Uncover

Uncover er et bibelstudieopplegg som er myntet på tvilende eller søkende ikke-kristne som ønsker å undersøke hvem Jesus var/er.

Gjennom seks studier med utgangspunkt i Lukas-evangeliet får man et innblikk i personen Jesus og hva det betyr for oss i dag. Studiene er tematisert som en etterforsking, der bevismaterialet fra Lukas-evangeliet granskes og utforskes.

Ideelt sett skal en Uncover-gruppe ha flere deltakere utenfra enn de som leder den, slik at de søkende får bli de som dominerer. Aller helst bør det være minst dobbelt så mange søkende som kristne. En gruppe bør ikke overstige 10 personer til sammen, da er det bedre å dele opp i to mindre grupper.

Registrer Uncovergruppe og få tilsendt  Uncoverhefter i nettbutikken vår. (https://www.nkss.no/nettbutikk/uncover)

Er du medlem i Laget kan du få inntil 10 hefter tilsendt gratis.