Mot samme mål

Lagets kall som bevegelse er å være kirkens utstrakte arm til skoler og studiesteder. Der støtter vi elever og studenter som ønsker å følge Jesus, slik at de kan få vokse i erkjennelsen av Guds kjærlighet og dele den med andre. Det er på skolen at unge tilbringer store deler av sin våkne tid. Derfor er det avgjørende at vi som kirke utruster og støtter dem i dette. Til dette trenger Laget menigheten og menigheten trenger Laget!

Som kristne tror vi at hver enkelt elev og student er umistelig for Gud, men fortapt uten Kristus. Derfor haster det å gi Jesus videre til de 300.000 studentene og elevene ved de 1600 ungdomsskolene og vgs. skolene i Norge. Dette gjøres best av elevene og studenter selv. Vårt oppdrag er å be for, utruste og støtte dem i dette oppdraget.

5 grunner til å bli partnermenighet:

 1. Fordi det er en helt konkret måte å støtte menighetens elever og studenter på, uavhengig av hvor ressurssterk/-svak deres menighet er.

 2. Fordi Laget har en unik kompetanse som elev- og studentorganisasjon som vi gladelig deler.

 3. Fordi vi - stort sett i motsetning til menigheter - har innpass på skoler og studiesteder,

 4. Fordi vi jobber både lokalt og nasjonalt for deres unge, ikke minst deres rett til tros- og ytringsfrihet, i en tid hvor denne reelt sett trues.

 5. Fordi skole- og studietiden er den uten tvil mest formative fasen av livet, hvor verdier og vaner som vil prege en for resten av livet ofte etableres.

Dette TilByr Laget:

 • Vi vil regelmessig be for dere.

 • Vi stiller gjerne opp i deres menighet for å holde seminar, forkynnelse eller workshop. Vi tilbyr følgende seminarer:

  • Slik utfordres unges trosliv i skolen - for voksne

  • Livet som kristen student - kommende eller nåværende studenter

  • Jesus på skolen - for ungdommer

  • Kristen tro i møte med skeptikeren - for alle

  • Grill en kristen - for alle

 • Tilgang til lokale ressurspersoner som alltid ser etter gode muligheter for samarbeid.

 • Økonomisk grunnstøtte og mulighet for prosjektstøtte ved etablering av lokallag.

 • Prioritert tilgang på ressurser fra Laget, som bokutgivelser, konsepter, undersøkelser og så videre.

Dette ØNSKES AV Menigheten:

 • At menigheten regelmessig ber for elevene og studentene ved lokale skoler.

 • At menigheten setter av minst en årlig kollekt til Laget. 

 • At menigheten gjennomfører minst et årlig møte som setter fokus på og som kan bidra til å fasilitere lagsengasjement. Det kan være seminar eller workshop med særskilt fokus i ungdomsmøte eller gudstjeneste.

 • At menigheten oppgir en voksen kontaktperson som Laget kan ha kontakt med.

ER dere meD?

Bli med på bevegelsen og med inn din menighet som partnermenighet, så kontakter vi deg. Har du spørsmål, ta kontakt med Victoria Haugen Kristoffersen på 22 99 24 24 eller victoria@nkss.no.

partner-
menigheter

 • Alta Frikirke

 • Fredrikstad Frikirke

 • Greåker Frikirke

 • Grimstad Frikirke

 • Grimstad Misjonskirke

 • Halden Frikirke

 • Hamar Frikirke

 • IMI-kirken, Stavanger

 • Menigheten 3:16 i Fredrikstad

 • Namsos Frikirke

 • Nordic Chinese Christian Church

 • Nordreisa menighet

 • Oslo Søndre Frikirke

 • Råde Frikirke

 • Sarpsborg Frikirke

 • Tønsberg Frikirke

 • Østsida Frikirke