Student

Kristne studenter mener troen vil ha sterk innvirkning på arbeidsplassen

Studentene tenker at troen vil spille en stor rolle på en fremtidig arbeidsplass. Men de har ulike begrunnelser for det.

I den rykende ferske studentundersøkelsen som Laget har utført i samarbeid med Nordic Navigation, er 1.119 aktive kristne studenter spurt om deres tanker om kristen tro, studier og yrkesliv. På fredag ble den lansert på StudentFORUM, og nå er rapporten tilgjengelig for alle.

Studenter som ønsker å påvirke

Et interessant funn som er gledelig for Laget er at en majoritet av aktive kristne studenter, hvor 61,5% oppgir at troen vil ha en «sterk» eller «svært sterk» innvirkning i en fremtidig karriere. Variasjonen er stor mellom ulike yrkesgrupper. Mens hele 77,5% av studenter innenfor helse- og sosialfag oppgir at troen vil ha sterk innvirkning, mener kun 23,5% av matematikkstudentene det samme.

Når de får oppgi inntil to svar for å forklare hvordan, blir resultatet slik blant de mest populære alternativene:

7.png

Muligheten til å påvirke med gode verdier var jevnt fordelt over alle grupper, uten tydelige forskjeller. Studenter i humanistiske fag (68,0%) og ingeniørfag (57,8%) hadde imidlertid et langt større ønske om å være tilgjengelig for dem som ønsker den dypere praten enn eksempelvis lærerstudentene (38,5%).

Økonomistudenter blir i større grad (34,3%) trigget av å kunne snakke åpent om kristen tro på jobb, mens lærerstudenter (18,7%) og medisinstudenter (11,1%) nedprioriterer dette til fordel for andre svaralternativ.

Interessant nok ønsker psykologistudenter (50%) og lærerstudenter (31,9%) å be for arbeidsplassen, mens det befinner seg færre ingeniørstudenter (18,4%) her.

Det kan skyldes at grupper som lærerstudenter er i langt større grad (73,0%) ser religiøs nøytralitet som en utfordring enn andre, hvor ingeniørstudenter knapt nok (13,0%) bekymrer seg for dette i det hele tatt.

Denne helga pågår Lagets studentkonferanse StudentFORUM. Der får studenter en unik mulighet til å samtale om hvordan man knytter tro til studiet, arbeidet og levd liv. De møter dessuten relevante profesjonelle forbilder som kan modellere hvordan et liv som kristen kan se ut i ulike sfærer av livet. Studentene møtes jevnlig på seminarspor gjennom helga og kan bygge nettverk med likesinnede.

(Lagsvenner er Lagets fastgivere. De investerer i neste generasjon og gjør skoleungdoms- og studentarbeidet vårt mulig ved å gi Laget trygghet til stabil planlegging. Lagsvenner inviteres jevnlig til frivillige samlinger med andre som er glade i Laget.)

Tips til kristne studenter

Å følge Jesus er en livsstil, i studietiden som ellers. Men studentlivet skiller seg fra andre sesonger ved at du som nybakt student gjør et kvantesprang på selvstendighetsskalen.

Plutselig er hushold, økonomi, matlaging, studier, klesvask og tannlegebesøk (eller ikke) ditt ansvar og ditt alene. Det er en tid hvor du mer enn noen gang vil bli utfordret på hva som er viktig for deg og hvordan du skal leve livet. 

I Laget tror vi at Jesus er veien, sannheten og livet, uansett. Han er nøkkelen til et rikt og meningsfullt liv. Våre tips til deg som kristen student handler derfor ikke om «hvordan du kan overleve», men hvordan du kan blomstre som kristen student i en meningsfull studietid.

Har du gode tips til studiehverdagen? Skriv dem gjerne i kommentarfeltet nederst!

#1 En helhetlig tro

Selv om vi ikke kan regne med å vite eller forstå alt, er det et mål å tenke så helhetlig om sin kristne tro som mulig. Mange er ikke trent i dette og har derfor en lite sammenhengende idé om hva de tror på. Da er det fort gjort at det du har, smuldrer opp i møte med gjennomtenkte og mindre gjennomtenkte skeptikere. Valget om å følge Jesus vil koste deg en del. For selv om nåden er gratis, kan prisen for å ta imot likevel være høy. Vi tror likevel at du kan ha tillit til evangeliet, fordi det er troverdig. Men vær ærlig, undrende og spørrende – det er bibelsk!

