fbpx

Derfor avviser ikke-kristne studenter gud

Karl-Johan Kjøde

-

desember 13, 2023

Les mer om funnen i disse artiklene:
Dagen 15.12 – «Ny undersøkelse: Kun èn av to ikke-troende studenter ønsker relasjon med en kjærlig Gud.«
Vårt Land 15.12 – «Undersøkelse: Dette sier studenter om hvorfor de ikke tror på Gud.«

Laget gjennomfører årlig mellom 10-12 Skepsisuker på norske universiteter og høgskoler. Det er de lokale studentlagene som står for arrangementet. I forbindelse med at disse arrangementene avholdes er det vanlig at enkeltpersoner blir invitert til å delta på en spørreundersøkelse om tro. Spørreundersøkelsen innhentes ved direkte henvendelse på campus-områdene til de ulike universitetene.

Besvarelsene som vi har mottatt kommer i all hovedsak fra studenter ved universitetene i Bergen, Trondheim og Tromsø. I løpet av 2023 har vi mottatt 371 besvarelser på norsk (i hovedsak norske studenter) og 181 besvarelser på engelsk (i hovedsak internasjonale studenter).

Lagets studentundersøkelse 2019 gir et utfyllende bilde av hvordan kristne studenter ser på tro, trospraksiser og troen i relasjon til studietilværelsen. 19. januar vil Studentundersøkelsen 2024 offentliggjøres og gi oss enda mer informasjon om dette.

I den anledning er det også relevant å presentere noen av funnene knyttet til hva ikke-kristne studenter tenker om tro og tros-samtalen. Utvalget respondenter som har svart at de har et annet livssyn enn det kristne utgjør 206 norske og 122 internasjonale respondenter. Det er disse som er representert i statistikkene nedenfor.

NB! I utvalget nedenfor har 11 norske og 3 internasjonale studenter har valgt «kristendom» eller «kristen humanisme» som livssyn de bygger livet på, i tillegg til et eller flere andre alternativ. For ordens skyld er besvarelsene deres gjengitt i parentes (**)

På spørsmålet om studententene «tror det finnes en Gud?» svarte de følgende:
Norske: Ja – 18%. Nei – 47%. Vet ikke – 35%. (**Ja – 6. Nei – 0. Vet ikke – 5)
Internasjonale: Ja – 28%. Nei – 42%. Vet ikke – 30%. (**Ja – 3. Nei – 0. Vet ikke – 0.)

Videre ble de respondentene som svarte at de ikke tror det finnes en gud spurt om hvorfor de ikke tror på noen gud. Til dette gav de følgende respons:

Respondentene ble så stilt et hypotetisk spørsmål om hvorvidt de ville ønsket en relasjon til Gud, dersom han fantes, var god, elsket dem betingelsesløst og ønsket en relasjon til dem. Til dette svarte de følgende:
Norske: Ja – 54%. Nei – 24%. Usikker – 16%. Annet – 7%. (**Ja – 7. Nei – 1. Usikker -1)
Internasjonale: Ja – 49%. Nei – 20%. Usikker – 31%. (**Ja – 2. Nei – 0. Usikker – 0)

Videre ble respondentene spurt om i hvor stor grad på en skal fra 1 til 10 de opplever åpenhet for å snakke om tro blant medstudenter. 

  • De norske studentene svarte: 6,1 / 10
  • De internasjonale studentene svarte: 4,7 / 10

På det avsluttende spørsmålet til de norske studentene, om de hadde vært interessert i å snakke om slike type spørsmål i et fellesskap med andre, svarte de som følger:
Norske: Ja – 35%. Nei – 33%. Kanskje – 32%. (**Ja – 3. Nei – 1. Kanskje – 6)

Flere nyheter du kanskje liker

En 100-åring verdt å feire

Når generalsekretær i Laget, Karl-Johan Kjøde, ser utover 2024 så fylles han både med begeistring, forventning og takknemlighet. For det å kunne markere Lagets 100-årsjubileum på den måten som planlegges for, er ikke bare en selvfølgelighet.

Bildedryss fra Litteraturhuset 12. mars

Endelig kan vi rope ut at Laget er 100 år! Selve 100-årsdagen vår feiret vi på Litteraturhuset med lagsungdommer, lagsvenner og lagsansatte - med kake, historietime om lagsbevegelsen, panelsamtale, og ikke minst - innlegg fra dagens lagsungdommer.

Sekulær blindsone i norske klasserom?

Når så mange forelesere ved lærerstudier snakker ned religiøse personer, må vi anta at problemet også har funnet sin vei til skolen.

Økt frimodighet – mindre ytringsrom for kristne studenter

I Januar ble Lagets studentundersøkelse 2024 lansert på arrangementet StudentFORUM i Trondheim. Les om hovedfunnene her.