Lagsarbeid

Dro til Kina for å være en venn

Audun Bull Kristiansen dro til Kina med tanke på å drive Lagsarbeid blant andre studenter som ikke kjenner Jesus. Her forteller han om en av mulighetene det skapte.

En av fem i alderen 13-21 år som kommer til tro på Jesus i USA, forteller at det var en venn som ledet dem til tro. For to år siden flyttet jeg til Kina for å studere i fire år i håp om å kunne få være en venn for noen som aldri hadde hørt om Jesus før. En kinesisk venn av meg svarte da jeg spurte ham om han hadde hørt om Jesus før: «Ja, i noen amerikanske filmer sier de ‘Jesus!’». Dette var den eneste referansen han hadde. En annen venn spurte meg hva dette ordet «baboo» som jeg nevnte så ofte betyr? «Baboo?», tenkte jeg, men så skjønte jeg at det var «Bible» han refererte til.

Et uventet møte

Da jeg kom hit, ba jeg om at Gud skulle la meg få komme i kontakt med noen andre kristne studenter. En dag i kantinen opplevde jeg at Gud utfordret meg til å prate med en student som satt for seg selv. Jeg spurte om jeg kunne sette meg ned med ham. I løpet av samtalen fortalte jeg ham om hva det betyr for meg å tro på Jesus. Til min store overraskelse sendte han meg melding to dager senere og inviterte meg med på Lagsmøte. Han var ikke kristen selv, men da en annen student inviterte ham med på Lagsmøte, tenkte han at det måtte være noe for meg. Slik kom jeg i kontakt med andre kristne studenter.

En av studentene der, var en ung kineser fra nabo-universitetet. Han var i utgangspunktet klar på at han ikke trodde på Gud. Siden universitetet vårt er kjent, kom han dit i håp om å få seg venner som kunne lære ham engelsk og hjelpe ham faglig. Jeg brukte tid med ham og inviterte ham med på badminton med mine venner. Etter treningene spanderte jeg middag i kantinen. De dagene det var Lagsmøte spiste vi middag sammen og spilte litt bordtennis før han hjalp med å gjøre klart til møtet. Dette kostet meg ikke veldig mye ekstra tid; de fleste gangene tok jeg ham bare med på noe jeg allerede skulle gjøre. Jeg pratet ikke mye om Jesus med ham utenfor lagsmøtene, for det var han ikke interessert i. Det han ønsket var å lære å spille gitar og få hjelp med studiene. Men når jeg lærte ham å spille gitar, lærte jeg ham lovsanger. Når han ville lære hukommelsesteknikker, laget vi et tankekart om Jesus. Det var han helt med på, for vi holdt på med noe han interesserte seg for. Ett år senere skrev han til meg da han var hjemme på ferie:

Just want you know that I will never forget what you did for me and never take your help for granted but keep it in my heart! Just as the words of Jesus. We should not only know the words but also keep it in our heart. Today while I was about to be weak, the Holy Spirit told me that do not be afraid but call Jesus to get the living water and it will never run dry. Our Lord Jesus arrange me to meet you and let you teach me how to be strong.

Bibelen oppfordrer oss til å be om muligheter til å fortelle andre om Jesus (Kol 4:3). Tar du utfordringen? Jeg ber om at dine venner skal bli nysgjerrige på å kjenne din beste venn, Jesus.

Fikk gnisten tent med hjelp fra kirka i Alta

Laget i Nord fikk hjelp fra Alta Frikirke til å få skolelaget i gang igjen.

Martin Tunheim (17), høstens leder for Laget i Alta er veldig glad for at Laget ble gjenoppstartet ved hjelp av partnermenigheten til Laget, Alta Frikirke. Først ble et møte for ungdommer holdt i Frikirken i Alta, som resulterte i at de ønsket å starte opp Laget på skolen.

Tidligere pastor, Trond Vegge var veldig klar for et samarbeid med Laget allerede i fjor rett før jul, og det tok ikke mange ukene før det ble frukt av samarbeidet, Laget i Alta var oppe igjen, med et nytt styre. Laget i Alta har et vakkert tverrkirkelig preg da Lagsmøtene holdes på Kom inn, ungdomskaféen i kjelleren på Nordlyskatedralen, annenhver uke. Martin er også glad for å ha Alta Frikirke i ryggen, spesielt om det kan oppstå vanskelige spørsmål.

I Alta Frikirke er det nå den fiskeglade Yngve Andersen som er hovedpastor, og som er med å støtte opp om Laget.

— Vi gleder oss til et Lagsarrangement nå til høsten og tror at dette kan bli berikende også for menigheten, forteller Yngve Andersen.

Vi spurte Martin hva det betyr for ungdomsmiljøet i Alta å ha Lagsmøter:

— Klarer vi å få en fast gjeng på lagsmøtene, så betyr det jo at de trives, det tror jeg vil bety veldig mye for de kristne ungdommene, men også de som kanskje er nysgjerrige.

Vi vil at alle skal trives og vi ønsker å lage et sykt bra ungdomsmiljø, forteller Martin engasjert.

Finn ut hvordan din menighet kan bli partner med Laget og skape bedre vilkår for ungdomsarbeid her.