Studentundersøkelsen

Rekordstort StudentFORUM i Trondheim

Det er en kald lørdag kveld i januar. Utenfor reiser frostrøyken seg, men inne i Nidarosdomen er det lovsangen som stiger opp under hvelvingen, hvor nesten 800 mennesker er samlet for å lovprise Skaperen sin.

Denne helgen har Lagets StudentFORUM pågått i byen, og samarbeidskvelden i Norges mest sentrale kirke satte kronen på verket. Salem menighet var fylt til randen av over 400 studenter og unge yrkesaktive som har vært samlet for å lære om hvordan troen deres er relevant for arbeidslivet, hvor de skal bruke store deler av sin våkne tid for resten av livet.

Denne teksten er trykket i første utgave av Lagsmagasinet Credo. Sikre deg fremtidige utgaver av magasinet ved å bli Lagsvennsmedlem:

Med inspirerende foredrag og dyktige, erfarne fagpersoner som ledet relevante seminarspor i alt fra sykepleie, helse, pedagogikk til ledelse, juss, ingeniør og forskning, kunne mange bygge nettverk med likesinnede og oppdage hvordan de best kan forvalte talentene sine til Guds ære.

Nidarosdomen i sin kalde vinterprakt. Foto: Miroslav Boljevic.

Nidarosdomen i sin kalde vinterprakt. Foto: Miroslav Boljevic.

Gode forbilder redder en livsnær tro

Mye forskning tyder på at unge kristne får det tøffere i studietida, nettopp fordi de mangler relevante forbilder som modellerer det livet de ønsker å leve. På konferansen møtte studenter og unge yrkesaktive noen av dyktigste menneskene i landet, som allerede har levd et langt liv i samme karriere. De kan fortelle konkret og praktisk om sine erfaringer og refleksjoner på veien. Dette er en utmerket måte å bringe flere generasjoner sammen på.

Torstein Rotevatn var leder for årets konferanse. Han har studert på NTNU, jobber til daglig som ingeniør og ser verdien av å ha en arena hvor man kan reflektere om tro og arbeidsliv.

– Jeg har selv gått runder og lurt på hvordan tro og arbeidshverdagen henger sammen. Jeg tror det er viktig at studenter og unge yrkesaktive får treffe folk som har gått foran i å leve som kristne innenfor ulike yrkesgrupper, forteller Rotevatn.

Tilbakemeldingene fra årets konferanse, vitner om at dette er noe som sårt trengs blant unge norske kristne. Hele 97 % av deltakerne som ga tilbakemelding, oppga at de var «fornøyde» eller «veldig fornøyde» med konferansen.

– Knyta kontaktar med andre i samme næring er jo gull verdt, svarte en person.

– Det aller viktigste denne helga har vært å få en ny glød i mitt kristne liv. I en lang tid før dette, har jeg nærmest holdt på å gi opp. Noe av det jeg virkelig sitter igjen med, er hvor jeg ønsker at min identitet skal ligge, var responsen fra en annen deltaker.

Foto: Miroslav Boljevic.

Foto: Miroslav Boljevic.

Første møte med Trondheim

StudentFORUM ble arrangert i Trondheim for første gang i år. I fjor var det en betydelig mindre konferanse da den ble avholdt i Oslo.

– Trondheim har et stort og levende studentmiljø som preger hele byen, og er på mange måter Norges studenthovedstad. Å flytte konferansen hit tror jeg vil være positivt både for byen her, og for konferansen. Byen har en lang akademisk og kristen arv som vil være med å løfte årets konferanse, kommenterer lederen Torstein Rotevatn.

Du kan nå høre åpningstalen til Lagsarbeider Andrea Storhaug fra StudentFORUM 2019 i siste episode av Lagspodden. Den samme talen som Dagen-redaktør Tarjei Gilje kalte for «en av de beste prekener jeg har hørt på lang tid»:

Foto: Miroslav Boljevic.

Foto: Miroslav Boljevic.

