Grill en kristen

Laget grilles på Bergens største videregående

De siste to ukene har representanter fra Laget blitt invitert inn til hele ti tredjeklasser på Amalie Skram videregående skole. Oppdraget? Bli grillet!

Grill en kristen er et arrangement hvor mennesker inviteres til å stille spørsmål om kristen tro til et panel av kristne. Det er et populært konsept på alt fra lagsmøter og skepsisuker til festivaler, folkehøyskoler og bibelskoler.

Grill en kristen er en veldig interessant og livsnær måte å bruke religionstimene på.

Grill en kristen er en veldig interessant og livsnær måte å bruke religionstimene på.

Men det skjer noen ganger at lærere også ønsker å innlemme dette som en del av religionstimene. Ofte har lærere da blitt tipset av Lagsungdommer på skolene, og Lagets representanter stiller gjerne opp for å forsøke å svare på spørsmål etter beste evne, i håp om å starte gode samtaler og bygge ned fordommer.

Amalie Skram videregående skole er Bergens største av sitt slag med nesten 1.000 elever. Tredjeklassene der startet å invitere til grilling i 2016 med tre skoleklasser, mens alle ti klassene ønsket besøk i 2017 og i år.

Elevene hadde laget sin egen introduksjon til grilltimen.

Elevene hadde laget sin egen introduksjon til grilltimen.

– Det har fungert veldig bra, forteller Einar Helgaas, Lagets teamleder for Region Vest. Vi jobber strukturert med å finne gode team, hvor vi har tre stykker som utfyller hverandre på tvers av alder og kompetanseområde.

I tillegg til Lagets egne representanter, både ansatte, traineer og elever, mottok de god hjelp fra Vegard Soltveit, assisterende generalsekretær i Den Norske Israelsmisjon, Arnt Jakob Holvik, pastor i Influx, Knut Amund Låstad, menighetsarbeider i Frikirken, og André Birkeland, medpastor i Tabernaklet.

Det manglet ikke på gode spørsmål i løpet av timene.

Det manglet ikke på gode spørsmål i løpet av timene.

Et godt samarbeid med lærerne har vært viktig i disse periodene. Ofte har mange sendt inn spørsmål i forkant, mens enda flere rekker opp hånda i timene. Mange kjente temaer gikk igjen, slik som «Gud og vitenskap», «det ondes problem», «kristendom og andre religioner», «abort», «likekjønnet ekteskap», «Bibelens troverdighet» og mye mer.

Ønsker du å invitere Laget til din skole?

Send en forespørsel til representanten i ditt distrikt eller send mail til post@nkss.no. Vi kommer gjerne på besøk.

Hvordan grille kristne?

Hva er «Grill en kristen»?

«Grill en kristen» (GEK) er et arrangement hvor mennesker inviteres til å stille spørsmål om kristen tro til et utvalgt panel av kristne. Laget har utviklet konseptet med stort hell for skoler og studiesteder, men det er fritt til å brukes hvor som helst.

Grill en kristen er et populært arrangement som ofte trekker fulle hus på både skoler, universiteter, menigheter og festivaler.

Grill en kristen er et populært arrangement som ofte trekker fulle hus på både skoler, universiteter, menigheter og festivaler.

Hvor kan det grilles? Her er noen forslag:

 • På skolen i midttimen

 • I KRLE- eller religion- og livssynstimene

 • På studiestedet

 • I menigheter

 • På leirer og festivaler

 • På folkehøgskoler eller bibelskoler

 • I konfirmantundervisning

Slik arrangerer du GEK:

 1. Forberedelser: Snakk sammen om hvorfor dere ønsker å arrangere GEK. Fortsett med det praktiske. Inviter paneldeltakere, reserver rom, bestem dato og skaff tillatelser. Markedsfør eventet gjennom sosiale medier, plakater, jungeltelegraf, med personlige henvendelser eller slå dere løs med litt geriljamarkedsføring.

 2. Gjennomføring: Hvem skal lede grillingen? Skal publikum kunne sende SMS, skrive lapper, stille spørsmål ved håndsopprekning (anbefales) eller samtale i smågrupper? Hva trenger dere av lyd og bilde for å gjennomføre? Skal det dekoreres eller kanskje inviteres til noe spesielt etter grillingen, som neste lagsmøte, alphakurs, eller til et Uncover-bibelstudie for tvilende?

