Veritas

Verdenskjent matematiker skal forelese om Gud på norske universiteter

John Lennox har debattert ledende ateistskikkelser foran store folkemengder og hans videoer er sett av millioner av mennesker. Neste uke er han her hos oss.

Lennox er en anerkjent matematiker i sitt eget felt, og bruker pensjonsårene sine på å formidle budskapet om at naturvitenskap ikke er noen hindring for å tro på Gud, og at det er fullt rasjonelt forsvarlig å være en kristen. Han skal blant annet forelese om temaene Is God a Delusion? og Why Believe in God in a Scientific World?.

Onsdag 17. oktober besøker Lennox Universitetet i Oslo, hvor han skal holde forelesninger kl. 11.15 og 16.15. Torsdag 18. oktober kan du møte ham på Universitetet i Agder kl. 15.30, campus Kristiansand. Les alt om arrangementene på Veritas Events.

Biologen og forfatteren Richard Dawkins er en av mange Lennox har debattert med.

Biologen og forfatteren Richard Dawkins er en av mange Lennox har debattert med.

Lennox er professor emeritus i matematikk på Universitetet i Oxford og emeritus fellow i matematikk og vitenskapsfilosofi ved Green Templeton College. Han er hovedtaler på årets Veritaskonferansen, kjent som forfatter av en rekke kjente bøker, og fra debatter med en lang rekke prominente personer, inkludert Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Peter Singer, Michael Shermer, Lawrence Krauss, Victor Stenger med flere.

I anledning Norgesbesøket er et par av bøkene hans oversatt til norsk, og du kan få tak i både Guds undergang og Sju dager som deler verden for en rimelig penge fra Veritas forlag. Du kan dessuten få tak i dem om du dukker opp på et av Lennox’ besøk på norske universiteter, eller på Veritaskonferansen.

Hvordan grille kristne?

Hva er «Grill en kristen»?

«Grill en kristen» (GEK) er et arrangement hvor mennesker inviteres til å stille spørsmål om kristen tro til et utvalgt panel av kristne. Laget har utviklet konseptet med stort hell for skoler og studiesteder, men det er fritt til å brukes hvor som helst.

Grill en kristen er et populært arrangement som ofte trekker fulle hus på både skoler, universiteter, menigheter og festivaler.

Grill en kristen er et populært arrangement som ofte trekker fulle hus på både skoler, universiteter, menigheter og festivaler.

Hvor kan det grilles? Her er noen forslag:

 • På skolen i midttimen

 • I KRLE- eller religion- og livssynstimene

 • På studiestedet

 • I menigheter

 • På leirer og festivaler

 • På folkehøgskoler eller bibelskoler

 • I konfirmantundervisning

Slik arrangerer du GEK:

 1. Forberedelser: Snakk sammen om hvorfor dere ønsker å arrangere GEK. Fortsett med det praktiske. Inviter paneldeltakere, reserver rom, bestem dato og skaff tillatelser. Markedsfør eventet gjennom sosiale medier, plakater, jungeltelegraf, med personlige henvendelser eller slå dere løs med litt geriljamarkedsføring.

 2. Gjennomføring: Hvem skal lede grillingen? Skal publikum kunne sende SMS, skrive lapper, stille spørsmål ved håndsopprekning (anbefales) eller samtale i smågrupper? Hva trenger dere av lyd og bilde for å gjennomføre? Skal det dekoreres eller kanskje inviteres til noe spesielt etter grillingen, som neste lagsmøte, alphakurs, eller til et Uncover-bibelstudie for tvilende?

 3. Invitasjon: GEK er viktig i seg selv, men mest av alt som startpunktet for de gode samtalene. Benytt derfor anledningen til å slå av en prat med dem om deltar og inviter til neste lagsmøte, alphakurs, ungdomsmøte eller annet som faller seg naturlig. Sørg gjerne for at alle som ønsker seg en bibel får anledning til å ta med seg en fra grillingen.

 4. Etterspill: GEK kan være en skikkelig brekkstang for trossamtaler og kan lede til at folk tar imot Jesus. Men det kan også komme negative reaksjoner. Tenk gjennom hvordan dere vil håndtere slike og ta gjerne kontakt med Laget for veiledning.

Hvem kan bli grillet?

Alle kristne er kalt til å forsvare det kristne håpet (1. Pet 3:15), men ikke alle er kalt til å gjøre det fra en scene. For å finne ut om det gjelder deg, anbefaler vi å tenke gjennom følgende.

 • Hvor godt kjenner du Jesus?

 • Kjenner du publikumet du skal snakke til?

 • Ønsker du å snakke med andre om kristen tro?

10 tips til den som skal grilles

 1. Sette deg inn i noen vanlige innvendinger mot kristen tro ved å lese boken Grill en kristen.

 2. Husk at du snakker med mennesker som er skapt og elsket av Gud, tiltal dem deretter.

 3. På GEK kan det komme uvanlige og provoserende spørsmål, vær derfor forberedt og ikke bli ’vippet av pinnen'.

 4. Siden det ofte er mange som ønsker stille spørsmål, bør det svares så kort og konsist som mulig.

 5. Humor er et virkemiddel som ofte virker avvæpnende, men husk å ikke være ufin eller morsom på andres bekostning.

 6. De som grilles bør alltid møtes i forkant for å avklare eventuell rollefordeling og egne forventninger, begrensninger og styrker.

 7. Ærlige spørsmål fortjener ærlige svar, selv om det svaret skulle være «jeg vet ikke – men det vil jeg prøve å finne ut av». Ingen forventer at du skal ha svaret på alt.

 8. Be sammen, både før og etter grillingen.

 9. Ikke vær redd for å bruke Bibelhistorier, men ikke snakk som om alle kjenner dem.

 10. Avslutt grillingen med en oppfordring eller invitasjon til videre samtale.

5 ting en ordstyrer må vite

 1. Ordstyreren er «grillsjefen» som skal bidra til en trygg og forutsigbar atmosfære for alle parter – og fungerer som et bindeledd mellom panel og publikum.

 2. Det er viktig å avklare tidsavgrensningen som ligger i konseptet og som ikke tillater å bruke mye tid per spørsmål. På denne måten får flere personer slippe til.

 3. Ordstyrer bestemmer hvilke spørsmål som skal stilles og om det skjer ved håndsopprekning, på lapper eller SMS. Av og til må ordstyrer få i gang salen ved å stille spørsmål som er forberedt på forhånd.

 4. Ordstyrer skal fremstå objektiv og hverken gjøre det enklere eller vanskeligere for paneldeltakerne å besvare spørsmålene.

 5. Ordstyrer skal ikke omformulere eller endre spørsmål for gjøre dem mer spiselige, men kan påpeke ufin oppførsel.

Generelt om grillingen

«Grill en kristen» er et konsept som setter budskapet om Jesus på dagsorden. Vi har ofte sett at det endrer folks holdning til å snakke om tro og at det kan bli den store snakkisen i friminuttet. Derfor er GEK en god ressurs i målet om å gjøre Jesus trodd, elsket og etterfulgt. Kristne er kalt til å «elske sin neste som seg selv». En fin måte og gjøre dette på, er ved å lytte til folks spørsmål og ta dem på alvor. Det gir GEK en glimrende anledning til.

Takk for at du er med på å gjøre Jesus kjent ved å gjennomføre Grill en kristen!

Verdt å merke seg fra Laget:

KarlJohan.jpg

Karl Johan Kjøde

Generalsekretær
kjk@nkss.no