Studentundersøkelsen

I 2019 lanserte Laget sammen med Nordic Navigation «Studentundersøkelsen – om trosformidling i studiehverdagen«.

I denne rapporten ønsket vi å:

  • Undersøke hvordan kristne studenter lever ut sin kristne tro og forstå på hvilken måte studentene snakker om troen i praktisk studieliv.
  • Se på sammenhengen mellom deres kristne tro og forventninger til fremtidig yrkesliv, samt undersøke hvilke forskjeller som fantes mellom de ulike studieretningene.
  • Utforske forskjellene mellom dem med flerkulturell bakgrunn og nordmenn for øvrig.


Fra et kirkelig perspektiv er denne kartleggingen viktig fordi den avdekker hvilke holdninger de i all hovedsak mest aktive av lavkirkelige og frikirkelige studenter har til tro og trosformidling. Vi håper den kan være nyttig og retningsgivende for dem som jobber med kristen trosformidling blant studenter. Fra et samfunnsperspektiv sier rapporten noe viktig om hvordan det er å leve som kristen student i akademia og hvor naturlig det føles å leve åpent med troen sin som kristen minoritet.

Les undersøkelsen fra 2019