Studentforum 2024

19.-21. januar i Salem Menighet i Trondheim

StudentFORUM er for deg som vil følge Jesus, men som lurer litt på hvordan det ser ut i hverdagen, på jobben eller på studiestedet ditt. Vi ønsker ikke at normalen for livene våre er å «leve ut troa» kun innenfor kirkas vegger. Men det er ikke alltid enkelt å bare snu seg rundt og annonsere for verden at man er kristen.

 

 

En unik konferanse med likesinnede

Derfor har vi satt sammen en konferanse som vi tror vil utruste deg til en klarere plan og visjon og som vil gi deg erfaringer, nettverk og en unik mulighet til å dele tanker og prate med flere som kan kjenne seg i samme båt.

Det mest unike med StudentFORUM, er fagsporene våre. Her vil du bli satt sammen med mennesker som har samme studie- eller yrkesretning som deg selv og dere vil bli ledet av mennesker med erfaring, høy faglighet og åndelig integritet. Sammen vil dere arbeide med caser, få inspirerende forkynnelse fra levd liv, relevante taler og herlig trøndersk mat.

Du er varmt velkommen!

Generelt om konferansen

StudentFORUM eksisterer for å utruste studenter og unge yrkesaktive til å leve som modige, tydelige etterfølgere av Jesus Kristus på sitt studie- og arbeidssted, slik at han blir trodd, elsket og etterfulgt.

Vi drømmer om:

Å samle kristne studenter og yrkesaktive for å utruste og inspirere dem til å leve som disipler i studie- og yrkesliv, innenfor sin fagdisiplin.

Innhold:

Konferansen består fagspor, hovedmøter, seminarer samt talkshow og andre aktiviteter.

Hvorfor er StudentFORUM så spesielt?

StudentFORUM er et møtepunkt for kristne studenter innen alle fag og yrker, hvor vi fokuserer på hva troen har å si for våre liv og vår yrkesutøvelse. Noe av det mest verdifulle med konferansen er møtepunktene som oppstår mellom studenter, men også i møte med yrkesaktive på de ulike fagsporene. I disse møtene kan man finne noe av svaret på spørsmålet: «Hvordan ser det egentlig ut å være en kristen lærer, sykepleier, ingeniør, konsulent eller annet?»

Unikt for StudentFORUM er fagsporene. Gjennom en case-basert tilnærming utforsker studenter og unge yrkesaktive sammen relevante problemstillinger knyttet til livet som kristen på jobb. I tillegg holder vi ulike seminar med tema som indirekte er knyttet opp mot årets hovedtema.