Region Vest

Region Vest har base i Bergen og dekker Hordaland, Sogn og Fjordane.

Einar Helgaas  Teamleder  ✆  414 32 192 ✉  einar.h@nkss.no

Einar Helgaas
Teamleder

414 32 192
einar.h@nkss.no

Christian Løkhammer  Trainee i Region Vest  ✆ 412 58 355 ✉ christian.lokhammer@nkss.no

Christian Løkhammer
Trainee i Region Vest

✆ 412 58 355
christian.lokhammer@nkss.no

Sara-Louise Emmerhoff  Lagsarbeider og Interact-medarbeider  ✆ 988 22 261 ✉ sara.emmerhoff@nkss.no

Sara-Louise Emmerhoff
Lagsarbeider og Interact-medarbeider

✆ 988 22 261
sara.emmerhoff@nkss.no

Elizabeth Hartman  Trainee i Region Vest  ✆ 948 86 451 ✉ elizabeth.hartman@nkss.no

Elizabeth Hartman
Trainee i Region Vest

✆ 948 86 451
elizabeth.hartman@nkss.no

 
Navn *
Navn
 
 

Adresse:

Laget NKSS
Kalfarveien 8
5018 Bergen