Vil du utvikle deg som leder og disippel mens du får nyttig arbeidserfaring? 

For mange har Laget vært et springbrett ut i yrkeslivet. Samtidig er trainee-året en arena hvor du får vokse som menneske i et godt fellesskap med en meningsfylt arbeidshverdag. Du får også stå skulder til skulder med elever og studenter over hele landet. 

Vi har til nå mottatt mange spennende søknader til vårt trainee-program. Vi gjennomfører for øyeblikket intervjuer, men tar fremdeles imot søknadder med glede.


Vi tilbyr:  

 • God oppfølging med ukentlige samtaler og regelmessige tilbakemeldinger. 

 • Lønn i henhold til trainee-programmet.

 • Spennende arbeidsoppgaver tilpasset dine talenter. 

 • Deltakelse på Lagets trainee-samlinger, med fokus på utvikling, lederskap og tro. 

 • Integrert utdanningsløp hvor du om ønskelig kan fullføre 20 studiepoeng ved NLA Høgskolen. Skulle du ønske å fortsette på studiet Bachelor i praktisk teologi og ledelse, kan du kombinere dette med en trainee-stilling i Laget.  

 • Et godt og inspirerende arbeidsfellesskap.  

Vi søker deg som:   

 • Er glad i Jesus og vil bidra til å gjøre han kjent på skoler og studiesteder i Norge. 

 • Er god til å samarbeide i et stabsfellesskap og tar egne initiativ. 

 • Kan identifisere deg med Lagets tros- og verdigrunnlag.  

 • Har fullført videregående skole. 

Det teller positivt om du

 • Har studert. 

 • Har arbeidserfaring. 

Andre opplysninger:  

 • Søknadsfrist: Fortløpende.

 • Arbeidssted: Variert, se under. 

 • Antall stillinger: 11. 

 • Stillingsbrøk: 100%. 

 • Startdato: 1. august 2019. Sluttdato: 1. juni 2020. 

 • Gjensidig oppsigelsestid: 1 måned.

Vi tilbyr trainee-stillinger på følgende områder: 

Feltarbeid  
Kristenrussen 
Kommunikasjon  
Hovedkontor  

Lurer du på noe? Ta kontakt med Meghen Gustavsen. 


Feltarbeid

For deg som:  

 • Er utadvendt og god på å bygge relasjoner. 

 • Ønsker å inspirere, trene og følge opp skolelag. 

Arbeidsoppgaver

 • Motivere og bistå ungdommer til å starte opp skolelag. 

 • Bygge nettverk i sentrale ungdomsmiljøer for å spre lagsvisjonen. 

 • Disippelgjøre ungdom, holde andakter og bønnesamlinger. 

 • Planlegge og gjennomføre arrangementer, promotere Laget og verve givere. 

Arbeidssteder: Oslo, Bergen, Stavanger, Ålesund, Kristiansand eller Tromsø. 


Kristenrussen

For deg som: 

 • Ønsker å jobbe med rekruttering, opplæring og trosformidling blant krussen. 

 • Liker å være med ungdommer, er glad i å reise, treffe nye mennesker og har evnen til å motivere andre. 

Arbeidsoppgaver

 • Være sentral i planlegging og gjennomføring av krussens kickoff-turné, styrehelg, landstreff og russetreff gjennom året. 

 • Bidra med opplæring og oppfølging av krussens fylkesstyrer. 

 • Holde andakter, bygge relasjoner og drive annen type trosformidling. 

 • Dra på spennende krussetur som miljøarbeider i påsken.  

Arbeidssted: Oslo. 


Kommunikasjon

For deg som: 

 • Brenner for å formidle budskap på en attraktiv måte. 

 • Har kompetanse med media og kommunikasjon. 

 • Kjenner til grafisk design, foto og video. 

Arbeidsoppgaver

 • Formidling på Lagets sosiale medier. 

 • Arbeid med Lagets nettsider og materiell. 

 • Grafiske oppgaver. 

 • Filmproduksjon. 

 • Tekst- og bildeproduksjon. 

Arbeidssted: Oslo 


Hovedkontoret

For deg som: 

 • Er strukturert, lærevillig og trives med administrative oppgaver og/eller prosjektledelse. 

 • Har gode grunnleggende ferdigheter innen data, og spesielt Office-pakken. 

Arbeidsoppgaver

 • Administrative oppgaver knyttet til medlemsoppfølging, økonomi og andre faste oppgaver. 

 • Delta i planlegging og gjennomføring av nasjonale arrangementer. 

 • Bidra med små og store arbeidsoppgaver på hovedkontoret som gir innsikt inn i organisasjonslivet. 

 • Bistå og jobbe sammen med ledelsen. 

Arbeidssted: Oslo.