fbpx

Hva er dyrets merke?

Jon Romuld Håversen

-

september 20, 2023

Johannes Åpenbaring er en av de vanskeligste bøkene å tolke i Bibelen. Denne boken, som primært handler om at Jesus er seierherre og at dette er en trøst til de kristne som opplevde stor forfølgelse og utfordringer, er fylt med bilder og symboler som kan være vanskelig for oss å forstå i dag.

Dyrets merke og tallet 666 er eksempler på nettopp dette – så hva betyr det? Gjennom historien har det kommet mange forslag til hva dyrets merke er. Reformatoren Martin Luther mente dyrets merke var Paven. Den katolske kirke svarte med å anklage Luther for det samme. I nyere tid har det vært noen, etter min mening, spekulative forslag som knytter dyrets merke til for eksempel strekkoder på varer, internett, en chip som kan plasseres i mennesker som gjør at man kan identifisere seg selv og kjøpe ting, og også nå nylig til Covid-19. Forslagene er mange, og det er det naturlig at man lett kan bli forvirret for det som er ukjent.

Dyrets merke og dets tilhørende tall 666 er beskrevet i Johannes Åpenbaring kapittel 13. Her står det om merket som festes på pannen eller høyre hånd hos de som tilber dyret. Videre i kapittel 14 blir det beskrevet at de som tilber dyrets merke ikke tilber Gud, og at det dermed fører til fortapelse for de som gjør dette.

Siden tilbedelsen av dyrets merke blir omtalt med et preg av alvor over seg, og siden det er flere forslag til hva det kan være, er det kristne som frykter for dyrets merke, og som kan være redde for at de også har tilbedt det. Jeg tror ikke du som kristen behøver å frykte dette.

Gud er god og gir ikke skjulte betingelser i relasjonen med han

Rett før «lockdown» traff Norge i mars 2020 var jeg på fotballtur med noen av mine kompiser i England. Vi bestilte billetter med Ryanair, siden det var de billigste billettene. Det jeg ikke visste var at i betingelsene for flybillettene var det skjulte «feller», skrevet med liten, nesten uleselig skrift, som førte til både overraskelse og fortvilelse da jeg ankom flyplassen i Sandefjord.

En av de skjulte betingelsene var at man måtte sjekke inn minst 24 timer før avgang, om ikke måtte jeg betale en avgift på rundt 600kr. Retningslinjene deres for bagasje var også helt annerledes enn normale flyselskap – noe som var skjult for oss da vi bestilte billettene. De lokket altså med billige billetter, men la ut «feller» som var skjulte for oss, og som både overrasket og ledet til fortvilelse.

Gud er ikke slik. Gud er god, full av kjærlighet og ønsker at alle mennesker skal kjenne han og leve med han. Det er uforenelig med Guds kjærlighet å tenke at han skal tillate slike feller, eller enda verre, at han selv legger ut slike feller som er skjult for oss mennesker og som ødelegger gudsrelasjonen vår. I kristen tro er det ingen skjulte betingelser skrevet med små bokstaver, umulig for oss mennesker å vite om. Skrevet i pannen på kristne er ikke dyrets merke, men Guds navn (Johannes Åpenbaring 14:1). At Jesus seirer over døden er et av hovedaspektene til den siste boken i Bibelen, og denne seieren er vunnet for oss, og vi tar del i den. «Frykt ikke», som bibelen minner oss på gjentatte ganger, gjelder også i dette.

Jon, nå har du snakket mye rundt grøten, hva er dyrets merke?

Ja, du har rett, jeg har gått mye rundt grøten nå – men Gudsbilde er et viktig argument for å avvise mer spekulative forslag på hva dyrets merke er. Den observante leser av det trettende kapitlet i Johannes Åpenbaring får med seg at det oppmuntres til å «regne ut dyrets tall, fordi det er et menneskets tall, og tallet er 666» (Joh Åp 13:18).

Her blir det altså lagt frem en ledetråd i gåten om hva dyrets merke er. Nesten som om du spør meg om et hint når jeg ber deg gjette om hvem jeg traff i byen i går. Hva menes med å regne ut dyrets tall? Noen har foreslått at 6 er et ufullkomment tall, som ikke når opp til det fullkomne tallet 7, og at det dermed ligger en symbolsk betydning i dette.

Andre, som en av de tidlige kirkefedrene Ireneus, turte ikke å si noe tydelig om det. Dette i frykt for å anklage feil person. Forståelig nok! Det er en god idé å være ydmyk i møte med Bibelen og ulike tolkninger. En ledetråd som kan fortelle oss noe verdifullt er mottakerne av Johannes Åpenbaring. De originale mottakerne av denne boken var sju kristne menigheter i Lilleasia (dagens Tyrkia-område) fylt med jøder og grekere.

