Skolestart

Bergen sprenger rekord for nye studentlag 

Sammen med regnet returnerte 30.000 studenter til studiestart i Bergen. Blant disse var det mange ferske studenter, nysgjerrige på sin nye by.

Med dem i tankene var Laget sentral i å samle mange av byens menigheter og organisasjoner rundt arrangementet «Velkommen til Bergen», basert på konseptet «Velkommen til Oslo». Målet er å samle nye studenter for å introdusere dem for byens menighetsliv. Det er viktig at studentene tenker stort om sin tilstedeværelse på byens studiesteder.

Gjermund Øystese viste frem alle mulighetene for ferske studenter til å finne seg et godt fellesskap på sitt nye studiested. Foto: Einar Helgaas.

Gjermund Øystese viste frem alle mulighetene for ferske studenter til å finne seg et godt fellesskap på sitt nye studiested. Foto: Einar Helgaas.

Utrolig respons

Gjermund Øystese, lagsarbeider for region Vest, sto i spissen for å gi studentene denne muligheten for sitt studieliv fremover. Ved å bringe frem alle de forskjellige studiestedene på scenen, ble det synlig for studentene at det finnes kristne på alle studiesteder i Bergen. Dette møtet, tidlig i studieløpet, med andre kristne gjør det lettere å oppdage mulighetene for et kristent fellesskap. Det åpner også opp for en større frimodighet og engasjement for å samles og snakke om tro i studiehverdagen. Velkommen til Bergen ble et sted hvor studentene selv kunne ta et konkret valg om å ta del i en studiestedsgruppe.

Dette ble en braksuksess. Åtte nye studiestedsgrupper, som samles på campus midt i hverdagen, er allerede i gang. Denne fenomenale iveren blant Bergens studenter gir Laget styrket tro og selvtillit til å følge vår felles visjon om kristne fellesskap på alle skoler og studiesteder. Sentralt for den store veksten står det helt enkle grepet å gjøre seg selv tilgjengelig og synlig for studentene. Dette skal vi jobbe for å få til i alle landets studentbyer. Laget ønsker inkluderende fellesskap hvor ungdommer og unge voksne – uavhengig av kirkelig tilhørighet – kan samles i kristne fellesskap på sine studiesteder. 

Når studentene må ta et aktivt valg slik som på Velkommen til Bergen, møter vi dem som aldri forplikter seg til kristent engasjement
– Gjermund Øystese

Studentene tar initiativet

Ved VID Haraldsplass har 19 studenter engasjert seg. Rebecca, sammen med en rekke andre studenter, lot seg engasjere etter Velkommen til Bergen. Hun sier det har vært en «drømmestart». Sammen med en gjeng gira studenter, har de allerede gjort inntrykk på sitt studiested. De gjennomførte en aksjon, hvor de gav ut kakao med bibelvers på koppen før forelesninger for noen uker siden. Etter tilbakemeldingene på det, er de allerede i gang med å planlegge neste aksjon. De samles nå i bønnegrupper en gang i uka og ber for sitt studiested. De har tro på at bønn for sine medelever og ansatte kan danne grunnlaget for at Gud kan gjøre store ting på VID Haraldsplass. 

Studentene ved VID Haraldsplass samles i lunsjen til bønnemøte

Studentene ved VID Haraldsplass samles i lunsjen til bønnemøte

Dette er en veldig konkret måte å respondere på det faktum at kristnes tro ofte holdes skjult i studietiden. Etter en undersøkelse Laget har gjennomført, kommer det frem at ni av ti studenter mener kristne studenter lever i skapet med troen sin. Laget ser på utviklingen i Bergen som inspirasjon når vi skal jobbe for å takle denne problemstillingen. Vi tror at når studenter oppdager at man ikke er alene på studiestedet er det større sannsynlighet for å være frimodig og åpen om sin tro.

Laget ønsker å være menighetens forlengede arm inn i studiehverdagen. Vi syns studiesteder fortjener og trenger en tilstedeværelse av kristne studenter som kan spre evangeliet gjennom godhet, kunnskapsformidling, samfunnsengasjement og mer. Gjennom denne høsten ønsker Laget å bygge på engasjementet og gleden disse studentene har. Da har studentene en arena til å fortelle flere om Jesus, dele sine bekymringer og gleder og hjelpe hverandre igjennom den nye hverdagen som student.