Skepsisuka

Aksjonuke for Lagsarbeidet i Malta

Det er klart for aksjonsuke i Malta denne uken. Vi håper å nå ut til søkende mennesker på studiestedene her.

Det var med mange blandede følelser jeg dro tilbake til Malta dette semesteret. Fjoråret var et tøft år på mange måter, men det er også mange grunner til å tro at i år vil bli lettere. Vi har fått en ny på teamet; Neil fra Skottland. Etter jul kommer enda ei; Anna fra Nederland. Dermed blir vi flere som står i arbeidet sammen enn bare meg og teamleder Geoff fra Australia.

Her arrangerer vi quiz på International Residence, hvor mange av de internasjonale studentene bor.

Her arrangerer vi quiz på International Residence, hvor mange av de internasjonale studentene bor.

Høsten ser slik ut. De første ukene av semesteret bruker vi på å komme i kontakt med de studentene vi kjenner og planlegge første måneden av semesteret. Semesteret starter med en uke der vi står på stand hele uken og prøver å komme i kontakt med nye studenter. Deretter er det tre uker hvor vi bygger forhold, arrangerer sosiale arrangement og bibelstudier. I månedsskiftet oktober-november arrangerer vi en aksjonsuke hvor vi mer målrettet utfordrer folk på å snakke om hva de tror og finner folk som er interessert i å se nærmere på dette.

Fresh og aksjonsuke

Arbeidet her den siste måneden har vært hektisk, men fylt av glede. Nå er det bare timer igjen til aksjonsuken vår starter. I løpet av Fresher’s week kom vi i kontakt med flere kristne internasjonale studenter som begynner å komme inn i arbeidet her.

Skotske Neil står klar på stand under Fresher’s week.

Skotske Neil står klar på stand under Fresher’s week.

Jeg kom i kontakt med en liten gruppe jenter jeg har møttes med i etterkant av uken. Av disse jentene er det et par stykk som virkelig er interessert i å komme i gang å studere Bibelen sammen med meg.

Ei jente som har kommet på flere av bibelstudiene Laget har arrangert de siste par årene, har jeg nå begynt å lese i Bibelen med alene. Hun er oppdratt i en katolsk familie og fortalt hva hun skal tro uten å få noen begrunnelse for hvorfor. Det som har appellert til henne med Laget, er at vi leser Bibelen og diskuterer den åpent, heller enn å bare akseptere en tolking av hva den sier.

En annen stor oppmuntring den siste måneden, er ei maltesisk kristen jente som ønsker å bli mer aktiv i Laget her. Dette semestret har hun begynt å komme på bibelstudiene og jeg hadde en lengre samtale med henne sist uke der det var tydelig at viktigheten av å nå ut med evangeliet har vokst i henne over sommeren.

Siste forberedelser til aksjonsuka

I går (søndag) hadde vi samling med et team fra USA som er her for å hjelpe til med aksjonsuken. Her kom den maltesiske jenta nevnt ovenfor og kjæresten hennes. Dette gjorde kvelden til en suksess. De delte begge hvordan det er for dem som maltesiske å være kristne og hvordan de kom til tro. Vi snakket mye om den maltesiske kulturen. Både jeg, teamet her og teamet fra USA lærte mye om hva som er viktig for de maltesiske studentene og fikk nyttige tips til hvordan nå dem denne uken.

Flyers ligger klare for den store aksjonsuka!

Flyers ligger klare for den store aksjonsuka!

Jeg håper alt står bra til med dere og at Gud er med dere i det dere står i! Det er ikke mulig for meg å uttrykke hvilken velsignelse det er å ha dere med meg i bønn. Den siste måneden har jeg virkelig kjent at jeg kan hvile i deres bønner! Jeg takker Gud for hver enkelt av dere!

Kristine Elisabeth Aas Herje er Lagets utsending for IFES’ internasjonale Lagsarbeid i Malta. Du kan lese mer om IFES her.

Dette kan du gjøre:

 • Be for studentene, arbeidet, meg og medarbeiderne.

 • Be for aksjonsuken, de søkende og visdom til samtalene vi får denne uken.

 • Del innlegget, slik at flere kan være med på å be.

 • Send oppmuntring til

 • Støtt arbeidet økonomisk (arbeidet er utelukkende drevet av frivillige givere)

  • Opprett fastgiveravtale til Kristine på IFES Malta her.

  • Vipps til 11424 med kommentar «461».

  • Overfør til kontonummer 3000.15.59563 med kommentar «461».

  • Om du er skattebetaler fra annet land enn Norge, kan du bruke denne linken.

Kristine Herje.jpg

Kristine Elisabeth A. Herje

IFES-stab på Malta
k.e.aa.herje@gmail.com

Hvordan grille kristne?

Hva er «Grill en kristen»?

«Grill en kristen» (GEK) er et arrangement hvor mennesker inviteres til å stille spørsmål om kristen tro til et utvalgt panel av kristne. Laget har utviklet konseptet med stort hell for skoler og studiesteder, men det er fritt til å brukes hvor som helst.

Grill en kristen er et populært arrangement som ofte trekker fulle hus på både skoler, universiteter, menigheter og festivaler.

