fbpx

Varsling i Laget

Dette er en side hvor du trygt kan varsle om kritikkverdige forhold i Laget.

Eksempler på forhold du kan varsle om:

  • Svikt i sikkerhetsrutiner.

  • Arbeidsforhold i strid med arbeidsmiljølovens krav og Lagets retningslinjer.

  • Uforsvarlig saksbehandling.

  • Korrupsjon og andre økonomiske misligheter.

  • Ytringer og praksis som bryter med Lagets grunnleggende verdier.

  • Diskriminering og mobbing, trakassering eller seksuelle krenkelser på arbeidsplassen.

Alle innrapporterte saker vil bli håndtert på en seriøs måte. Laget vil gå gjennom påstandene i varselet og vurdere om det skal igangsettes undersøkelse. Varsleren vil bli informert innen to uker om en undersøkelse vil bli igangsatt.

Alle saker håndteres strengt konfidensielt, men den anklagede personen eller instansen har rett til å bli informert om påstandene.

Varsleren vil ikke bli møtt med noen form for gjengjeldelse så lenge man rapporterer mistanke om brudd og handler i god tro.

Ledere og/eller ansatte som gjengjelder mot varsleren vil bli utsatt for disiplinære tiltak.

På samme måte er varsleren ansvarlig for sine egne handlinger, og alle som bevisst sender inn falske varsler, vil bli møtt med disiplinære tiltak.

NB: Hvis du bruker skjemaet under, vil varslet ditt bli sendt rett til Anne Lin Bringaker Hynnekleiv, assisterende generalsekretær i Laget og leder for varslingsutvalget. Hvis du heller ønsker å varsle din nærmeste overordnede eller andre, kan du sende dem en mail med tilsvarende informasjon.

Send inn varsling