StudentFORUM

Rekordstort StudentFORUM i Trondheim

Det er en kald lørdag kveld i januar. Utenfor reiser frostrøyken seg, men inne i Nidarosdomen er det lovsangen som stiger opp under hvelvingen, hvor nesten 800 mennesker er samlet for å lovprise Skaperen sin.

Denne helgen har Lagets StudentFORUM pågått i byen, og samarbeidskvelden i Norges mest sentrale kirke satte kronen på verket. Salem menighet var fylt til randen av over 400 studenter og unge yrkesaktive som har vært samlet for å lære om hvordan troen deres er relevant for arbeidslivet, hvor de skal bruke store deler av sin våkne tid for resten av livet.

Denne teksten er trykket i første utgave av Lagsmagasinet Credo. Sikre deg fremtidige utgaver av magasinet ved å bli Lagsvennsmedlem:

Med inspirerende foredrag og dyktige, erfarne fagpersoner som ledet relevante seminarspor i alt fra sykepleie, helse, pedagogikk til ledelse, juss, ingeniør og forskning, kunne mange bygge nettverk med likesinnede og oppdage hvordan de best kan forvalte talentene sine til Guds ære.

Nidarosdomen i sin kalde vinterprakt. Foto: Miroslav Boljevic.

Nidarosdomen i sin kalde vinterprakt. Foto: Miroslav Boljevic.

Gode forbilder redder en livsnær tro

Mye forskning tyder på at unge kristne får det tøffere i studietida, nettopp fordi de mangler relevante forbilder som modellerer det livet de ønsker å leve. På konferansen møtte studenter og unge yrkesaktive noen av dyktigste menneskene i landet, som allerede har levd et langt liv i samme karriere. De kan fortelle konkret og praktisk om sine erfaringer og refleksjoner på veien. Dette er en utmerket måte å bringe flere generasjoner sammen på.

Torstein Rotevatn var leder for årets konferanse. Han har studert på NTNU, jobber til daglig som ingeniør og ser verdien av å ha en arena hvor man kan reflektere om tro og arbeidsliv.

– Jeg har selv gått runder og lurt på hvordan tro og arbeidshverdagen henger sammen. Jeg tror det er viktig at studenter og unge yrkesaktive får treffe folk som har gått foran i å leve som kristne innenfor ulike yrkesgrupper, forteller Rotevatn.

Tilbakemeldingene fra årets konferanse, vitner om at dette er noe som sårt trengs blant unge norske kristne. Hele 97 % av deltakerne som ga tilbakemelding, oppga at de var «fornøyde» eller «veldig fornøyde» med konferansen.

– Knyta kontaktar med andre i samme næring er jo gull verdt, svarte en person.

– Det aller viktigste denne helga har vært å få en ny glød i mitt kristne liv. I en lang tid før dette, har jeg nærmest holdt på å gi opp. Noe av det jeg virkelig sitter igjen med, er hvor jeg ønsker at min identitet skal ligge, var responsen fra en annen deltaker.

Foto: Miroslav Boljevic.

Foto: Miroslav Boljevic.

Første møte med Trondheim

StudentFORUM ble arrangert i Trondheim for første gang i år. I fjor var det en betydelig mindre konferanse da den ble avholdt i Oslo.

– Trondheim har et stort og levende studentmiljø som preger hele byen, og er på mange måter Norges studenthovedstad. Å flytte konferansen hit tror jeg vil være positivt både for byen her, og for konferansen. Byen har en lang akademisk og kristen arv som vil være med å løfte årets konferanse, kommenterer lederen Torstein Rotevatn.

Du kan nå høre åpningstalen til Lagsarbeider Andrea Storhaug fra StudentFORUM 2019 i siste episode av Lagspodden. Den samme talen som Dagen-redaktør Tarjei Gilje kalte for «en av de beste prekener jeg har hørt på lang tid»:

Foto: Miroslav Boljevic.

Foto: Miroslav Boljevic.

Lansering av historisk studentundersøkelse

– Studentundersøkelsen avslører at folk generelt ikkje e skikkelig disippelgjort. Med andre ord er dette relevant å gjøre noe med, mente en av deltakerne på konferansen.

For på årets StudentFORUM ble nemlig resultatene av Nordic Navigation og Lagets store studentundersøkelse lansert. For første gang er over 1.100 aktive, norske, kristne studenter spurt om hvordan de tenker om tro, studier og yrkesliv. Her er trenden at de aller fleste ser på sin kristne tro som ikke-privat og relevant for yrkeslivet sitt, men likevel er det få som er synlige og samtaler aktivt om den i studiehverdagen. Hele 9 av 10 mener at kristne studenter i noen grad lever «i skapet» med sin tro. I undersøkelsen avsløres dessuten veldig interessante variasjoner basert på yrkesgruppe og kulturell bakgrunn.

