Laget tilbyr deg et annerledes-år sammen med Hald Internasjonale Senter, Gå Ut Senteret og Bibelskolen i Grimstad. 

Logo farger.png

Interact 

Hald internasjonale Senter

Klar for å bryne deg på en verden av utfordringer i Lagets internasjonale arbeid?

Søk Interact!

Laget er én av 160 nasjonale bevegelser som jobber med å bygge disipler og dele evangeliet blant studenter verden over. Gjennom Interact vil du bli sendt, som representant fra Norge og Laget til Colombia, Madagaskar, Brasil, Nepal eller Kenya. Året begynner med en 6-ukers intensiv prepping hvor man er sammen med internasjonale studenter. Deretter følger 6 måneders praksis i et av samarbeidslandene, hvor du vil jobbe sammen med dem om å virkeliggjøre vår felles visjon. Folka, opplevelsene, naturen, maten, kulturen - you name it – dette er et år som vil forandre måten du betrakter verden på. Etter endt uteopphold avrundes året med 8 ukers debrief, fordypningsemner og praktisk volontørarbeid.

HIS er ikke en bibelskole, men Bibel og bønn står likevel helt sentralt i opplegget, ikke minst gjennom uteoppholdet. Utfordringene du møter som Interact-student vil kreve mot, innsats og ydmykhet. Det er ikke det enkleste ”friåret” du velger, men garantert et år som setter spor.

Ønsker du å være en del av det Gud gjør i den internasjonale lagsbevegelsen – sette spor – og selv bli preget for livet?

Søk Interact eller les mer om tilbudet på Hald Internasjonale Senters sider


Veritaslinjen  

Bibelskolen i Grimstad

Klar for bibelskole med fokus på trosforsvar og lagspraksis i Norge?

Bli Veritas-student

Laget samarbeider med BiG om Veritas-linjen. Dette er Norges eneste fullblods trosforsvarslinje og et sted hvor du vil bli både tanke- og erfaringsmessig utfordret. På linjen får du lagspraksis i Norge, og du vil sannsynligvis bli et yndet ”grill en kristen”-objekt for ettertiden. Veritas har et særlig ansvar for gjennomføringen av trosforsvarskonferansen med samme navn, Veritaskonferansen.

Søk Veritas eller les mer om tilbudet på Bibelskolen i Grimstad sine sider.


Logo farger.png

Faith in Action

Gå Ut Senteret (GUS)

Klar for bibelskole med lagspraksis både i Norge og utland?

Bli Faith in Action-student

Faith in action på Gå Ut Senteret er et bibelskoleår for deg som vil lære mye og ha praksis i Laget både i Norge og i utlandet. Det er en arena for deg som er eller vil bli engasjert i Laget, og som ønsker et år med ledertrening og disippelgjøring. Gjennom året vil du få en praksisplass i Norge, f.eks. innen oppfølging av skolelag/studentlag, etablering av nye lag, utadrettet tjeneste i Trondheim Kristelige Studentlag, Skepsisuka i Trondheim eller lignende. Etter nyttår får du seks uker praksis i internasjonalt lagsarbeid.

Søk Faith in Action eller les mer tilbudet på Gå Ut Senterets sider.