Bryter Kristiansand kommune grunnleggende rettigheter?

Det har den siste tiden vært skrevet mye om begrensninger satt for elevers engasjement i skolelag. Den 22. mai 2019 skal ordføreren svare på spørsmål om retningslinjene som blir praktisert på noen av skolene i kommunen. I denne forbindelse stiller jeg spørsmål til om noen av disse retningslinjene bryter grunnleggende rettigheter?

Lars Gule er filosof med doktorgrad og har jobbet mye med menneskerett. Han var leder for Human-Etisk Forbund i 5 år. Da det var skolelagsnekt i Rogaland, skrev han i Klassekampen:

Å nekte kristne elever i den offentlige skolen å etablere skolelag for å ivareta sitt ønske eller behov for å dyrke sin tro i fellesskap, uten at dette går ut over andre elever, er en klar innskrenking av religionsfriheten. Det er også en begrensning av organisasjonsfriheten. Dette er grunnleggende menneskerettigheter.

I tråd med dette vil jeg tro at å nekte elever å samles for å høre på en andakt sammen i friminuttet, er brudd på trosfrihet, ytringsfrihet og organisasjonsfrihet. (Artikkel 18, 19 og 20 i Menneskerettighetene, og artikkel 13, 14 og 15 i Barnekonvensjonen.) Slik sett er det bedre at elevene får møtes hver 3. uke enn at de ikke får møtes i det hele tatt, men det fremstår fremdeles som en tilfeldig og dårlig begrunnet innskrenkning. Ligger det ikke i ordet «frihet» en mulighet til å velge selv?

Om skolen ikke har planlagt en fellesaktivitet i friminuttet, hvorfor kan da ikke elevene velge hva de vil gjøre? Noen elever er veldig glad i å spille fotball, andre liker sjakk, mens andre ikke kan fordra dette. Selv om ikke alle spiller fotball eller sjakk, får de lov til å velge hvor ofte de vil gjøre dette. De kan spille hvert eneste friminutt, mens de som ønsker å høre en andakt sammen, de får bare lov i ett friminutt hver 3. uke! Dette oppleves som urettferdig. Kanskje har Lars Gule sitt anliggende også noe å si for denne saken?

En annen ting jeg undrer meg over, er at det kan være lov å ta med en bolle eller et kakestykke på nisten eller samlet i klassens time, men man får ikke lov til å servere dette på skolelaget. Man stempler det til og med som noe negativt, som «lokkemat».

Det er klart at ungdommene ønsker å gjøre møtet mest mulig attraktivt. Ungdommene anstrenger seg for å planlegge morsomme leker, gjøre det slik at alle føler seg velkommen, ønsker å finne best mulig undervisning, spiller kanskje god musikk og mer. Dette er helt normalt for enhver aktivitet og bør sees på som positivt. Hvorfor kan da ikke elever glede andre med god mat, hvis slik mat er akseptert ellers på skolen?

At det er strengere regler for skolelaget enn for skolen generelt, høres ut til å være en begrensning av organisasjonsfriheten. Johan Haga som er advokat med møterett i Høyesterett skriver i forbindelse med bollesaken i Sirdal:

Kommunens betingelser er et angrep på grunnleggende rettigheter så som forsamlingsfriheten og retten til religionsutøvelse, jf. menneskerettskonvensjon, art. 9 og 11. (…) Kommunen kan heller ikke med bakgrunn i de samme reglene ha rett til å legge seg opp i hva som foregår på møtene, bortsett fra å stille helt generelle krav til å behandle lokalene med forsiktighet og å opptre sømmelig. Om elevorganisasjonen tilbyr møtedeltagerne noe å putte i munnen, har kommunen rett og slett ikke noe med.

Til sist om at elever bare kan invitere ressurspersoner utenfra annenhver gang. Dette medfører at styret får en mer utfordrende jobb med å gjennomføre aktiviteten. Det er langt fra alle skoler som har en elev som tør å holde andakt. Hvis derfor ressurspersonene utenfra er ønsket av elevene og bringer noe positivt med seg, hva er da grunnen til en slik restriksjon?

En begrunnelse jeg har hørt, er et ønske om at elevene skal gjøre mer selv. Men hvis man ønsker at elevene skal gjøre mer selv, så er vel den beste fremgangsmåten å veilede elevene, ikke å gi forbud? Men atter en gang velger altså noen rektorer å ta bort friheten til at styret kan velge selv. Er også dette en begrensning på organisasjonsfriheten?

Det blir spennende å se hva ordføreren vil svare på disse spørsmålene. Jeg håper han tenker seg godt om og at han ønsker retningslinjer som både heier på elevene og som er i tråd med grunnleggende rettigheter.

Tønnes Christian Due-Tønnesen.jpg

Tønnes-Christian Due Tønnesen

Lagsarbeider og teamleder i Region Sør
t.chr.due-tonnessen@nkss.no