Fikk gnisten tent med hjelp fra kirka i Alta

Laget i Nord fikk hjelp fra Alta Frikirke til å få skolelaget i gang igjen.

Martin Tunheim (17), høstens leder for Laget i Alta er veldig glad for at Laget ble gjenoppstartet ved hjelp av partnermenigheten til Laget, Alta Frikirke. Først ble et møte for ungdommer holdt i Frikirken i Alta, som resulterte i at de ønsket å starte opp Laget på skolen.

Tidligere pastor, Trond Vegge var veldig klar for et samarbeid med Laget allerede i fjor rett før jul, og det tok ikke mange ukene før det ble frukt av samarbeidet, Laget i Alta var oppe igjen, med et nytt styre. Laget i Alta har et vakkert tverrkirkelig preg da Lagsmøtene holdes på Kom inn, ungdomskaféen i kjelleren på Nordlyskatedralen, annenhver uke. Martin er også glad for å ha Alta Frikirke i ryggen, spesielt om det kan oppstå vanskelige spørsmål.

I Alta Frikirke er det nå den fiskeglade Yngve Andersen som er hovedpastor, og som er med å støtte opp om Laget.

— Vi gleder oss til et Lagsarrangement nå til høsten og tror at dette kan bli berikende også for menigheten, forteller Yngve Andersen.

Vi spurte Martin hva det betyr for ungdomsmiljøet i Alta å ha Lagsmøter:

— Klarer vi å få en fast gjeng på lagsmøtene, så betyr det jo at de trives, det tror jeg vil bety veldig mye for de kristne ungdommene, men også de som kanskje er nysgjerrige.

Vi vil at alle skal trives og vi ønsker å lage et sykt bra ungdomsmiljø, forteller Martin engasjert.

Finn ut hvordan din menighet kan bli partner med Laget og skape bedre vilkår for ungdomsarbeid her.