Frifondsmidlene er ikke til for å spares, de skal brukes! Helst før 1. mai!  Her har dere noen forslag til hvordan pengene kan brukes. Tenk på hva som er bra for dere og fellesskapet deres, eller om det er noen aksjoner dere har lyst å sette igang! 

  • Mat og snop (til lagsmøter, stand, arrangementer o.l.)

  • Standmateriale – http://www.nkss.no/produktkategori/standmateriell/

  • Gi støtte til å delta på Lagsarrangementer (kurs, leirer, LINK, LS, Generalforsamling o.l.)

  • Administrasjonsbidrag til NKSS for evt. besøk dere har hatt

Spør lagsarbeideren deres om dere har spørsmål!


Søk om ekstra prosjektmidler!

Har dere lyst å arrangere noe spesielt i deres lokale lag, men mangler penger? Da kan dere søke Laget om prosjektmidler (frifond).

Les retningslinjene for tildeling av frifondsmidler og fyll inn søknadsskjemaet nederst.

Retningslinjer for tildeling av frifondsmidler i NKSS

(fra mars 2015)

 

Tilskuddet skal fremme lokalt engasjement, øke kunnskapen og hjelpe lokallaget til å være gode kristne fellesskap på skoler og studiesteder.

 

Utdelingen har fire kategorier.

1. Oppstartsstøtte: Et engangsbeløp på kroner 5000,- utbetales fortløpende til nye lag som registreres i perioden 1. januar til 1. november, forutsatt at de har valgt styre og har skaffet seg 5 betalende medlemmer i løpet av de første tre månedene.

2. Driftsstøtte del 1: Utbetaling av kroner 3000,- i mars måned til hvert lag som har levert årsrapport for året før, valgt styre før 31.12 året før og hadde minst 5 betalende medlemmer pr 31.12. året før.

3. Prosjektstøtte: Prosjektstøtte på inntil 25.000,- tildeles fortløpende etter søknad til studentlag som vil arrangere oppstartsuke eller aksjonsuke på sitt studiested, til kristenrussfylkeslag som vil arrangere lokale krusse-arrangement og til skolelag som har konkrete prosjekter de ønsker støtte til. Budsjett vedlegges søknad.

4. Driftsstøtte del 2: Restbeløpet NKSS sitter igjen med utdeles til lokallagene i november måned basert på antall betalende medlemmer i det enkelte lokallaget pr 1. november. Fordeles til alle lag som har 5 eller flere betalende medlemmer under 26 år.

NB! Fristen for å søke prosjektstøtte for 2018 er gått ut. Dere kan søk prosjektstøtte fra og med 15. januar 2019.
 

Forutsetning for tildelingen:

a. Lokallagene får utbetalt alle pengene innen november i tilskuddsåret.

b. Midlene skal være brukt opp innen 30. juni året etter tildelingen.

c. Midlene skal ikke brukes til reiser til utlandet.

d. Midlene skal ikke brukes til lønn (men honorar til foredragsholdere er ok).

e. Hovedhensikten er at det lokale arbeidet skal styrkes, så alt som brukes til opplæring, aktiviteter og arrangement som skal få flere med, er tillatt.

f. På årsrapporten skal det skrives litt om hva pengene ble brukt til. (NKSS kontroll)

g. For prosjekter, skal det sendes en kort rapport med bilde fra arrangementet til NKSS.

h. Midlene kan brukes til å gi medlemmer kursstøtte (arrangement i regi av Lagsakademiet) og til å kjøpe materiell fra NKSS sentralt (nettbutikk) hvis lokallaget ønsker det.

i. Penger som ikke er brukt innen 30. juni året etter tildelingen må sendes i retur til NKSS for videre fordeling.

 

Klage: Klage sendes NKSS sitt styre via generalsekretæren. Styret er klageinstans for lagene.

 

Kontroll: Gjennom å besvare kontrollspørsmål i årsrapporten, holder NKSS oversikt over at midlene blir brukt i henhold til LNUs retningslinjer og innen tidsfristen. NKSS sentralt beholder 5% av det årlige tildelte totalbeløpet til administrasjonskostnader.