Foto: Miroslav Boljevic.

Foto: Miroslav Boljevic.

Studenter mener troen vil ha stor relevans i arbeidet

I rapporten ble det avdekket at hele 62 % oppgir at deres kristne tro vil ha «sterk» eller «svært sterk» innvirkning på en fremtidig arbeidsplass. De aller fleste ønsket å kunne påvirke med gode verdier og etikk eller være disponibel for kollegaer og andre som ønsker den dypere praten. Størst var andelen blant dem som studerte helse- og sosialfag, hvor over tre av fire studenter så på troen som en viktig påvirkning.

Studenter med utenlandsk bakgrunn var langt mer frimodige i å ta initiativ til samtaler om tro på studiestedet sitt, og opplever oftere over at deres kristne medstudenter gjemmer troen sin. I det store og hele virker denne gruppen til å ha en trospraksis som fremstår mer livsnært, integrert og mindre privatisert enn hos dem med norsk bakgrunn.

Foto: Miroslav Boljevic.

Foto: Miroslav Boljevic.

Lærere kan fint være mer tydelige

Et stort lyspunkt ved StudentFORUM var at 80 lærerstudenter kom sammen for første gang på lenge for å prate om utfordringene de sto ovenfor. Studentundersøkelsen viser nemlig at spesielt lærere frykter kravene om «religiøs nøytralitet» på arbeidsplassen. Det bekrefter de erfaringene som Laget har gjort i møte med lærere i den offentlige skolen de senere årene. Mange frykter mistenkeliggjøringen som følger av at deres kristne tro blir kjent på arbeidsplassen. Med kollegaer, men særlig i samtale med elever, blir de usikre i møte med spørsmål om tro.

Til dem har NLA-høyskolelektor Berit Nøst Dale et viktig budskap. Hun mener at skolens formålsparagraf gir et godt demokratisk grunnlag for verdipåvirkning i skolen som også kristne kan benytte seg av. Det er viktig at læreren kan være seg selv, så lenge man ikke forkynner, men det er helt greit å være åpen om sin egen tro på skolen.

—  Skolen er ikke verdinøytral, avslutter hun.

Håkon Andre Berg talte på avslutningsmøtet søndag morgen. Foto: Miroslav Boljevic.

Håkon Andre Berg talte på avslutningsmøtet søndag morgen. Foto: Miroslav Boljevic.

Studentundersøkelsen er gratis og tilgjengelig for alle.

Rekordstor kristen studentkonferanse i Trondheim

Denne helgen fylles Salem i sentrum til randen av over 400 studenter og unge yrkesaktive. De samles for å lære mer om hvordan troen deres er relevant i arbeidslivet.

Med inspirerende foredrag og dyktige, erfarne fagpersoner som leder relevante seminarspor i alt fra sykepleie, helse, pedagogikk til ledelse, juss, ingeniør og forskning, er det stor sannsynlighet for at de fleste vil kunne utvikle talentene sine og bygge nettverk. Det er viktig når mennesker flest bruker storparten av sin våkne tid i løpet av livet på en arbeidsplass.

Mye forskning tyder på at unge kristne får det tøffere i studietida, nettopp fordi de mangler relevante forbilder som modellerer det livet de ønsker å leve. På konferansen møter studenter og unge yrkesaktive noen av dyktigste menneskene i landet, som allerede har levd et langt liv i samme karriere, og kan fortelle konkret og praktisk om sine erfaringer og refleksjoner på veien.

StudentFORUM 2019 er nå helt fulltegnet. Torstein Rotevatn er leder for årets konferanse. Han har studert på NTNU, jobber til daglig som ingeniør og ser verdien av å ha en arena hvor man kan reflektere om tro og arbeidsliv.

– Jeg har selv gått runder og lurt på hvordan tro og arbeidshverdagen henger sammen. Jeg tror det er viktig at studenter og unge yrkesaktive får treffe folk som har gått foran i å leve som kristne innenfor ulike yrkesgrupper, forteller Rotevatn.

Lansering av historisk studentundersøkelse

På årets StudentFORUM lanseres dessuten resultatene av Nordic Navigation og Lagets studentundersøkelse. For første gang er over 1.400 norske, kristne studenter spurt om hvordan de ser sin kristne tro opp mot studier og yrkesliv. Her er trenden at de aller fleste ser på sin kristne tro som ikke-privat og relevant for yrkeslivet sitt, men likevel er det få som viser og samtaler aktivt om den i studiehverdagen. Hele 9 av 10 mener at kristne studenter lever «i skapet» med sin tro. I undersøkelsen avsløres dessuten veldig interessante variasjoner basert på yrkesgruppe og kulturell bakgrunn.

StudentFORUM arrangeres for første gang i Trondheim i 2019. I fjor ble konferansen avholdt i Oslo med omkring 300 personer til stede.