Grill en kristen er et populært arrangement som ofte trekker fulle hus på både skoler, universiteter, menigheter og festivaler.

Hvor kan det grilles? Her er noen forslag:

 • På skolen i midttimen

 • I KRLE- eller religion- og livssynstimene

 • På studiestedet

 • I menigheter

 • På leirer og festivaler

 • På folkehøgskoler eller bibelskoler

 • I konfirmantundervisning

Slik arrangerer du GEK:

 1. Forberedelser: Snakk sammen om hvorfor dere ønsker å arrangere GEK. Fortsett med det praktiske. Inviter paneldeltakere, reserver rom, bestem dato og skaff tillatelser. Markedsfør eventet gjennom sosiale medier, plakater, jungeltelegraf, med personlige henvendelser eller slå dere løs med litt geriljamarkedsføring.

 2. Gjennomføring: Hvem skal lede grillingen? Skal publikum kunne sende SMS, skrive lapper, stille spørsmål ved håndsopprekning (anbefales) eller samtale i smågrupper? Hva trenger dere av lyd og bilde for å gjennomføre? Skal det dekoreres eller kanskje inviteres til noe spesielt etter grillingen, som neste lagsmøte, alphakurs, eller til et Uncover-bibelstudie for tvilende?

 3. Invitasjon: GEK er viktig i seg selv, men mest av alt som startpunktet for de gode samtalene. Benytt derfor anledningen til å slå av en prat med dem om deltar og inviter til neste lagsmøte, alphakurs, ungdomsmøte eller annet som faller seg naturlig. Sørg gjerne for at alle som ønsker seg en bibel får anledning til å ta med seg en fra grillingen.

 4. Etterspill: GEK kan være en skikkelig brekkstang for trossamtaler og kan lede til at folk tar imot Jesus. Men det kan også komme negative reaksjoner. Tenk gjennom hvordan dere vil håndtere slike og ta gjerne kontakt med Laget for veiledning.

Hvem kan bli grillet?

Alle kristne er kalt til å forsvare det kristne håpet (1. Pet 3:15), men ikke alle er kalt til å gjøre det fra en scene. For å finne ut om det gjelder deg, anbefaler vi å tenke gjennom følgende.

 • Hvor godt kjenner du Jesus?

 • Kjenner du publikumet du skal snakke til?

 • Ønsker du å snakke med andre om kristen tro?

10 tips til den som skal grilles

 1. Sette deg inn i noen vanlige innvendinger mot kristen tro ved å lese boken Grill en kristen.

 2. Husk at du snakker med mennesker som er skapt og elsket av Gud, tiltal dem deretter.

 3. På GEK kan det komme uvanlige og provoserende spørsmål, vær derfor forberedt og ikke bli ’vippet av pinnen'.

 4. Siden det ofte er mange som ønsker stille spørsmål, bør det svares så kort og konsist som mulig.

 5. Humor er et virkemiddel som ofte virker avvæpnende, men husk å ikke være ufin eller morsom på andres bekostning.

 6. De som grilles bør alltid møtes i forkant for å avklare eventuell rollefordeling og egne forventninger, begrensninger og styrker.

 7. Ærlige spørsmål fortjener ærlige svar, selv om det svaret skulle være «jeg vet ikke – men det vil jeg prøve å finne ut av». Ingen forventer at du skal ha svaret på alt.

 8. Be sammen, både før og etter grillingen.

 9. Ikke vær redd for å bruke Bibelhistorier, men ikke snakk som om alle kjenner dem.

 10. Avslutt grillingen med en oppfordring eller invitasjon til videre samtale.

5 ting en ordstyrer må vite

 1. Ordstyreren er «grillsjefen» som skal bidra til en trygg og forutsigbar atmosfære for alle parter – og fungerer som et bindeledd mellom panel og publikum.

 2. Det er viktig å avklare tidsavgrensningen som ligger i konseptet og som ikke tillater å bruke mye tid per spørsmål. På denne måten får flere personer slippe til.

 3. Ordstyrer bestemmer hvilke spørsmål som skal stilles og om det skjer ved håndsopprekning, på lapper eller SMS. Av og til må ordstyrer få i gang salen ved å stille spørsmål som er forberedt på forhånd.

 4. Ordstyrer skal fremstå objektiv og hverken gjøre det enklere eller vanskeligere for paneldeltakerne å besvare spørsmålene.

 5. Ordstyrer skal ikke omformulere eller endre spørsmål for gjøre dem mer spiselige, men kan påpeke ufin oppførsel.

Generelt om grillingen

«Grill en kristen» er et konsept som setter budskapet om Jesus på dagsorden. Vi har ofte sett at det endrer folks holdning til å snakke om tro og at det kan bli den store snakkisen i friminuttet. Derfor er GEK en god ressurs i målet om å gjøre Jesus trodd, elsket og etterfulgt. Kristne er kalt til å «elske sin neste som seg selv». En fin måte og gjøre dette på, er ved å lytte til folks spørsmål og ta dem på alvor. Det gir GEK en glimrende anledning til.

Takk for at du er med på å gjøre Jesus kjent ved å gjennomføre Grill en kristen!

Verdt å merke seg fra Laget:

KarlJohan.jpg

Karl Johan Kjøde

Generalsekretær
kjk@nkss.no