Lansering av historisk studentundersøkelse

– Studentundersøkelsen avslører at folk generelt ikkje e skikkelig disippelgjort. Med andre ord er dette relevant å gjøre noe med, mente en av deltakerne på konferansen.

For på årets StudentFORUM ble nemlig resultatene av Nordic Navigation og Lagets store studentundersøkelse lansert. For første gang er over 1.100 aktive, norske, kristne studenter spurt om hvordan de tenker om tro, studier og yrkesliv. Her er trenden at de aller fleste ser på sin kristne tro som ikke-privat og relevant for yrkeslivet sitt, men likevel er det få som er synlige og samtaler aktivt om den i studiehverdagen. Hele 9 av 10 mener at kristne studenter i noen grad lever «i skapet» med sin tro. I undersøkelsen avsløres dessuten veldig interessante variasjoner basert på yrkesgruppe og kulturell bakgrunn.

Foto: Miroslav Boljevic.

Foto: Miroslav Boljevic.

Studenter mener troen vil ha stor relevans i arbeidet

I rapporten ble det avdekket at hele 62 % oppgir at deres kristne tro vil ha «sterk» eller «svært sterk» innvirkning på en fremtidig arbeidsplass. De aller fleste ønsket å kunne påvirke med gode verdier og etikk eller være disponibel for kollegaer og andre som ønsker den dypere praten. Størst var andelen blant dem som studerte helse- og sosialfag, hvor over tre av fire studenter så på troen som en viktig påvirkning.

Studenter med utenlandsk bakgrunn var langt mer frimodige i å ta initiativ til samtaler om tro på studiestedet sitt, og opplever oftere over at deres kristne medstudenter gjemmer troen sin. I det store og hele virker denne gruppen til å ha en trospraksis som fremstår mer livsnært, integrert og mindre privatisert enn hos dem med norsk bakgrunn.

Foto: Miroslav Boljevic.

Foto: Miroslav Boljevic.

Lærere kan fint være mer tydelige

Et stort lyspunkt ved StudentFORUM var at 80 lærerstudenter kom sammen for første gang på lenge for å prate om utfordringene de sto ovenfor. Studentundersøkelsen viser nemlig at spesielt lærere frykter kravene om «religiøs nøytralitet» på arbeidsplassen. Det bekrefter de erfaringene som Laget har gjort i møte med lærere i den offentlige skolen de senere årene. Mange frykter mistenkeliggjøringen som følger av at deres kristne tro blir kjent på arbeidsplassen. Med kollegaer, men særlig i samtale med elever, blir de usikre i møte med spørsmål om tro.

Til dem har NLA-høyskolelektor Berit Nøst Dale et viktig budskap. Hun mener at skolens formålsparagraf gir et godt demokratisk grunnlag for verdipåvirkning i skolen som også kristne kan benytte seg av. Det er viktig at læreren kan være seg selv, så lenge man ikke forkynner, men det er helt greit å være åpen om sin egen tro på skolen.

—  Skolen er ikke verdinøytral, avslutter hun.

Håkon Andre Berg talte på avslutningsmøtet søndag morgen. Foto: Miroslav Boljevic.

Håkon Andre Berg talte på avslutningsmøtet søndag morgen. Foto: Miroslav Boljevic.

Studentundersøkelsen er gratis og tilgjengelig for alle.

Studenter med utenlandsk bakgrunn er langt mer frimodige

I den rykende ferske studentundersøkelsen som Laget har utført i samarbeid med Nordic Navigation, er 1.119 aktive kristne studenter spurt om deres tanker om kristen tro, studier og yrkesliv. På fredag ble den lansert på StudentFORUM, og nå er rapporten tilgjengelig for alle.

163 av deltakerne i undersøkelsen forteller at de har vokst opp i et hjem hvor de har snakket et annet språk enn, eller i tillegg til, norsk. Denne gruppen har særlig store forskjeller fra de øvrige respondentene.

