Laget vil samarbeide mer med andre

Laget jubler over doblet oppslutning om årets Studentforum i Trondheim. For å få mer vekst samarbeider de gjerne med andre, og svært gjerne tettere på KRIK.

Av: Stein Gudvangen, KPK – stein@kpk.no

Norges Kristelige Student- og Skoleungdomsslag (NKSS) er en gammel storhet i norsk kristent ungdomsarbeid, men har hatt nedgang i oppslutningen de siste tiåra. På 1970- og 80-tallet var det om lag 500 lag på skoler, høyskoler og universiteter i Norge. Ved årsskiftet var tallet 209.

Men generalsekretær Karl-Johan Kjøde sier det jobbes godt med å snu trenden. Det skjer ikke minst gjennom tettere samarbeid med andre aktører.

Studentforum

Påmeldingen til helgas store studentarrangement i Trondheim er en god indikator på medgangen – og på et fruktbart samarbeid. Antallet påmeldte har økt dag for dag fram mot Studentforum som starter fredag, og menigheten Salem, som er knyttet til Normisjon, er den store samarbeidspartneren.

Dette samarbeidet har gitt betydelig suksess. Studentforum er blitt det store møtepunktet for kristne studenter i Norge, og Studentforum19 markedsføres som et inspirasjonssted for kristne studenter.

«Vi tror du kan tjene Gud med det faget, og det yrket du har. På Studentforum vil du kunne møte dyktige og erfarne foredragsholdere som jobber med det du studerer eller jobber med! Gjennom undervisning, foredrag og samtaler håper vi å inspirere og utruste deg til å leve som kristen der du er», lyder egenomtalen.

– Vi har fått en forsterket selvtillit i Laget etter at vi har jobbet hardt og godt over tid for å øke oppslutningen om vårt arbeid. Det ser vi blant annet igjen ved at Studenforum snart har 400 påmeldte i år. Så sent som i fjor var det bare 150 deltakere, sier Kjøde.

KRIK-flørt

En aktør Laget gjerne jobber sammen med, er Kristen Idrettskontakt (KRIK). De har hatt stor tiltrekningskraft på kristen ungdom gjennom sin miks av tro og trening, bibel og idrett, og har delvis inntatt en lederrolle i det feltet Laget jobber i.

– Jeg er åpen for å samarbeide tettere og mer formalisert med organisasjoner som Kristen Idrettskontakt, sier Kjøde til Kristelig Pressekontor.

På 70- og -80-tallet var Laget rene leirgrossisten. Skoleungdom og studenter i mengder flokket seg på leirsteder landet rundt, og nyttårsleirene for studenter var en viktig del av leirbildet. I forlengelsen av disse, som samlet hundrevis av deltakere, ble det holdt lederkurs, forkortet NÅLK.

– Pr. dags dato har Laget igjen bare én NÅLK-leir og én påskeleir i hele landet, forteller Kjøde som sier nedgangen har nødvendiggjort samarbeid av det slaget de akkurat har startet med KRIK.

Sist nyttår sto derfor Laget for aller første gang bak en samling for kommende kristenruss, en såkalt kick off, som et eget seminar under KRIKs nyttårssamling Explore på Lillehammer. I dette ligger det også en erkjennelse av at KRIK er blitt den store kristne aktøren som trekker klart flest ungdommer ved nyttårstider.

– Det helt store samarbeidet med KRIK har vi ikke ennå, men dette var en viktig milepæl, og du kan si at vi flørter med dem, sier Kjøde smilende.

Han mener at KRIK har gjort «et genialt grep» ved å samle idrettsutøvere og formidle evangeliet til dem.

Interkulturelt

I tillegg til nyttårsleirer vil Laget gjerne samarbeide med KRIK på det interkulturelle feltet. Dette har vært et satsningsområde i Laget en stund, og for et par år siden slo de seg sammen med KIA Ung.

I 2016 slo de seg sammen med KIA Ung som var knyttet til Kristent interkulturelt arbeid. KIA Ung skiftet da navn til Laget Interact, og denne underavdelingen har fortsatt sitt arbeid særlig rettet mot skoler med høy andel av elever med flerkulturell bakgrunn. Dette er et av feltene Laget gjerne vil satse mer på.

Veritas

Tidlig på 2000-tallet foretok Laget et retningsskifte som gjorde organisasjonen mer økumenisk. Det gjorde det lettere å samarbeide med organisasjoner de tidligere ikke hadde stått så nær. Laget ble konfesjonelt mer fleksibelt, og finsnekret teologi ble mindre vektlagt.

Veritas-samarbeidet er et synlig bevis på at Laget samhandler i flere retninger enn før. Sammen med Bibelskolen i Grimstad (Normisjon) og NLA Høgskolen i Kristiansand startet de i 2013 opp Veritas-konferansen. I fjor dannet de organisasjonen Veritas Norge som skal jobbe for å fremme trosforsvarsarbeidet i Norge «ved å dele evangeliet, styrke kristne og prege kulturen», «Fremme kunnskap og kompetanse innenfor kristen apologetikk i Norge» og «Fremme internasjonalt samarbeid innenfor kristen apologetikk».

– Det er vår strategi at vi skal samarbeide med andre, og det er på denne måten vi kan vokse, sier Karl-Johan Kjøde. KPK