Klimasak er en disippelsak

Europas skoleelever marsjerer i gatene for mer handling i klimasaken. De har helt rett og som Norges største kristne student- og elevorganisasjon ønsker Laget å delta i den samme kampen.

Først publisert i Vårt Land.

Faktum er at Guds skaperverk er sykt. Jorden er i trøbbel. Temperaturen stiger. Målet om å begrense temperaturstigningen til 1,5 grader, slik 195 land vedtok i Paris i 2015, er det få forskere som tror vi klarer. Bare det å holde oss under 2 grader krever store omveltninger, mange av de omveltningene er vi knapt begynt på. Konsekvensene for verden, ikke bare for naturen i seg selv, men også for mange av verdens fattige blir enorme.

Et viktig spørsmål for alle kristne er om en kolossal global utfordring har noe med det å være en disippel av Jesus å gjøre? Kan man bekjempe klimaendringer i Jesu navn? I Laget har vi valgt å svare «ja» på dette spørsmålet. Her følger kort noen grunner til hvorfor.

Lausannebevegelsens Cape Town-erklæring (CTE) står i direkte sammenheng med Lausanne-pakten som et stort antall evangeliske kirker verden over har sluttet seg til. Denne erklæringen fra 2010 inneholder flere gode perspektiver om vårt forhold til naturen.

«Jorden og det som fyller den hører Herren til, verden og de som bor der, er hans (Salme 24,1).» Det som tilhører Gud er vi kalt til å ta vare på. Eller som CTE sier: «Vi har omsorg for jorden ganske enkelt fordi den tilhører han vi kaller Herre.»

Bekjennelsen til Jesus som Herre var den første trosbekjennelsen som lød i de tidligste kirker. CTE sier at det å «forkynne det evangelium som sier at Jesus er Herre, er å forkynne det evangelium som inkluderer jorden, siden Kristi herredømme er over alt det skapte.»

Et kristent klimaengasjement begrunnes også i det forvalteroppdraget over jorden som vi er gitt (1. Mos 1,26). Dette forvalteroppdraget er vi nå i ferd med å svikte. Vi har misbrukt det mandatet vi ble gitt og er i ferd med å ødelegge en del av Guds gode skaperverk. Vi har ingen andre å skylde på enn oss selv heller, det er menneskene som er skyld i at temperaturen stiger, med de dramatiske konsekvensene det fører med seg.

Vi står derfor i en situasjon som krever omvendelse fra «vår del i ødeleggelsen, sløsingen med og forurensingen av jordens ressurser og vår skjulte medvirkning i forbrukersamfunnets giftige avgudsdyrkelse (CTE).»

Ser vi videre fra forvalteroppdraget er det naturlig å peke på engasjement for klimasaken som en del av et sosialetisk engasjement som har de mest utsatte for øye. Det er verdens fattige som vil lide mest når havene stiger og ustabilt vær fører til mer tørke og dårlige avlinger. Derfor er klimaengasjement i bunn og grunn et spørsmål om nestekjærlighet og hjelp til de som trenger det mest. Det er å stå i en linje fra de gammeltestamentlige profetene, Jesus lære, Paulus sine formaninger, klostrenes sykehus, Martin Luther Kings borgerrettighetskamp til dagens kamp mot menneskeskapte klimaforandringer.

Lagets visjon er «å gjøre Jesus kjent på alle skoler og studiesteder i Norge så han blir trodd, elsket og etterfulgt». Det er et fantastisk privilegium å være med på. Det konkretiseres på mange forskjellige måter, en av dem er å ta ansvar for Guds syke skaperverk.  I Jesu navn.

Bård Løkken.jpg

Bård Reppestad Løkken

Assisterende generalsekretær
bard.lokken@nkss.no