 3. Invitasjon: GEK er viktig i seg selv, men mest av alt som startpunktet for de gode samtalene. Benytt derfor anledningen til å slå av en prat med dem om deltar og inviter til neste lagsmøte, alphakurs, ungdomsmøte eller annet som faller seg naturlig. Sørg gjerne for at alle som ønsker seg en bibel får anledning til å ta med seg en fra grillingen.

 4. Etterspill: GEK kan være en skikkelig brekkstang for trossamtaler og kan lede til at folk tar imot Jesus. Men det kan også komme negative reaksjoner. Tenk gjennom hvordan dere vil håndtere slike og ta gjerne kontakt med Laget for veiledning.

Hvem kan bli grillet?

Alle kristne er kalt til å forsvare det kristne håpet (1. Pet 3:15), men ikke alle er kalt til å gjøre det fra en scene. For å finne ut om det gjelder deg, anbefaler vi å tenke gjennom følgende.

 • Hvor godt kjenner du Jesus?

 • Kjenner du publikumet du skal snakke til?

 • Ønsker du å snakke med andre om kristen tro?

10 tips til den som skal grilles

 1. Sette deg inn i noen vanlige innvendinger mot kristen tro ved å lese boken Grill en kristen.

 2. Husk at du snakker med mennesker som er skapt og elsket av Gud, tiltal dem deretter.

 3. På GEK kan det komme uvanlige og provoserende spørsmål, vær derfor forberedt og ikke bli ’vippet av pinnen'.

 4. Siden det ofte er mange som ønsker stille spørsmål, bør det svares så kort og konsist som mulig.

 5. Humor er et virkemiddel som ofte virker avvæpnende, men husk å ikke være ufin eller morsom på andres bekostning.

 6. De som grilles bør alltid møtes i forkant for å avklare eventuell rollefordeling og egne forventninger, begrensninger og styrker.

 7. Ærlige spørsmål fortjener ærlige svar, selv om det svaret skulle være «jeg vet ikke – men det vil jeg prøve å finne ut av». Ingen forventer at du skal ha svaret på alt.

 8. Be sammen, både før og etter grillingen.

 9. Ikke vær redd for å bruke Bibelhistorier, men ikke snakk som om alle kjenner dem.

 10. Avslutt grillingen med en oppfordring eller invitasjon til videre samtale.

5 ting en ordstyrer må vite

 1. Ordstyreren er «grillsjefen» som skal bidra til en trygg og forutsigbar atmosfære for alle parter – og fungerer som et bindeledd mellom panel og publikum.

 2. Det er viktig å avklare tidsavgrensningen som ligger i konseptet og som ikke tillater å bruke mye tid per spørsmål. På denne måten får flere personer slippe til.

 3. Ordstyrer bestemmer hvilke spørsmål som skal stilles og om det skjer ved håndsopprekning, på lapper eller SMS. Av og til må ordstyrer få i gang salen ved å stille spørsmål som er forberedt på forhånd.

 4. Ordstyrer skal fremstå objektiv og hverken gjøre det enklere eller vanskeligere for paneldeltakerne å besvare spørsmålene.

 5. Ordstyrer skal ikke omformulere eller endre spørsmål for gjøre dem mer spiselige, men kan påpeke ufin oppførsel.

Generelt om grillingen

«Grill en kristen» er et konsept som setter budskapet om Jesus på dagsorden. Vi har ofte sett at det endrer folks holdning til å snakke om tro og at det kan bli den store snakkisen i friminuttet. Derfor er GEK en god ressurs i målet om å gjøre Jesus trodd, elsket og etterfulgt. Kristne er kalt til å «elske sin neste som seg selv». En fin måte og gjøre dette på, er ved å lytte til folks spørsmål og ta dem på alvor. Det gir GEK en glimrende anledning til.

Takk for at du er med på å gjøre Jesus kjent ved å gjennomføre Grill en kristen!

Verdt å merke seg fra Laget:

KarlJohan.jpg

Karl Johan Kjøde

Generalsekretær
kjk@nkss.no