Lagets kall som bevegelse er å være kirkens utstrakte arm til skoler og studiesteder. Der støtter vi elever og studenter som ønsker å følge Jesus, slik at de kan få vokse i erkjennelsen av Guds kjærlighet og dele den med andre. Det er på skolen at unge tilbringer store deler av sin våkne tid. Derfor er det avgjørende at vi som kirke utruster og støtter dem i dette. Til dette trenger Laget menigheten og menigheten trenger Laget!

Som kristne tror vi at hver enkelt elev og student er umistelig for Gud, men fortapt uten Kristus. Derfor haster det å gi Jesus videre til de 300.000 studentene og elevene ved de 1600 ungdomsskolene og vgs. skolene i Norge. Dette gjøres best av elevene og studenter selv. Vårt oppdrag er å be for, utruste og støtte dem i dette oppdraget.

 1. Fordi det er en helt konkret måte å støtte menighetens elever og studenter på, uavhengig av hvor ressurssterk/-svak deres menighet er.

 2. Fordi Laget har en unik kompetanse som elev- og studentorganisasjon som vi gladelig deler.

 3. Fordi vi - stort sett i motsetning til menigheter - har innpass på skoler og studiesteder,

 4. Fordi vi jobber både lokalt og nasjonalt for deres unge, ikke minst deres rett til tros- og ytringsfrihet, i en tid hvor denne reelt sett trues.

 5. Fordi skole- og studietiden er den uten tvil mest formative fasen av livet, hvor verdier og vaner som vil prege en for resten av livet ofte etableres. 

Geir Loftesnes, pastor i IMI-kirken i Stavanger, forteller hvorfor IMI-kirken ønsket å bli partnermenighet med Laget.

Laget tilbyr:

 • Vi vil regelmessig be for dere.

 • Vi stiller gjerne opp i deres menighet for å holde seminar, forkynnelse eller workshop.

 • Tilgang til lokale ressurspersoner som alltid ser etter gode muligheter for samarbeid.

 • Økonomisk grunnstøtte til virksomhet i regi av et lokallag og mulighet for å søke prosjektstøtte.

 • Prioritert tilgang på ressurser fra Laget, som bokutgivelser, konsepter, undersøkelser og så videre.

DETTE ØNSKES AV MENIGHETEN:

 • At menigheten regelmessig ber for elevene og studentene ved lokale skoler.

 • At menigheten samler inn minst en årlig kollekt til Laget. 

 • At menigheten gjennomfører minst et årlig møte som setter fokus på og som kan bidra til å fasilitere lagsengasjement. Det kan være et seminar, workshop eller et særskilt fokus på ungdomsmøte eller gudstjeneste.

 • At menigheten oppgir en voksen kontaktperson som Laget kan ha kontakt med.

Bli med på bevegelsen og med inn din menighet som partnermenighet, så kontakter vi deg. Har du spørsmål, ta kontakt med Christina Sjaastad gjennom sentralbordet på 22 99 24 24 eller direkte til: christina@nkss.no.

 
 
 
 • Alta Frikirke

 • Fredrikstad Frikirke

 • Greåker Frikirke

 • Grimstad Frikirke

 • Grimstad Misjonskirke

 • Halden Frikirke

 • Hamar Frikirke

 • Trondheim Frikirke

 • Bodø Frikirke

 • IMI-kirken, Stavanger

 • Menigheten 3:16 i Fredrikstad

 • Namsos Frikirke

 • Nordic Chinese Christian Church

 • Nordreisa menighet

 • Oslo Søndre Frikirke

 • Råde Frikirke

 • Sarpsborg Frikirke

 • Tønsberg Frikirke

 • Østsida Frikirke

 • Salem Menighet Trondheim

 • Bergen Frikirke

 • Frimisjonen Tromsø

 • Bymenigheten Sandnes

 • Grønnåsen Menighet

 • Skånland Menighet

 • Kristent Fellesskap Vesterålen

 • Kristent Fellesskap Alsvåg Øksnes

 • Misjonssalen Oslo

 • Oromo Evangeliske kirke i Oslo