Fra innvandring til medvandring i Laget Interact

En siste hilsen fra trioen Daniel, Thaku og Brit.

Til sommeren slutter trioen Daniel, Thaku og Brit i Laget Interact. Vi har vært med i integreringsarbeidet i Oslo og Bergen i mange år, både mens vi var KIA ung, i overgangen inn i Laget, og de siste årene med Laget Interact. Mens vi går ut dørene, ønsker vi sammen å gi en oppdatering på arbeidet som vi driver og bakgrunnen for at vi driver det. Her får dere en liten oppdatering, og våre egne tanker om Laget Interact, som vi er så glade i.  

Laget Interact ønsker å være et redskap særlig inn i de kulturelle utfordringene som våre nye landsmenn står i. Vi oppsto fordi vi så et stort behov for brobygging og samarbeid i de interkulturelle områdene av kristent arbeid, og fordi vi har troen på at den kristne kirken kan være en integreringsarena, hvor nye i Norge kan få en kontaktflate med nordmenn.


Tall siden 2013:

  • 28 lokallag på 17 ulike steder i 12 fylker

  • Samarbeid med/besøkt 37 migrantmenigheter

  • Initiativ til samarbeid om flerkulturelle prosjekter med 14 organisasjoner/trossamfunn

  • Delt erfaringer om flerkulturelt arbeid i åtte land og på FNs generalforsamling


Annerledes å være kristen i Norge

Vi så behovet for å være en støtte i troen for de som kommer til et land hvor det ser veldig annerledes ut å være kristen. Mange opplever det som en stor påkjenning for troslivet å komme til Norge, og veldig mange ser at ungdommene deres forsvinner fra kirka, ofte fordi de ikke opplever det som relevant eller i det hele tatt mulig å være en troende kristen i det sekulariserte Norge. Mange ønsker også å dele sin tro når de kommer til Norge, men synes det er vanskelig å finne ut hvordan det kan gjøres i en så annerledes kultur.

De siste årene har vi fått bli kjent med fantastiske mennesker fra ulike migrantkirker. Særlig i Oslo og Bergen, men også andre steder i Norge. Vi opplever at mange ser behovet for å koble seg på noe større i kirkene sine. Samtidig opplever mange av disse kirkene store utfordringer mellom generasjonene. De som kommer til Norge som voksne ønsker gjerne at kirken skal være et sted hvor de får uttrykt seg på sine morsmål og med sine kulturelle bakgrunner.

Mange gode prosjekter har blitt satt i gang i løpet av denne tiden.

Mange gode prosjekter har blitt satt i gang i løpet av denne tiden.

De som kommer til Norge som veldig unge eller er født her av innvandrerforeldre kjenner seg i liten grad som en del av foreldrene sin kultur, og opplever kirkelivet som fremmed. Mange snakker ikke en gang foreldrenes språk. Noen kirker legger til rette for dette ved å oversette til norsk eller ha egne ungdomsmøter på norsk/engelsk. De fleste kirkene er ikke spesielt store, og noen steder vil ungdommene ende opp med å være ganske alene, og heller søke til miljøene som venner fra skolen deltar i.

Store forskjeller i miljøene

En del av de norske innvandrerne får sjeldent eller aldri øvd seg på å snakke norsk og er lite i kontakt med nordmenn. En annen gruppe er integrert i arbeidslivet på en annen måte og snakker godt norsk. Samtidig opplever vi at det fortsatt er veldig lite kontakt mellom nordmenn og innvandrere når det kommer til trospraksis. I Oslo arrangeres Pinsefestivalen som samler ulike kirker. Det finnes også noen få andre fellesarrangementer, og vi har blant annet vært med å arrangere MG-festivalen for multikulturell ungdom i flere år. Her får unge kristne med innvandrerbakgrunn møte andre i samme situasjon og delt erfaringer og oppmuntringer.

En offensiv satsning

Vi ønsker å se enda mer av at unge fra migrantkirker integreres i kristent ungdomsarbeid, og er glade for at vi kan samarbeide med blant annet KRIK og Skjærgårds for å oppnå mer av dette. Vi i Laget Interact jobber aktivt for å få ungdom med innvandrerbakgrunn med på Lagets arrangementer, og på større tverrkirkelige arrangement. På grunn av lite kjennskap, lite nettverk og økonomisk situasjon er dette ofte en utfordring, men vi gleder oss over de erfaringene som mange ungdom allerede har fått. Vi oppmuntrer også til å gå på bibelskole etter videregående skole, det er lite kjennskap til disse i mange miljøer.

Med MG-festivalen har ungdommer fra ulike bakgrunner fått en god arena for å samle seg og prate om tro

Med MG-festivalen har ungdommer fra ulike bakgrunner fått en god arena for å samle seg og prate om tro

Vi ser at mennesker får endrede liv gjennom det vi får være med å skape. Unge opplever fellesskap og styrket tro gjennom alt fra Veritaskonferansen, Grill en kristen og skepsisuker, til det å starte og lede lagsarbeid på skolene sine. Ikke minst så ser vi at det betyr mye at vi møter og lytter til ledere fra migrantkirker, ber sammen og samtaler om vår felles tro og hvordan vi sammen kan være kirke for byene våre i framtiden.

Stafettpinnen overrekkes

Nå gleder vi oss til å se hva Hans Christian «HC» Bergsjø og Sara Louise Emmerhoff setter i gang når de begynner å jobbe med Laget Interact i høst. De er begge ganske nye i Interactarbeidet, og skal først og fremst bli kjent med alle migrantkirkene vi har kontakt med, og fortsette de gode strukturene som har blitt bygget opp, med julemiddag, lagsbesøk, arrangementer og festivaler. De skal også få sette sitt eget preg på arbeidet ut fra egne styrker, engasjement og de relasjonene de får.

Hans Christian har et stort, bankende lagshjerte, og har gjort en legendarisk traineejobb på Østlandet det siste året. Sara Louise er ny for Laget, men hun har jobbet i mye ungdomsarbeid før, blant annet i Ny Generasjon og Bergen Frikirke, og hun snakkes om med begeistring. Vi er så glade for at Laget har ansatt akkurat disse to, og vi ønsker dem Guds velsignelse i tiden som kommer.