– Trondheim har et stort og levende studentmiljø som preger hele byen, og er på mange måter Norges studenthovedstad. Å flytte konferansen hit tror jeg vil være positivt både for byen her, og for konferansen. Byen har en lang akademisk og kristen arv som vil være med å løfte årets konferanse, avslutter Torstein Rotevatn.

Pressekontakt:

Torstein Rotevatn
torstein@nkss.no
959 78 086

StudentFORUM med bart og skinnvest

Studenter og unge yrkesaktive fra hele Norge samles i Trondheim i januar. Her vil de inspireres til å leve som disipler i alle samfunnets hjørner.

Salem menighet åpner dørene i hjertet av Trondheim 18.-20. januar 2019, og arrangørene håper på et rekordår. Langhelgen vil være fylt av inspirerende foredrag, gode samtaler og egne seminarspor innenfor de ulike studieretningene.

Kjell Magne Bondevik inspirerte tilhørerne i fjor.

Kjell Magne Bondevik inspirerte tilhørerne i fjor.

Det skal ikke stå på seminarsporene. Med plenty av valgmuligheter fra sykepleie, helse, pedagogikk og sosialt arbeid til ledelse, juss og forskning, burde det være noe for enhver interesse. I år er det dessuten et åpent spor for dem som enda ikke vet i hvilken retning de ønsker å bruke talentene sine, men ønsker hjelp til å finne ut dette.

Les mer om StudentFORUM på nettsidene deres.

Forene tro og arbeid

Torstein Rotevatn er leder for årets konferanse. Han jobber til daglig som ingeniør i Cybernetica AS og ser verdien av å ha en arena hvor man kan reflektere om tro og arbeidsliv.

– Jeg har selv gått runder og lurt på hvordan tro og arbeidshverdagen henger sammen. Jeg tror det er viktig at studenter og unge yrkesaktive får treffe folk som har gått foran i å leve som kristne innenfor ulike yrkesgrupper, forteller Rotevatn.

Torstein Rotevatn, leder for årets StudentFORUM, ser med stor forventning frem til årets konferanse.

Torstein Rotevatn, leder for årets StudentFORUM, ser med stor forventning frem til årets konferanse.

Mye forskning tyder på at mange unge kristne får det tøffere i studietida, nettopp fordi de mangler relevante forbilder som modellerer det livet de ønsker å leve. På konferansen møter studenter og unge yrkesaktive noen av dyktigste menneskene i landet, som har levd et liv i samme karriere, og kan fortelle konkret om sine erfaringer og refleksjoner på veien.

En investering for størsteparten av livet

StudentFORUM er Norges fremste konferanse for kristne studenter og unge yrkesaktive. Arbeidsplassen er et sted hvor de fleste bruker store deler av det våkne livet sitt. 37,5 timer i uka blir til uker, måneder og år. Nettopp derfor er det desto viktig at man finner motivasjonen til å se ens kall til å elske mennesker i lys av de talentene man har fått. Målet med konferansen er å prege det norske samfunnet når forvandlede liv skaper forvandlede samfunn, og troen får en retning.

– Vi tror at troen er relevant for alle deler av livet. For hvordan vi møter mennesker, hvordan vi utfører jobben vår og hvordan vi engasjerer oss i samfunnet ellers. Dette ser forskjellig ut for ulike mennesker, men det å ha forbilder man kan kjenne seg igjen i og bli inspirert av, er viktig når man skal finne ut hvordan det ser ut i sitt liv. Her ønsker vi å gi mulighet til å koble med folk som kan modellere og inspirere, fortsetter Rotevatn.

Konferansen er en ypperlig mulighet til å knytte nye bånd med mennesker i samme situasjon som deg selv.

Konferansen er en ypperlig mulighet til å knytte nye bånd med mennesker i samme situasjon som deg selv.

Forventer rekord

Frem til nå har StudentFORUM vært arrangert som en leir, men i 2018 ble det for første gang arrangert som en konferanse. Den har vokst stort gjennom årene, og har hatt rekordantall i år etter år. Det går mot nok et rekortoppmøte, og en tur nordover kan gi enda flere spennende effekter, tror Torstein Rotevatn:

– Trondheim har et stort og levende studentmiljø som preger hele byen, og er på mange måter Norges studenthovedstad. Å flytte konferansen hit tror jeg vil være positivt både for byen her, og for konferansen. Byen har en lang akademisk og kristen arv som vil være med å løfte årets konferanse. 

På StudentFORUM finner du mange seminarspor, slik at du lærer om det som er relevant for det yrket du skal leve brorparten av livet ditt med.

På StudentFORUM finner du mange seminarspor, slik at du lærer om det som er relevant for det yrket du skal leve brorparten av livet ditt med.