Voksenleder

Læreren som skaper en arena for tro

Torbjørn Skjebstad (59) er lærer på Vassmyra ungdomsskole i Mandal. I mange år har han bidratt til Lagsarbeidet på Sørlandet. Han er ivrig voksenleder på både Vassmyra og Blomdalen ungdomsskole, og har vært en del av trosreisen til flere generasjoner med mandalitter.

Når vakre Mandal våkner opp til nok en skoledag for de 24 elevene i klasse 10C på Vassmyra ungdomsskole blir de som vanlig møtt av et smil og en hilsen når de kommer inn i klasserommet. Elevene viser takknemlighet for å ha en så god og stødig ressursperson, både som lærer og voksenleder.

Denne teksten er trykket i første utgave av Lagsmagasinet Credo. Sikre deg fremtidige utgaver av magasinet ved å bli Lagsvennsmedlem:

Læreren heter Torbjørn Skjebstad. Som lærer i KRLE, natur & miljø og naturfag er han alltid innstilt på å gi alle elevene et reelt utbytte og kunnskap i deres skoletid. Om han illustrerer på tavla – eller viser på tur i skogen – gir Torbjørn hver elev muligheten til å forstå og beundre den vakre verden rundt oss, og verne om den.

I dag har klassen Torbjørn i KRLE. Denne timen har de fått besøk av norske og utenlandske elever fra Hald Internasjonale Senter i Mandal, som skal snakke litt om kristendommen i andre land, og om misjon. I timen forteller de om hvordan kirkesamfunnene ser annerledes ut i forskjellige deler av verden. Ved å høre fra Madagaskar Brasil og Kina får elevene et tettere forhold til hva læreboken forteller om. Torbjørn inviterer hvert år elever fra Hald til å gi elevene et innblikk i kristendommen utover kirkebygget og læreboka. Etter timen er over, påpeker han at flere av Hald-elevene har deltatt på utveksling med Lagsbevegelser i andre land, den samme bevegelsen som skolelaget de har på skolen.

En trofast voksenleder for skolelaget

I over 15 år har Torbjørn fungert som voksenleder på Vassmyra. En gjeng med 25-30 ungdommer samles en gang i uken, og Torbjørn er med så ofte som han har mulighet. I bibellesning, andakt og lek koser ungdommene seg sammen. De deler sin tro og tid sammen på skolen, og arrangerer hvert år Godhetsuka for å vise nestekjærlighet til sine medelever og lærere. Torbjørn ønsker å være med på å skape et møtested der tro kan deles og vokse.

Torbjørns yrke hindrer ham ikke fra muligheten til å formidle det kristne budskapet. I lærerrollen har han ikke lov å forkynne – men ved å fremstille kristen tro, etikk og nestekjærlighet på en objektiv og kritisk måte, skapes det interesse hos elevene likevel. Med ordentlige, saklige presentasjoner, relevante sammenligninger, utvides elevenes forståelse av de ulike livssynene i verden. Spør noen om hva han selv tenker, svarer han ærlig og hensynsfullt. Elevene forteller at de er fornøyde med å kunne lære om temaer som etikk, religionsfilosofi og historie, fra en som er oppriktig engasjert av det.

Når pensjonsalderen en gang nærmer seg, må Torbjørn, som mange andre, tenke på hvem som vil ta stafettpinnen videre på skolen. Vassmyras andre voksenleder Sigvart (19) er der for å ta over Lagsarbeidet, men han er ikke lærer Selv. Det er tydelig at Torbjørn har hatt stor påvirkning på Sigvart:

– Torbjørn er et stort forbilde. Han betyr mye for ungdommene på skolen. Han har betydd desidert mest for å skape det gode og trygge miljøet for oss på Vassmyra, forteller han.

En lærer som tar tro på alvor

Studentundersøkelsen Laget har gjennomført presenterer lærerstudenter som dem som i størst grad opplever krav til «religiøs nøytralitet» som en utfordring. Færre lærerstudenter enn andre yrkesgrupper oppgir at de ønsker å ta med troen på arbeidet ved å være disponible for den dype samtalen (-9,3 % under gjennomsnittet), eller å snakke åpent om tro (-6,6 % under gjennomsittet).

Ved å være synlig kristen tar derimot Torbjørn sine egne – og andres – trosspørsmål på alvor. Det gjør at elevene lettere kan se på sitt eget trosliv som noe verdifullt, som ikke trenger å skjules. Ved å forsøke å gjøre en best mulig jobb som lærer i flere fag, som voksenleder, og som verneombud på skolen, har Torbjørn en god mulighet til å vise frem kristen tro i handling og virke.

Finn ut hvordan du kan bli voksenleder eller Lagsvenn her:

Det er i ord – og handling – at mennesker ser Kristus igjennom oss.