Lærerstudenter utfordres av krav til religiøs nøytralitet

Karl-Johan Kjøde

-

september 20, 2023

I den rykende ferske studentundersøkelsen som Laget har utført i samarbeid med Nordic Navigation, er 1.119 aktive kristne studenter spurt om deres tanker om kristen tro, studier og yrkesliv. På fredag ble den lansert på StudentFORUM, og nå er rapporten tilgjengelig for alle.

Les Studentundersøkelsen fra 2019 her.

Lærerstudenter og studenter av pedagogiske fag var klart mest representert i undersøkelsen. Hele 23,4% av respondentene huket av for dette alternativet. Disse var tydelig indre motiverte, hvor de fleste (72,4%) oppga «meningsfullt» som den fremste årsaken til at de valgte sitt nåværende studium.

Når studentene ble spurt om å oppgi maks to utfordringer ved å være kristen på en fremtidig arbeidsplass, var lærerstudenter klart overrepresentert på «religiøs nøytralitet» med hele 73,0%, langt over snittet på 43,4%.

Lærere i dobbeltrolle

Funnene i denne undersøkelsen bekrefter de erfaringene som Laget har gjort seg i møte med lærere i den offentlige skolen de senere årene. Mange frykter mistenkeliggjøringen som følger av at deres kristne tro blir kjent på arbeidsplassen. Overfor kollegaer, men særlig i samtale med elever blir de usikre i møte med spørsmål om tro. Derfor er det ikke så overraskende at de i mindre grad enn resten vil være disponible for den dypere samtalen. Lærerne er også mindre tilbøyelig til å snakke åpent om tro (6,6% lavere enn snittet), og de skiller seg ut ved at de i mindre grad ser på det som en utfordring å stå opp for det som er sant og rett (9,5% under snittet).

Antall lærere som ønsker å stille opp som voksenkontakt for lokallag i Laget har også sunket de siste årene12. Det begrunnes gjerne med at dette setter dem inn i en vanskelig, om ikke umulig, dobbeltrolle. I undersøkelsen gjenspeiler dette seg i at kravet om religiøs nøytralitet løftes frem som lærernes desidert største utfordring i møte med yrkeslivet. En respondent uttrykte i undersøkelsen at «Lærarar har ikkje ytringsfrihet når det kommer til religiøsitet».

Lærerne er likevel betydelig mindre redde for å være alene som kristen (19,7%-poeng lavere enn gjennomsnittet). For å romme det religiøst mangfoldige Norge trenger vi en kompetanseheving rundt religiøse trosspørsmål. Men i første omgang vil åpenhet fremfor passivitet løse mye av problemet for både lærere og elever.

Høgskolelektor skeptisk til nøytralitet

Berit Nøst Dale, høgskolelektor på NLA Høgskolen, reagerer på det oppfattede nøytralitetskravet til Dagen 21.01.19.

Hun begrunner det med at skolens formålsparagraf gir et godt demokratisk grunnlag for verdipåvirkning i skolen som også kristne kan benytte seg av. Det er viktig at læreren kan være seg selv, så lenge man ikke forkynner, men det er helt greit å være åpen om sin egen tro på skolen.

— Skolen er ikke verdinøytral, understreker hun til Dagen.

BLI LAGSVENN NÅ

(Lagsvenner er Lagets fastgivere. De investerer i neste generasjon og gjør skoleungdoms- og studentarbeidet vårt mulig ved å gi Laget trygghet til stabil planlegging. Lagsvenner inviteres jevnlig til frivillige samlinger med andre som er glade i Laget.)

Flere nyheter du kanskje liker

Julen er en kristen høytid – Visste du det?

La de kristne Jesus fødsel til 25. desember for å overta en stor romersk fest? Kan Jesus ha vært født på vinteren når gjeterne gjette beitemarkene? Eller er egentlig juletreet en hedensk tradisjon?

Må humanetikere «late som at de er gode»?

I ateismen finnes ikke objektiv moral, iboende verdi eller fri vilje. Hvordan lever man da som om de allikevel finnes?

Et par ting naturvitenskap aldri kan gjøre

Naturvitenskap er et enestående menneskelig prosjekt. La det ikke være tvil om det. Men å beholde tunga rett i munn er det beste forsvaret vi kan gi for den.

Tidenes yngste statsråd: – Uten Laget hadde jeg ikke vært til

Da Kjell Ingolf Ropstad gikk ut i pappapermisjon 2. juni, ble Ida Lindtveit Røse (27) norgeshistoriens yngste statsråd. Alt startet med to foreldre som møttes på Laget.