Kristne studenter mener troen vil ha sterk innvirkning på arbeidsplassen

Studentene tenker at troen vil spille en stor rolle på en fremtidig arbeidsplass. Men de har ulike begrunnelser for det.

I den rykende ferske studentundersøkelsen som Laget har utført i samarbeid med Nordic Navigation, er 1.119 aktive kristne studenter spurt om deres tanker om kristen tro, studier og yrkesliv. På fredag ble den lansert på StudentFORUM, og nå er rapporten tilgjengelig for alle.

Studenter som ønsker å påvirke

Et interessant funn som er gledelig for Laget er at en majoritet av aktive kristne studenter, hvor 61,5% oppgir at troen vil ha en «sterk» eller «svært sterk» innvirkning i en fremtidig karriere. Variasjonen er stor mellom ulike yrkesgrupper. Mens hele 77,5% av studenter innenfor helse- og sosialfag oppgir at troen vil ha sterk innvirkning, mener kun 23,5% av matematikkstudentene det samme.

Når de får oppgi inntil to svar for å forklare hvordan, blir resultatet slik blant de mest populære alternativene:

7.png

Muligheten til å påvirke med gode verdier var jevnt fordelt over alle grupper, uten tydelige forskjeller. Studenter i humanistiske fag (68,0%) og ingeniørfag (57,8%) hadde imidlertid et langt større ønske om å være tilgjengelig for dem som ønsker den dypere praten enn eksempelvis lærerstudentene (38,5%).

Økonomistudenter blir i større grad (34,3%) trigget av å kunne snakke åpent om kristen tro på jobb, mens lærerstudenter (18,7%) og medisinstudenter (11,1%) nedprioriterer dette til fordel for andre svaralternativ.

Interessant nok ønsker psykologistudenter (50%) og lærerstudenter (31,9%) å be for arbeidsplassen, mens det befinner seg færre ingeniørstudenter (18,4%) her.

Det kan skyldes at grupper som lærerstudenter er i langt større grad (73,0%) ser religiøs nøytralitet som en utfordring enn andre, hvor ingeniørstudenter knapt nok (13,0%) bekymrer seg for dette i det hele tatt.

Denne helga pågår Lagets studentkonferanse StudentFORUM. Der får studenter en unik mulighet til å samtale om hvordan man knytter tro til studiet, arbeidet og levd liv. De møter dessuten relevante profesjonelle forbilder som kan modellere hvordan et liv som kristen kan se ut i ulike sfærer av livet. Studentene møtes jevnlig på seminarspor gjennom helga og kan bygge nettverk med likesinnede.

(Lagsvenner er Lagets fastgivere. De investerer i neste generasjon og gjør skoleungdoms- og studentarbeidet vårt mulig ved å gi Laget trygghet til stabil planlegging. Lagsvenner inviteres jevnlig til frivillige samlinger med andre som er glade i Laget.)