Nøkkelpersonene i Lagsbevegelsen

Lagsvennene er heltene som tar eierskap til arbeidet Laget gjør. I dag kan vi arrangere leirer, konferanser, og skape gode, Jesus-sentrerte fellesskap for tusenvis av unge over hele landet i den viktigste tiden av livene deres, men vi ønsker å oppnå mye mer sammen med dere. Det er flere måter vi kan jobbe sammen for å få til dette. Her er fem forslag:

1. Bli fastgiver

Fastgivere er Lagets stødige ryggrad. Lagets arbeid for unge mennesker er mulig fullt og helt på grunn av at vi har mennesker som har valgt å forplikte seg for lang tid til å gi oss økonomisk forutsigbar for å planlegge og forvalte ressurser mest mulig effektivt.

2. Gi enkeltgave

Enkeltgaver er en måte for deg å gi sporadisk, til noe du brenner for, eller en større gave. Klikk på lenken under for å gi.

3. Bli frivillig

Voksenledere er uunnværlige for oss. Mange skolelag trenger en stabil voksen som kan inspirere og hjelpe dem til å planlegge. Ta kontakt og finn ut mer om lokallagene i ditt nærområde, og hvordan du kan bruke dine talenter og erfaring for unge mennesker.

4. Be for oss

Bønn bærer alt Lagsarbeid og er avgjørende. Meld deg på vår månedlige bønne- og nyhetsepost.

5. Gi testamentarisk gave

«Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen», forteller Paulus. Mange velger å planlegge slik at andre kan stride videre etter at en selv har fullført sitt løp. Kontakt din juridiske rådgiver eller send en e-post til oss for å få mer informasjon om dette.

PS: Laget har dessuten et eget Lagsvennsråd, som du kan kontakte om du har gode ideer til arrangementer, kampanjer eller annet rundt om i landet. Send en e-post til post@nkss.no.