fbpx

Frifond - alt du trenger å vite

Hvert år mottar vi Frifondsmidler fra støtteordningen «Frifond organisasjon» som forvaltes av LNU – Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

Denne støtteordningen er en av de viktigste årsakene til at mange lokallag melder seg inn i Laget. Man kan få mye støtte ved å forholde seg til noen enkle regler og rapporter – som man igjen bruker til lokalt lagsarbeid, gratis pizza til skolen eller andre gøye ting!

På denne siden vil vi forklare i detalj alt du som lagsleder trenger å forholde deg til – slik det blir enklest mulig!

Klikk deg gjennom de ulike nedtrekksmenyene for å lære mer.

En årsrapport er et skjema innsendt til sentralleddet, Laget. Årsrapporten må være datert og signert av lederen for lokallaget, eller to av styrets medlemmer, etter telletidspunktet 31.12 i grunnlagsåret.

Alle tellende lag er nødt til å levere inn Årsrapport i løpet av januar hvert år og godkjente årsrapporter er belønnet som Driftstøtte (se nedenfor)!

Krav til innleveringen:

  1. At ditt lag har oppfylt 5-3-1 kravet (minst 5 betalende medlemmer, 3 personer i styret og 1 lagsleder – alle registrert på Min Side med deres rolle per 31.12).
  2. Har hatt årsmøte før 31.12. (på «Årsrapporten» fyller dere inn en dato for årsmøte)
  3. Har hatt minst en aktivitet før 31.12. Som medlemsrettet aktivitet gjelder ikke årsmøter, styremøter og andre vedtektsfestede møter, men stort sett alt annet teller!

NB: Alle disse punktene er obligatoriske for å kunne levere inn årsrapporten (mangler av en av disse, kan ikke laget sende inn årsrapport, og mister eventuelt da «Driftstøtte»).

Oppstartsmidler tildeles nylig opprettede lag, og alle får 5 000 kr, som brukes til å skaffe flere tellende medlemmer og gjennomføre aktiviteter de selv tar initiativ til.

NB: dette gjelder ikke Krusselagene.

Lagsarbeider eller Bhawani Singh på hovedkontoret må få beskjed etter at 5-3-1 kravet er oppfylt (minst fem betalende medlemmer, tre i styret og en lokallagsleder, hvor alle er registrert på Min Side med deres rolle). Deretter dukker midlene på magisk vis på kontoen til lokallaget det gjelder.

Alle medlemmer må være registrert med fullt navn, gateadresse, postnummer og poststed, fødselsår og hvorvidt de har betalt eller ikke.

Om et lokallag har blitt inaktivt/nedlagt i over ett år, og det er gjenopprettet, og dersom kravet er oppfylt så får laget oppstartsmidler.

Innrapportering:

Midlene skal være brukt opp, og innrapportert, innen 01.05. hvert år. Kun lokallagsleder kan innrapportere.

Tildeling av Driftstøtte er basert på tidligere års godkjente årsrapport, hvor mange tellende medlemmer et lag hadde, og hvor mye Laget mottar i årlig støtte fra LNU.

Innrapportering:

Midlene rapporteres inn fortløpende ettersom de brukes. Siste frist er 01.05 hvert år. Hvis midlene ikke er brukt opp og ikke innrapportert, så trekkes disse tilbake av sentralleddet, Laget. Kun lokallagsleder kan innrapportere.

Krusselag har rapporteringsfrist 15. juni hvert år.

Både tellende og aktive lag kan søke om prosjektstøtte, men kun ett prosjekt om gangen (med noen unntak, er du i tvil, ta kontakt med oss).

Søknadsperiode: 15 feb.-15 nov

Innrapporteringsfrist: to uker etter at prosjektet er fullført (søknad og innrapportering skjer via MinSide)

Beløp: inntil 15.000,- (Med noen unntak, f.eks. Skepsisuker, godhetsuker o.l.)

Skal prosjekter gjennomføres etter 15. november og før 15. februar, må de enten søkes om før 15. november eller etter 15. februar.

Søknader godkjennes enten før 15. november eller etter 15. februar for prosjekter som skjer i dette tidsrommet.

Prosjektsøknader må sendes inn minst en måned i forveien av gjennomføringsdato ellers blir de dessverre ikke godkjent.

Prosjektene godkjennes i oddetallsuker, men også varier ila våren.

Innrapportering

Det er kun lagsleder som kan innrapportere på gjennomførte prosjekter.  Styremedlemmer/ansatte/traineer og voksenledere kan sende inn prosjektsøknader, men kan ikke sende inn innrapporteringsskjema/innrapportere på brukt midler.

