fbpx

Studentundersøkelsen 2024

I 2019 lanserte Laget forløperen til Studentundersøkelsen 2024. 1119 kristne studenter gav oss da svar på spørsmål knyttet til deres bakgrunn, trosvaner og holdninger til tro i studie- og yrkesliv. Et av de mest omtalte funnene i ettertid var at 91,1% av respondentene svarte at «kristne studenter lever med troen inni skapet.» Blant dem som svarte på hva som hindret dem i å være åpen om sin tro i studiehverdagen, gav svaralternativet «Vet ikke hva jeg skal si» størst utslag.

Klikk på bildet nedenfor for å laste ned rapporten (.pdf)  fra studentundersøkelsen 2024.

Bakgrunn

Årets undersøkelse er basert på et utvalg av 853 av de totalt 1417 besvarelsene. Studentene er kristne og tilhører i hovedsak lav- og frikirkelige sammenhenger. Rapporten gir oss et bilde av hvordan deres trosvaner og holdninger til tro har endret seg. I tillegg har vi i år stilt spørsmål til hvordan kristendom og religiøse personer omtales innen akademia, både av forelesere og medstudenter. Her presenterer rapporten noen oppsiktsvekkende funn som bør undersøkes nærmere.

Laget som utgiver av undersøkelsen har ønsket å få svar på utviklingstrekkene siden sist. For å utføre arbeidet har en selvstendig arbeidsgruppe bestående av tre fag-personer jobbet med å analysere dataen og produsere denne rapporten. Alle tre har relasjoner til Laget, men det er deres selvstendige faglige vurderinger som ligger til grunn for denne rapporten.

 

Forskningsgruppen bak Studentundersøkelsen 2024:

Martin Jakobsen, Førsteamanuensis teologi ved Ansgar Høyskole.

Roald Zeiffert, Høyskolelektor og stipendiat ved Høyskolen for ledelse og teologi.

Hans Christian Sugustad Kvåle, MA of Global Studies ved VID Vitenskapelige Høgskole.

 

Takk
Takk til alle som besvarte undersøkelsen. En særlig takk rettes til de som bidro med å dele den:
Den norske kirke, Pinsebevegelsen i Norge, Norsk Luthersk, Den evangelisk lutherske frikirke, Normisjon, Infremisjonsforbundet, Baptistkirken i Norge, Ungdom i Oppdrag og Misjonskirken Norge.

Studentundersøkelsen 2019

Klikk på bildet nedenfor for å lese Studentundersøkelsen fra 2019.