoriteten kristne, mens på et skolelag er det annerledes, sier Nils Ingvald.

– Jeg synes det er tøft at de tar utfordringene.

Faren i huset er opptatt av hverdagene. Lagsmøtet er én dag i uka, mens det er fem skoledager. 

– Andakten og samlingene i Laget er viktige for dem. De betyr mye for resten av skolehverdagen. Den tryggheten i at de er kristne, og står for det også de fire andre dagene, er like viktig, tenker jeg. Kanskje hadde de funnet seg alternativer hvis skolen ikke hadde gitt de et rom. De kunne tatt en samling etter skolen og møttes på biblioteket, forteller han.

«Andakten og samlingene i Laget er viktige for dem. De betyr mye for resten av skolehverdagen.»
- Nils Ingvald Halle

Elisabeth mener det er viktig at kristenlivet ikke bare knyttes opp til kirke, bedehus og organisert kristen aktivitet.

– Det er noe med at kristenlivet knyttes opp mot skole og hverdagen man kjenner på hver dag. Det er like mye et samlingspunkt å dele troen på skolen, sier hun.

Elisabeth og Nils Ingvald ved middagsbordet. Her kan familien dele tanker om tro og hverdag med hverandre.

Elisabeth og Nils Ingvald ved middagsbordet. Her kan familien dele tanker om tro og hverdag med hverandre.

Tro rundt middagsbordet

For familien Halle har det vært viktig å snakke om troen på hjemmebane. På den måten har de vært rustet i møte med hverdagen på skolen.

– Vi har alltid vært samlet til middag, hver dag. Der har vi hatt muligheten til å dele tanker fra dagen og om troen. Her ønsker vi at alle er med og involverer seg, ikke bare oss voksne, sier Elisabeth.

Der har de fått flere gode muligheter til å diskutere spørsmål barna har lurt på.

– Vi har diskutert utfordrende og vanskelige spørsmål. Marthe har gjerne delt med oss det hun deler på Laget. Begge er overbevist om at troslivet styrkes gjennom utfordringer de møter på skolen.

– Parallelt med dette, er det viktig å ha et kristent fellesskap, mener de.