Mer aktive i fellesskap

Langt flere deltar i småfellesskap (69,2% vs. 60,8%), bruker mest tid på bønn i smågruppene (30,8% vs. 18,2%) og er «i svært liten grad» enige i at frykten for å bli assosiert med Bibelen er årsak til å ikke snakke om tro (30,8% vs. 21,8%). Det er også over dobbelt så mange som mener «i svært høy grad» at kristne studenter lever i skapet med troa si (12,3% vs. 6,0%).

Langt færre oppgir «den andre» på spørsmål om hvem som tar initiativ til samtaler om tro (40,5% vs. 50,3%) og færre svarer «i høy grad╗ at frykt for å støte er en annen grunn til å ikke snakke om tro (4,1% vs. 9,7%).

Mennesker med integrerte liv

Disse svarene tyder på at denne gruppen har en trospraksis som fremstår mer integrert og mindre privatisert enn hos de øvrige respondentene.

Samtidig oppgir denne gruppen større uttrykk av frykt for å oppfattes som mindre intelligent er et hinder for å snakke om tro. Dette var et tema vi valgte å utforske videre i dybdeintervjuene. Én av dem vi intervjuet har jobbet tett med kristne migrantmiljøer i en årrekke. Han sier følgende:

Det finnes en underliggende tanke blant nordmenn at vi har utviklet oss forbi kristendommen og har blitt opplyst. (...) Når kristne innvandrere møter nordmenn, oppfører vi oss som om vi har lært noe de ikke har lært. Dette gjelder spesielt de som har prøvd å fortelle nordmenn om tro, men gjelder også andre som har bare spurt nordmenn om tro og ser hvordan nordmenn responderer på spørsmålet».

Stort behov for tydelige forbilder

En annen utfordring denne gruppen står overfor er manglende tilgang på rollemodeller som kan modellere en kulturelt integrert tro. Ett av intervjuobjektene som har jobbet med kristent migrantarbeid sier:

De som er vokst opp i Norge med to innvandrerforeldre vil måtte gjenoppdage Gud i en tokulturell virkelighet. Dette er svært krevende og mangelen på kristne forbilder blant denne målgruppen er akutt.

En annen person vi snakket med, som selv har flerkulturell bakgrunn og har vært en ledende figur innen kristent migrantarbeid sier følgende:

Det finnes forbilder, men få er synlige. For å være synlig må noen bruke deg og gi deg synlighet. Avstanden mellom migrantmenighetene og de tradisjonelle norske sammenhengene er fortsatt stor. Svært få av de tradisjonelle sammenhengene løfter frem disse forbildene, i rekruttering for eksempel. Arbeidet vi drev var bygd opp av innvandrerungdom, og forbildene deres har vært foreldre og onkler.

(Lagsvenner er Lagets fastgivere. De investerer i neste generasjon og gjør skoleungdoms- og studentarbeidet vårt mulig ved å gi Laget trygghet til stabil planlegging. Lagsvenner inviteres jevnlig til frivillige samlinger med andre som er glade i Laget.)

Lærerstudenter utfordres av krav til religiøs nøytralitet

I den rykende ferske studentundersøkelsen som Laget har utført i samarbeid med Nordic Navigation, er 1.119 aktive kristne studenter spurt om deres tanker om kristen tro, studier og yrkesliv. På fredag ble den lansert på StudentFORUM, og nå er rapporten tilgjengelig for alle.

Lærerstudenter og studenter av pedagogiske fag var klart mest representert i undersøkelsen. Hele 23,4% av respondentene huket av for dette alternativet. Disse var tydelig indre motiverte, hvor de fleste (72,4%) oppga «meningsfullt» som den fremste årsaken til at de valgte sitt nåværende studium.

Når studentene ble spurt om å oppgi maks to utfordringer ved å være kristen på en fremtidig arbeidsplass, var lærerstudenter klart overrepresentert på «religiøs nøytralitet» med hele 73,0%, langt over snittet på 43,4%.

