fbpx

Personvernerklæring

Laget NKSS (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag) er forpliktet til å behandle personopplysninger fra sine medlemmer, givere og andre brukere på en forsvarlig måte og i tråd med gjeldende norske lover og regler. Her kan du lese om hvordan Laget samler inn og bruker personopplysninger.

Medlemskap

Når du blir medlem av Laget spør vi etter en del personopplysninger om deg. Hva som er obligatorisk og hva som er frivillig går frem av medlemsskjemaet. Medlemskap i Laget er frivillig og kan når som helst avsluttes. Vi samler inn disse opplysningene hovedsakelig av to grunner:
1.     For å kunne kommunisere med deg om medlemskapet ditt og det som foregår i Laget.
2.     Siden vi får statstøtte for antall medlemmer og antall lokallag er vi pålagt av staten å ha grunnleggende informasjon om hvem våre medlemmer er. 

Givere

Når du registrerer deg som fastgiver spør vi etter de personopplysninger som går frem av registreringsskjemaet. Fødselsnummeret er frivillig å oppgi, men for at du skal få skattefradrag for gavene til Laget trenger vi denne opplysningen. Enkeltgaver kan du velge å gi som anonym.

Sletting av informasjon

Når ditt medlemskap i Laget avsluttes eller en giveravtale opphører, lagrer vi i utgangspunktet opplysninger om deg i fem år før dataene slettes. Ved nye transaksjoner (f.eks en gave) forlenges denne perioden med nye fem år.  Dette er vi pålagt å gjøre i henhold til blant annet bokføringsloven § 13.

Oppbevaring av informasjon

De persondata som Laget behandler er å regne som sensitiv data og vi behandler derfor våre data deretter. Laget vil aldri gi eller selge persondata videre til andre aktører. Unntaket er opplysninger vi er pålagt å gi til offentlige myndigheter. I likhet med så og si alle bedrifter og organisasjoner benytter vi oss i tillegg av underleverandører som vi kjøper tjenester av.  Underleverandører har ikke adgang til å bruke våre data og disse tjenestene er regulert av egne databehandleravtaler. Våre persondata lagres i databaseverktøyet Cornerstone, og arrangementsløsningen Checkin. Dataene der er passord- og tilgangsstyrt. 

Nettsider

På våre nettsider bruker vi informasjonskapsler (cookies). Dette gjør at vi kan gjenkjenne deg som bruker og logge antall besøk på våre nettsider. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Trafikken til våre nettsider analyseres i Google Analytics og Facebook Pixel. På våre nettsider bruker vi også Facebook Pixel til å forbedre vår markedsføring.

Kontaktinfo

Hvis du har spørsmål, ønsker å få slettet data eller få innsyn i hvilke data vi har lagret om deg, send epost til: post@nkss.no eller ring 22 99 24 24.