Umiddelbart etter prosjektet er ferdig skal rapport om brukte midler sendes inn via Min Side.

Gi beskjed til Bhawani Singh  etter at du er ferdig innrapportert.

Laget ditt kan ikke motta ny støtte før rapport for forrige tildeling er sendt inn.

Enkle regler å forholde seg til

Hovedhensikten er at det lokale arbeidet skal styrkes, så alt som brukes til opplæring, aktiviteter og arrangementer, skal være tiltenkt å få flere med.

Lokallaget kan kun kjøpe utstyr og materiell fra sentralleddet for å styrke egen lokal aktivitet, og kan ikke pålegges det.

Lokallaget kan kun bruke tildeling til reisestøtte og deltakelse på sentrale arrangement, eller besøk av sentralledd, dersom det styrker lokal aktivitet, er initiert og begrunnet av lokallaget selv, og skjer i begrenset omfang i organisasjonen.

Midlene skal ikke brukes til reiser til utlandet (til og med en tur hvor aktivitetene blir gjennomført innen en cruise,f.eks cruisetur til Danmark) eller til reise og deltakeravgift for Lagets sentrale arrangementer.

Midlene skal ikke brukes til misjonsinnsamlinger/innsamlingsaktivitet, gaver eller lønn (men kan gis til honorar for talere utenfor Laget). Pass på at det skal ikke belønnes til tidligere styremedlemmer med gavekort eller andre gaver fra disse midlene).

For å bygge egenkapital.

På ulovlige rusmidler, alkohol og tobakk.

Ulike typer lag:

Tellende lag: som har oppfylt 5-3-1 krav, alle registrerte på Min Side. Om et lag har 5 registrerte medlemmer, men medlemsavgift er ikke betalt av minst 5 medlemmer, kvalifiserer ikke det laget som et tellende lag, men kun som et aktivt lag.

Aktive lag: som har oppfylt 3-1 krav: mangler minst 5 betalende medlemmer, men har minst tre stk. i styre sammen, inkludert en lagsleder.

Inaktive lag: noen medlemmer er aktive eller betalende, kanskje mangler nok styremedlemmer eller mangler lagsleder og har ingen aktivitet.

Nedlagt lag: Medlemmene er flyttet til et annet lag med deres samtykke etter nedlegging av et visst lag, derfor er det ingen medlemmer eller styremedlemmer og ingen aktivitet.

Ulike typer medlemskapsstatus:

Tellende medlem: Medlemsavgift betalt til skoleåret som gjelder (betalt mellom 1.7 og 30.6)

Aktiv medlem: medlemsavgift ikke enda betalt for gjeldende skoleår.

Avsluttet medlem: medlem ønsker ikke å ha medlemskap lengre.

Som lokallag må man forholde seg til Min side. Dette er portalen hvor du styrer lokallaget ditt, sender inn årsrapport, søker om prosjektstøtte og innrapportere, og kan kommunisere direkte med lokallagets styre og medlemmer.

Til deg som lokallagsleder:

Oppstart av nytt lag: det er bare lokallagsleder som kan signere innmeldingsskjemaet når et nytt lag skal bli opprettet.

Min side: bruk Min Side aktivt gjennom året. Her finner du alle medlemmene i lokallaget ditt, du kan administrere roller og verv i styret og kontakte alle i lokallaget enkelt via e-post eller melding om ting som skjer lokalt.

Til deg som økonomiansvarlig/disponent:

Du får tilgang til lokallagetskonto via Sparebanken Sør ved å kontakte Bhawani Singh.

Du holder enkelt regnskap over penger inn og ut på konto, og hjelper lokallagsleder med innrapportering av brukte/ubrukte midler.

Note: Det må være ulike personer for lagsleder og økonomiansvarlig/disponents rolle

Til deg som styremedlem:

Bidra med det du kan for lokallaget ditt!

Vær kreativ, engasjert og se muligheter for prosjekter og arrangementer!

Til alle medlemmer:

Takk for at dere er engasjerte og gira med deres lokallag!

Bruk gjerne alle muligheter for å gjøre Jesus kjent på din skole eller studiested!

Klage: Klage kan sendes til NKSS’ styre via generalsekretæren. Styret er klageinstans for lagene.

Kontroll: Gjennom å bruke rapportoppsettet på Min Side, viser dere at pengene er brukt på riktig måte. Hvis ikke, skal pengene returneres.