Lærere i dobbeltrolle

Funnene i denne undersøkelsen bekrefter de erfaringene som Laget har gjort seg i møte med lærere i den offentlige skolen de senere årene. Mange frykter mistenkeliggjøringen som følger av at deres kristne tro blir kjent på arbeidsplassen. Overfor kollegaer, men særlig i samtale med elever blir de usikre i møte med spørsmål om tro. Derfor er det ikke så overraskende at de i mindre grad enn resten vil være disponible for den dypere samtalen. Lærerne er også mindre tilbøyelig til å snakke åpent om tro (6,6% lavere enn snittet), og de skiller seg ut ved at de i mindre grad ser på det som en utfordring å stå opp for det som er sant og rett (9,5% under snittet).

Antall lærere som ønsker å stille opp som voksenkontakt for lokallag i Laget har også sunket de siste årene12. Det begrunnes gjerne med at dette setter dem inn i en vanskelig, om ikke umulig, dobbeltrolle. I undersøkelsen gjenspeiler dette seg i at kravet om religiøs nøytralitet løftes frem som lærernes desidert største utfordring i møte med yrkeslivet. En respondent uttrykte i undersøkelsen at «Lærarar har ikkje ytringsfrihet når det kommer til religiøsitet».

Lærerne er likevel betydelig mindre redde for å være alene som kristen (19,7%-poeng lavere enn gjennomsnittet). For å romme det religiøst mangfoldige Norge trenger vi en kompetanseheving rundt religiøse trosspørsmål. Men i første omgang vil åpenhet fremfor passivitet løse mye av problemet for både lærere og elever.

Høgskolelektor skeptisk til nøytralitet

Berit Nøst Dale, høgskolelektor på NLA Høgskolen, reagerer på det oppfattede nøytralitetskravet til Dagen 21.01.19.

Hun begrunner det med at skolens formålsparagraf gir et godt demokratisk grunnlag for verdipåvirkning i skolen som også kristne kan benytte seg av. Det er viktig at læreren kan være seg selv, så lenge man ikke forkynner, men det er helt greit å være åpen om sin egen tro på skolen.

— Skolen er ikke verdinøytral, understreker hun til Dagen.

(Lagsvenner er Lagets fastgivere. De investerer i neste generasjon og gjør skoleungdoms- og studentarbeidet vårt mulig ved å gi Laget trygghet til stabil planlegging. Lagsvenner inviteres jevnlig til frivillige samlinger med andre som er glade i Laget.)

Kristne studenter mener troen vil ha sterk innvirkning på arbeidsplassen

Studentene tenker at troen vil spille en stor rolle på en fremtidig arbeidsplass. Men de har ulike begrunnelser for det.

I den rykende ferske studentundersøkelsen som Laget har utført i samarbeid med Nordic Navigation, er 1.119 aktive kristne studenter spurt om deres tanker om kristen tro, studier og yrkesliv. På fredag ble den lansert på StudentFORUM, og nå er rapporten tilgjengelig for alle.

Studenter som ønsker å påvirke

Et interessant funn som er gledelig for Laget er at en majoritet av aktive kristne studenter, hvor 61,5% oppgir at troen vil ha en «sterk» eller «svært sterk» innvirkning i en fremtidig karriere. Variasjonen er stor mellom ulike yrkesgrupper. Mens hele 77,5% av studenter innenfor helse- og sosialfag oppgir at troen vil ha sterk innvirkning, mener kun 23,5% av matematikkstudentene det samme.

Når de får oppgi inntil to svar for å forklare hvordan, blir resultatet slik blant de mest populære alternativene:

7.png

Muligheten til å påvirke med gode verdier var jevnt fordelt over alle grupper, uten tydelige forskjeller. Studenter i humanistiske fag (68,0%) og ingeniørfag (57,8%) hadde imidlertid et langt større ønske om å være tilgjengelig for dem som ønsker den dypere praten enn eksempelvis lærerstudentene (38,5%).

Økonomistudenter blir i større grad (34,3%) trigget av å kunne snakke åpent om kristen tro på jobb, mens lærerstudenter (18,7%) og medisinstudenter (11,1%) nedprioriterer dette til fordel for andre svaralternativ.

