fbpx

Vi her i dette Skolelaget

Tekst og melodi: Sigurd Lunde

Vi her i dette skolelaget, vi har funnet en frelser stor!
Han har løst oss fra syndebedraget.
Nå vil vi følge i Mesterens spor!

Vi alltid med Jesus vil vandre.
Vi vil leve til hans behag.
I hans kraft skal vi vinne de andre,
vår skoleungdom for Frelserens sak!

Vi vet hva lykken er i livet: Det er Kristus og bare Ham.
Han til frelse for oss jo ble givet.
Å, måtte alle få se det Guds lam!

Vi alltid med Jesus vil vandre.
Vi vil leve til hans behag.
I hans kraft skal vi vinne de andre,
vår skoleungdom for Frelserens sak!

Hjelp oss da, Jesus, slik å leve
At vi mange må med oss få
Hjelp mot himlen vår tanke å heve
Og hjelp oss seirende målet å nå!

Vi alltid med Jesus vil vandre.
Vi vil leve til hans behag.
I hans kraft skal vi vinne de andre,
vår skoleungdom for Frelserens sak!