Vi vet at både jødene, men også andre folkeslag drev mye med det som kalles «gematri». Gematri betyr at man gir bokstavene i alfabetet en verdi i tall. I stedet for å snakke om 1 Petersbrev, brukte de heller å si «Petro Alpha» (Alpha er den første bokstaven i det greske alfabetet – det samme gjelder hebraisk, kun at «Alef» som er den første bokstaven i det hebraiske alfabetet, ble brukt). Nesten på samme måte som vi snakker om romertall (V = 5, X = 10 osv.) I lys av at dette er en veletablert praksis for mottakerne av Johannes Åpenbaring, er det legitimt å tenke at dette er metoden forfatteren oppmuntret de til å bruke.

Dette har ført til at mange teologer i dag foreslår Keiser Nero til å være personen som er dyrets merke, og hvis tilbedelse av førte til fortapelse for kristne i Romerriket. Keiser Nero var en grusom og fryktinngytende keiser i det første århundret som forfulgte og drepte de kristne. Nero krevde å bli tilbedt som en gud og ønsket at de skulle brenne røkelse for han i templene. Fulgte man Nero, fulgte man også forfølgelsen av de kristne. Tilba man Keiser Nero, tilba man ikke Gud.

Det finnes to ulike måter å skrive «Keiser Nero» på hebraisk. Den ene av skrivemåtene vil føre til nummeret «666», den andre skrivemåten leder til «616». Når man også kan regne seg frem til tallet 616 ut fra en av skrivemåtene kan det virke ut som at keiser Nero er et galt forslag – men faktisk gjør dette poenget det bare mer troverdig at det faktisk er Keiser Nero som er dyrets merke! For å forstå hvorfor, må vi vite litt om hvordan Johannes Åpenbaring er blitt til. Vi har ikke det originale dokumentet Johannes skrev, men vi har ganske mange tidlige og gode kopier. I mange av disse kopiene ble tallet 666 brukt i disse versene – men du har også noen kopier hvor det blir brukt 616 (f.eks. den tidlige papyrus-biten P115 blant flere).

Det kan altså virke ut til at de første kristne allerede hadde løst gåten; dyrets merke er keiser Nero! Derfor ser vi at noen velger å skrive 616, og andre skriver 666. Begge deler er jo tall utledet fra de to ulike måtene å skrive «keiser Nero» på Hebraisk!

Skal kristne frykte dyrets merke?

Oppsummert kan vi si at det er gode grunner til å avvise at å tilbe dyrets merke er bruk av noe som tilsynelatende ikke ødelegger relasjonen vår til Gud, som for eksempel en chip, en strekkode eller en vaksine for Covid-19. Vi har, på den annen side, gode grunner for å knytte «dyrets merke» til keiser Nero, som levde i perioden før Johannes Åpenbaring ble skrevet.

Å tilbe dyrets merke, i form av å tilbe keiser Nero var en helt bevisst avvisning av Gud. Det vil altså si at i den grad det å tilbe dyrets merke har en overføringsverdi til vårt samfunn i dag handler dette altså ikke om en mer eller mindre tilfeldig gjerning, men en klar og tydelig avvisning av Gud og hans tilgivelse. Jesus sier i Johannes 6 at den som kommer til han, vil han aldri støte bort (v. 37).

En avvisning av Gud innebærer en bevisst og tydelig handling hvor man gjør det klart at man ikke vil ha noe med Gud å gjøre. Gud er god, han elsker deg og ønsker å ta deg imot med åpne armer. Ingen av de som går til Gud, vil han støte bort.

Sjekk gjerne også ut lagslunsj-bibelstudiene våre. Der finner du en om endetid:

Endetid_full-open-front-mockup.jpg

Flere nyheter du kanskje liker

En 100-åring verdt å feire

Når generalsekretær i Laget, Karl-Johan Kjøde, ser utover 2024 så fylles han både med begeistring, forventning og takknemlighet. For det å kunne markere Lagets 100-årsjubileum på den måten som planlegges for, er ikke bare en selvfølgelighet.

Bildedryss fra Litteraturhuset 12. mars

Endelig kan vi rope ut at Laget er 100 år! Selve 100-årsdagen vår feiret vi på Litteraturhuset med lagsungdommer, lagsvenner og lagsansatte - med kake, historietime om lagsbevegelsen, panelsamtale, og ikke minst - innlegg fra dagens lagsungdommer.

Sekulær blindsone i norske klasserom?

Når så mange forelesere ved lærerstudier snakker ned religiøse personer, må vi anta at problemet også har funnet sin vei til skolen.

Økt frimodighet – mindre ytringsrom for kristne studenter

I Januar ble Lagets studentundersøkelse 2024 lansert på arrangementet StudentFORUM i Trondheim. Les om hovedfunnene her.