fbpx

Er det ekskluderende å bli invitert?

Torgeir Lillenes Reinlund

-

desember 6, 2022

«Er det ekskluderende å bli invitert?»

Tett opptil fjellet et godt stykke inn i Sognefjorden ligger Sagatun ungdomsskole i Balestrand. Bildet av lokallaget som hadde lagsmøte under paraplyer på fotballbanen ble over natta et symbol på utfordringen mange kristne ungdommer står overfor.

Av Torgeir Lillenes Reinlund (tekst) og Josefine M. Pettersen (foto)

Det har vært noen litt sprøe og rare uker, klinger det på vakkert sognemål fra lagslederen Malin.

Malin Ohma (15) ble for alvor et kjent ansikt i midten av oktober da hun og lokallaget på Sagatun, sammen med foreldrene stod frem i saken hvor de ble nektet rom av skolen for å ha lagsmøte. Det man trodde skulle være en lokalsak, ble raskt en nasjonalsak. 

Ingen av de hadde forventet at det skulle bli så stort, men på bare noen få dager hadde NRK, Nettavisen, Vårt Land og Dagen skrevet om lokallaget i den lille bygda med rett over 1000 innbyggere.

–        Det er kjipt at dette har skjedd, for alt vi vil er å ha lagslunsj sammen hvor vi kan møtes, be og høre en andakt. Det å ha et kristent fellesskap i skolehverdagen betyr mye for oss, sier Malin og får støtte av lagsmedlem Ester Nilsson (13).

Enorm støtte

Etter sommeren søkte lokallaget om å låne rom til lagsmøte, som de har gjort de siste fem årene. Til sin store overraskelse fikk de for første gang avslag på søknaden. Lokallaget klagde på avslaget, men fikk nei igjen.

«Skolen skal være livssynsnøytral», lød begrunnelsen for avslaget fra rektorene og kommunedirektøren i Sogndal kommune.

Problemet med denne og tilsvarende uttalelser fra kommune- og stortingspolitikere, er at begrepet livssynsnøytral hverken finnes i rundskriv fra departementene, hos Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner eller i lovverket.

Til tross for kommunens tilbakemelding har lokallaget på Sagatun fått enorm støtte fra hele landet.

«Skolen blir ikke mindre livssynsnøytral av at noen elever organiserer seg på et klasserom», lød det uventet fra Christian Lomsdalen, leder for Human-Etisk Forbund. Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) uttalte dessuten at «et livssynsnøytralt samfunn er ikke det samme som et livssynstomt samfunn. Jeg håper de [kommunen, red.anm.] forstår forskjellen.»

Ettersom saken utviklet seg, utvidet kommunen begrunnelsen for avslaget opptil flere ganger. For kommunedirektøren og rektorene i kommunen er det et problem at unge kristne møtes i friminuttene til bønn og fellesskap, bare fordi de er kristne.

–        Er det ekskluderende å bli invitert?

Når gjengen i lokallaget hører begrunnelsene til kommunen for hvorfor de ikke får låne rom på skolen, så ler de samtidig som de rister litt på hodet. Det hele virker merkelig, synes de.

–        Hvis de mener at det å få en invitasjon er ekskluderende, så skjønner jeg ikke hva de mener, svarer lagsleder Malin på påstanden om at lokallaget ekskluderer.

Lokallaget sitter med en opplevelse av å ikke bli forstått, og føler heller ikke kommuneledelsen ønsker å forstå dem. Selv om alle er velkomne til lagsmøtene, og alt er frivillig, så føler laget at de blir mistenkeliggjort når de blir nektet å låne rom. Selv mener de at det ville vært en mye bedre strategi å heller snakke med dem og forsøke å forstå hva et lagsmøte er.

På lagsmøtene er det både kristne og ikke-kristne innom, og det synes ungdommene i lokallaget er kjempebra. De sier at flere har kommet innom lagslunsjen deres fordi fellesskapet og stemningen der er så god. Da opplever de samlingene som ordentlig inkluderende.

Lagsmøte i 2022

Gjennom snart 100 år med lagshistorie har lagsmøtene sett ulike ut. Det gjør de fortsatt, men kjernen er fremdeles den samme. Når vi møter Sagatun-laget denne onsdagen har de hatt første Lagslunsj etter høstferien, passende nok siden de spiser lunsjen sin sammen. Hver onsdag møtes de for å bygge fellesskap og dele liv og tro, samtidig som de får verdifull organisasjons- og ledererfaring. Etter andakten samles de i bønn for livet og verden, før de avslutter med leker, spill og kjeks.