Helt konkret anbefaler vi: Les Bibelen, hør regelmessig på forkynnelse og delta i samtaler om tro.

#2 Aktiv deltakelse i fellesskap

Isolasjon er en av de mest traumatiske straffemetodene man kan påføre et menneske, fordi det distanserer oss fra vår dypeste hensikt: Fellesskap. Isolasjon er også sentralt i forståelsen av kristen tro. Bibelen skildrer en menneskehet som isolerer seg fra Gud og fra hverandre, derav vår fortapthet. Men, i fellesskap med Gud og med hverandre, kan vi finne mening, derav vår frelsthet.

Den tragiske sannheten er «at 1/3 studenter er ensomme»[1]. Dette viser tall fra folkehelseinstituttet i 2018. Det er ikke manko på mennesker å være sammen med som er problemet (300.000 studenter i Norge), men snarere de vonde eller manglende erfaringene av fellesskap, eller frykten for hva andre tenker, som hindrer oss fra aktiv deltakelse. Svaret på problemet ligger i å søke fellesskap med flere (ikke bare den éne kjæresten som noen håper skal møte alle ens savn og lengsler).

Derfor, helt konkret: Be til Gud (vær med Gud), oppsøk vennskap, ikke glem familien din, finn deg en menighet og møt medmennesker på studiet.

Mennesket er skapt til fellesskap, og på studiestedet treffer du veldig mange nye. Tenk derfor godt gjennom hvem du ønsker å være i møte med dem. Hvordan kan du elske din neste som deg selv i studiehverdagen?

Mennesket er skapt til fellesskap, og på studiestedet treffer du veldig mange nye. Tenk derfor godt gjennom hvem du ønsker å være i møte med dem. Hvordan kan du elske din neste som deg selv i studiehverdagen?

#3 Naturlige trossamtaler

Som kristen er det rart om du ikke har snakket med noen om det fundamentet som livet ditt står på i løpet av det første semesteret, ettersom dette er den viktigste dimensjonen ved alt du velger å gjøre. Likevel sier bemerkelsesverdig mange kristne studenter at de er redde for å snakke om tro og at de unngår det. Bestem deg nå.

Helt konkret: Still spørsmål, vær nysgjerrig og snakk om tro.

#4 Gjør ditt beste som student

Enten du har gjort et målrettet studievalg eller prøver deg litt frem: Gjør ditt beste, jobb hardt, levér til tiden, by på deg selv og ikke ta snarveier. Et målrettet hjerte inspirerer andre. Det er en viktig del av vår menneskelighet å jobbe. Gud har skapt oss for det, og vi er hans bildebærere når vi gjør jobben vår godt, uansett hva vi gjør. Det er bra for oss, selv når det koster (som i zombie/eksamensperioden). Og ta det fra meg – jeg har selv prøvd. Å ligge på latsiden som student er som å tisse i buksa. Det begynner godt, men ender opp i forfrysning, kløe og ekstra klesvask.

Helt konkret: Vis god arbeidsmoral. Det vil du aldri angre på.

#5 La Gud være målestokken          

Det er fristende å sammenligne seg med alle andre, men det er ikke særlig nyttig. I Paulus sitt brev til Galaterne skriver han om åndens frukt. Det vil si at du ikke lar andre definere og forme deg, men heller overlater den jobben til Gud. Gud er hellig. Det vil si at han er annerledes enn oss. Derfor kan dette virke som en krevende oppgave. Samtidig har han skapt oss i sitt bilde til å være som Han. Derfor tror vi at du som kristen student representerer mer enn deg selv. Du er en ambassadør. Når du er på skolen, er Jesus på skolen. Rent praktisk vil det si at vi lar oss prege av disse fruktene, som er: kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selbeherskelse.

Helt konkret: Møt andre kristne på studiestedet og gi Gud plassen midt i hverdagen.

 

Notis: Disse temaene er hentet fra boken FRESH, et samtaleopplegg for nye studenter som ønsker å følge Jesus. Ta kontakt med oss for å gjennomføre FRESH på ditt  studiested.

[1] https://www.nrk.no/norge/naer-en-av-tre-studenter-er-ensomme_-_-tok-trikken-gjennom-oslo-for-at-noen-skulle-se-meg-1.14167672

KarlJohan.jpg

Karl-Johan Kjøde

Generalsekretær
kjk@nkss.no