Interessant nok ønsker psykologistudenter (50%) og lærerstudenter (31,9%) å be for arbeidsplassen, mens det befinner seg færre ingeniørstudenter (18,4%) her.

Det kan skyldes at grupper som lærerstudenter er i langt større grad (73,0%) ser religiøs nøytralitet som en utfordring enn andre, hvor ingeniørstudenter knapt nok (13,0%) bekymrer seg for dette i det hele tatt.

Denne helga pågår Lagets studentkonferanse StudentFORUM. Der får studenter en unik mulighet til å samtale om hvordan man knytter tro til studiet, arbeidet og levd liv. De møter dessuten relevante profesjonelle forbilder som kan modellere hvordan et liv som kristen kan se ut i ulike sfærer av livet. Studentene møtes jevnlig på seminarspor gjennom helga og kan bygge nettverk med likesinnede.

(Lagsvenner er Lagets fastgivere. De investerer i neste generasjon og gjør skoleungdoms- og studentarbeidet vårt mulig ved å gi Laget trygghet til stabil planlegging. Lagsvenner inviteres jevnlig til frivillige samlinger med andre som er glade i Laget.)

Rekordstor kristen studentkonferanse i Trondheim

Denne helgen fylles Salem i sentrum til randen av over 400 studenter og unge yrkesaktive. De samles for å lære mer om hvordan troen deres er relevant i arbeidslivet.

Med inspirerende foredrag og dyktige, erfarne fagpersoner som leder relevante seminarspor i alt fra sykepleie, helse, pedagogikk til ledelse, juss, ingeniør og forskning, er det stor sannsynlighet for at de fleste vil kunne utvikle talentene sine og bygge nettverk. Det er viktig når mennesker flest bruker storparten av sin våkne tid i løpet av livet på en arbeidsplass.

Mye forskning tyder på at unge kristne får det tøffere i studietida, nettopp fordi de mangler relevante forbilder som modellerer det livet de ønsker å leve. På konferansen møter studenter og unge yrkesaktive noen av dyktigste menneskene i landet, som allerede har levd et langt liv i samme karriere, og kan fortelle konkret og praktisk om sine erfaringer og refleksjoner på veien.

StudentFORUM 2019 er nå helt fulltegnet. Torstein Rotevatn er leder for årets konferanse. Han har studert på NTNU, jobber til daglig som ingeniør og ser verdien av å ha en arena hvor man kan reflektere om tro og arbeidsliv.

– Jeg har selv gått runder og lurt på hvordan tro og arbeidshverdagen henger sammen. Jeg tror det er viktig at studenter og unge yrkesaktive får treffe folk som har gått foran i å leve som kristne innenfor ulike yrkesgrupper, forteller Rotevatn.

Lansering av historisk studentundersøkelse

På årets StudentFORUM lanseres dessuten resultatene av Nordic Navigation og Lagets studentundersøkelse. For første gang er over 1.400 norske, kristne studenter spurt om hvordan de ser sin kristne tro opp mot studier og yrkesliv. Her er trenden at de aller fleste ser på sin kristne tro som ikke-privat og relevant for yrkeslivet sitt, men likevel er det få som viser og samtaler aktivt om den i studiehverdagen. Hele 9 av 10 mener at kristne studenter lever «i skapet» med sin tro. I undersøkelsen avsløres dessuten veldig interessante variasjoner basert på yrkesgruppe og kulturell bakgrunn.

StudentFORUM arrangeres for første gang i Trondheim i 2019. I fjor ble konferansen avholdt i Oslo med omkring 300 personer til stede.

– Trondheim har et stort og levende studentmiljø som preger hele byen, og er på mange måter Norges studenthovedstad. Å flytte konferansen hit tror jeg vil være positivt både for byen her, og for konferansen. Byen har en lang akademisk og kristen arv som vil være med å løfte årets konferanse, avslutter Torstein Rotevatn.

Pressekontakt:

Torstein Rotevatn
torstein@nkss.no
959 78 086