Om Laget - hvem vi er og hva vi gjør

Laget (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag) er en kristen elev- og studentorganisasjon som samles på skoler og studiesteder over hele Norge. Vi heier på elevfrivilligheten, og brenner for at unge kristne skal få utøve sin tro i hverdagen, at elever og studenter skal få bli kjent med Jesus, og finne meningsfulle fellesskap med andre troende.

Disippel på skolen

Laget finnes fordi enhver elev er umistelig for Gud, og derfor vil vi gjøre Jesus kjent på alle skoler og studiesteder i Norge så han blir trodd, elsket og etterfulgt.

Hvorfor akkurat på skolen? Om man tror på, elsker og ønsker å følge etter Jesus, får ikke dette livet plass på kun søndager. Livet som en disippel har for stort potensiale til det. Vi har flere hverdager enn søndager, og i oppveksten, flest skoledager. Derfor ønsker vi å heie på og utruste elever og studenter til å være disipler på sine skoler og studiesteder.

Ikke alle går i kirken, men alle går på skolen. Derfor kan det være helt avgjørende for enkelte elever og studenter at dette meningsfulle fellesskapet med disipler eksisterer utenfor kirkens vegger.

Lokallagene – vår kjernevirksomhet

Laget er først og fremst de rundt 230 lokallagene og 4.000 medlemmene som har valgt å engasjere seg, og gi av sin tid og sine ressurser for å dele evangeliet med sine medelever- og studenter. Bak seg har de tusenvis av Lagsvenner som støtter dem økonomisk, gjennom frivillighet og forbønn.

Lokallagene er selve kjernen av vår virksomhet. Dette er selvstendige elev- og studentstyrte, frivillige lag hvor elever samles på skoler og studiesteder for å dele tro i hverdagen.

Laget kan se ulikt ut fra skole til skole, men felles for mange lokallag er at man samles regelmessig i friminuttene for å be sammen, lese Bibelen, kanskje lovsynge sammen, og samtale rundt ulike relevante temaer for livet som kristen, gjerne ved hjelp av Lagslunsj. Som regel deler man også er måltid sammen. Noen lokallag setter i tillegg aktiviteter høyt.

Visste du for eksempel at du ved å starte et lokallag på din skole eller studiested kan du søke om penger til aktiviteter og initiativer som dere har lyst til å sette i gang?

Hva gjør et lokallag?

Et skole- eller studentlag samles normalt på skolen eller studiestedet i skoletiden. Mange lokallag samles ukentlig, men man kan også samles sjeldnere. På lokallagsmøtene er det elevene selv som bestemmer hva man skal gjøre.

I tillegg arrangerer ofte lokallagene andre arrangementer enn lokallagsmøter. Dette kan være Grill en kristen, Skepsisuka, Velkommen til, eller Godhetsuka. I hovedmenyen under Ressurser og Konsepter kan du lese om alle mulighetene lokallagene våre har for å drive et lokallag.

De regelmessige møtepunktene i studentlag avhenger av hva studentene selv vil og hva som passer dem best. Felles for mange lag er likevel ingredienser som bibel, bønn og fellesskap.

Flere av våre lokallagsledere samlet for ledertrening og fellesskap høsten 2022.

Hva vi kjemper for

Vi mener at skolene og studiestedene skal være mangfoldige og livssynsåpne.
Elever skal ha friheten til å utøve deres tro, samles på skolene, og gi uttrykk for det de mener og tror på.

Vi heier på elevfrivilligheten, og kjemper for trosfrihet, organisasjonsfrihet og ytringsfrihet.

Hva vi står for

Vi står for sannhet, frihet og fellesskap.

Sannhet rommer Guds sannhet og Hans Ord. Jesus sier i Bibelen: «Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri!». I Laget jobber vi aktivt med å finne svar på hva som er sannhet her i verden.

Frihet rommer trosfrihet, organisasjonsfrihet og ytringsfrihet, men peker også på friheten vi ar i Jesus Kristus, kjernefortellingen i evangeliet.

Fellesskap betegner DNA-et til Laget, samtidig som det peker på det grunnleggende kristne fellesskapet.

Demokratisk organisert

Laget er en demokratisk organisasjon. Generalforsamlingen er Lagets lovgivende myndighet og avholdes annen hvert år. Generalforsamlingen velger Landsstyret, som er generalsekretærs arbeidsgiver og Lagets øverste organ i saker som ikke avgjøres av generalforsamlingen. Her er noen av de viktigste dokumentene fra Lagets generalforsamling 2020. Klikk på lenken for å laste dem ned:

Landsstyret

Det sittende landsstyret er valgt til å lede Laget i perioden 2022 – 2024. Det består av disse personene:

 • Svein Aksel Nakkestad – leder
 • Vilde Mari Reinertsen – nestleder
 • Karina Andersen
 • Marius Økland
 • Sander Høyland
 • Karoline Nyhaug
 • Mikael Orre Rye
 • Marte Hodne – ansattrepresentant

Vararepresentanter:

 • Eivind Svenningsen
 • Martin Jakobsen
 • Malin Haughom
 • Reidar Røyset Almedal

Representantskapet

Det sittende representantskapet har som oppgave å kontrollere at Landsstyret jobber i henhold til Lagets lover og trosgrunnlag. For perioden 2022 – 2024 består det av disse personene:

 • Asbjørn Aandstand
 • Jens Petter Johnsen
 • Ariane Caixeta Thingnæs
 • Ragnhild Kristensen Bøhler
 • David Fredriksen