Det er sikkert mange lesere som kan dra fram gode minner fra lagsmøter i ungdomstida, hvordan de så ut, og hva de betydde i skolehverdagen. Saken fra Sogndal minner om at Laget fremdeles utgjør en viktig forskjell i skolehverdagen og for gjengen på Sagatun ungdomsskole er denne ene halvtimen i uka et viktig pulsslag for troen.

–        Det å kunne møtes som kristne i skoletiden betyr mye, der vi kan samles, ha det gøy og se at vi er flere som står sammen om troen – det er veldig betydningsfullt, sier Malin og Ester.

En unik sak

–        De siste årene har vi i Laget fått flere slike saker på bordet, hvor lokallag har blitt nektet rom eller lokaler av skoler eller universiteter, forteller Karl-Johan Kjøde, generalsekretær i Laget.

De siste fem årene har vi sett en økende tendens til romnekt og forsøk på å fjerne trossamtalene fra skoletiden.

–        Saken i Balestrand er unik fordi rektoren og kommunen har fortsatt å stå på sitt, og til og med skjerpet begrunnelsen for avslaget til å omhandle kristen elevaktivitet, fortsetter Karl-Johan.

Når denne saken skrives er utfallet av saken fortsatt ikke avgjort, men at den har engasjert er det ingen tvil om. Engasjementet til tross, usikkerheten knyttet til utfallet er høyst reell. For hvilket rom vil tros- og forsamlingsfriheten ha i skolen om kommunen ikke snur? Det er et spørsmål som berører fremtiden til Malin og lokallaget hennes og alle andre lokallag i landet vårt. Derfor vil Laget fortsette å jobbe for at kristne elever og studenter får lov til å møtes i friminuttene og arrangere lagsmøter.

Den livssynsåpne lavvoen

Da det kom frem at Malin og lokallaget ikke fikk møtes innendørs, og derfor tok i bruk fotballbanen så ønsket vi som lagsbevegelse å vise vår støtte til dem ved å samle inn penger til en livssynsåpen lavvo.

–        Denne blir det fantastisk å få satt opp! Nå trenger vi bare å lage til et skilt som sier «Livssynsåpen lavvo», ler lagsleder Malin i det hun får den overlevert.

Når vi forteller at hele 77 291 kr ble samlet inn av 206 personer og organisasjoner til denne lavvoen så blir de ordentlig overrasket og takknemlige.

–        Det er jo helt utrolig! Når vi vet at så mange støtter oss, så kjenner vi oss trygge og ønsket – tusen takk for støtten, sier Malin på vegne av lokallaget.

–        Stå opp for det dere tror på

Akkurat nå pågår to lignende saker i Møre og Romsdal, to i Agder, og en i Rogaland. Det vitner om at vi må fortsette å løfte opp disse sakene og tale tydelig om hvilken fremtid vi ønsker for tros- og forsamlingsfriheten i Norge.

Når vi møter motgang er det lett å bli motløs, fordi motparten og motstanden virker uovervinnelig. Men er det én ting lokallaget på Sagatun har vist og lært oss, så er det å ikke bukke under når noen prøver å ta fra deg det du bryr deg om.

–        Tørr å stå opp for det dere tror på, for dere står ikke alene, er oppmuntringen fra gjengen på Sagatun til andre lokallag som står i lignende situasjoner.

La oss gjøre som Malin og lokallaget og feste blikket vårt på Jesus – Han som er vårt håp, vår rettferdighet og fremtid – og la han veilede oss både i motgang og medgang.

Flere nyheter du kanskje liker

En 100-åring verdt å feire

Når generalsekretær i Laget, Karl-Johan Kjøde, ser utover 2024 så fylles han både med begeistring, forventning og takknemlighet. For det å kunne markere Lagets 100-årsjubileum på den måten som planlegges for, er ikke bare en selvfølgelighet.

Bildedryss fra Litteraturhuset 12. mars

Endelig kan vi rope ut at Laget er 100 år! Selve 100-årsdagen vår feiret vi på Litteraturhuset med lagsungdommer, lagsvenner og lagsansatte - med kake, historietime om lagsbevegelsen, panelsamtale, og ikke minst - innlegg fra dagens lagsungdommer.

Sekulær blindsone i norske klasserom?

Når så mange forelesere ved lærerstudier snakker ned religiøse personer, må vi anta at problemet også har funnet sin vei til skolen.

Økt frimodighet – mindre ytringsrom for kristne studenter

I Januar ble Lagets studentundersøkelse 2024 lansert på arrangementet StudentFORUM i Trondheim. Les om hovedfunnene her.