fbpx

Høydepunkter fra Laget i 2023

Karl-Johan Kjøde

-

desember 20, 2023

2023 har vært et svært begivenhetsrikt år i Laget og en opptakt til det store jubileumsåret 2024, når Laget fyller 100 år! Vi gjør som Jon Fosse i sin Nobel-tale da han mottok litteraturprisen, vi takker Gud!

Lagbevegelsen består av tusenvis av medlemmer og lagsvenner som deler visjonen om å gjøre Jesus kjent på alle skoler og studiesteder – så han blir trodd, elsket og etterfulgt. Dette skjer skjer først og fremst gjennom hver enkelt elev og student som selv følger Jesus. Hovedvirksomheten vår er lokallag, som er drevet av elever og studenter. Ingen lokallag er like, men sammen deler vi strategien for 2021-2025. I strategien er det oppgitt fire hovedmål som skal være realisert innen 2025:

  • Øke fra 210 til 300 lokallag: Status 20.12.23 – 223 aktive lokallag ❌*
  • Øke fra 3500 til 5000 betalende medlemmer: Status 30.06.23 – 3037 ❌**
  • Øke fra 50 til 100 partnermenigheter: Status 15.12.23 – 119 partnermenigheter
  • Øke fra 24 til 30 million NOK i årsinntekt: Estimat 2023 – 30,5 million NOK.

*Antallet lokallag stiger igjen etter at antallet var nede i 180 etter pandemien. 300 lokallag er fortsatt mulig, men ambisiøst.
**Antallet medlemmer de siste årene bærer preg et svakt medlemssystem, dette har blitt byttet i løpet av 2023. 5000 medlemmer er også fortsatt mulig, men ambisiøst.

Tilstede på skoler og studiesteder

Grill en kristen (GEK)
Det er primært to måter Laget er tilstede på skoler og studiesteder på; gjennom de allerede nevnte lokallagene og Grill en kristen. Sistnevnte satsing begynte så smått i 2012, men ble for alvor en satsing da Kirkerådet tildelte NOK 150 000 for utvikling av konseptet i 2020/-21. Både i 2022 og -23 mottok Laget en gave fra Einar Rasmussen på NOK 2 000 000 til å videreutvikle prosjektet. Gavene bidro til at Sofie Braut kunne påta seg jobben som den første heltids prosjektlederen for GEK skoleåret 2022/-23. I august overtok Jon Romuld Håversen stafettpinnen og kan nå se tilbake på et rekordår for GEK i 2023, med:

  • 280 gjennomførte GEK.
  • GEK på 84 av 419 (20%) videregående skoler i Norge.
  • 10 000 elever som har fått et innenfra perspektiv på det kristen livssynet gjennom GEK.
  • 61 nye sertifiserte GEK-paneldeltakere.

Skolelag

På mellom 60-70 ungdomsskoler og like mange videregående skoler har elever med et hjerte for sin skolen og et ønske om å følge Jesus møttes regelmessig til lagsmøter i 2023. Ungdomstiden er en formativ fase, hvor kunnskap, verdier og holdninger prøves og formes. Derfor er skolen som arena for lagsarbeid så viktig. Utenom hjemmet er det ingen steder de tilbringer så mye tid som nettopp der. Alle går på skolen – men få går i kirken. I skolelagene får mange elever et pusterom i hverdagen. Et sted hvor de kan være åpen om troen sin, ha det gøy sammen og dele matpakken sin.

Mens lagsmøtene på ungdomsskolen gjerne kjennetegnes av Gud, gøy og godt, bærer skolelag over hele linjen preg av at det er unge mennesker som i en tidlig alder tar lederansvar. De etablerer styrer, arrangerer årsmøter og påtar seg ansvar som demokratisk valgte. Få ting lover så godt for fremtiden som unge mennesker som vil noe mer og aktivt velger det.

Lagsquiz – kahoots om bibelske personer og høytider brukes i en del skolelag, det samme gjør Lagslunsj – Lagets bibelstudieopplegg for skolehverdagen. Men et av konseptene for skolelagene som virkelig tok av i 2023, var Godhetsuka. Det fungerer slik, elever fra skoler over hele Norge går bananas for å vise godhet. I 2023 ble det registrert hele 121 slike godhetsuker og i november 2024 gjentas bedriften. Det er rørende å høre om hvordan både stab og medelever blir berørt av små gjerninger gjort i godhet – de kan virkelig forandre en hel skole.

Til tross for det at både politiske myndigheter og folk flest anerkjenner verdien i det disse elevene gjør, så har antallet rektornekt aldri vært høyere enn i 2023. Les mer om hva det er og hvordan du kan bidra på, veiledningssiden vår for rektornekt: nkss.no/rektornekt

Kristenrussen (Krussen)

Midt i Lagets medlemsmasse befinner Kristenrussen seg. Mange gleder seg til året som avgangselev og russ. Samtidig har det i mange år vært kjent utenforskap, drikkepress og en forventning om stadig grenseforskyvning er et utbredt problem i russetiden. Med Krussen ønsker vi å skape et fristed fra russetidens altfor fremtredende bakside, samtidig som man får feire endt skolegang sammen med alle andre avgangselever i Norge.

Hvert fylke har sitt eget Krussestyret og i februar møtte 102 av forårets styremedlemmer til Krussestyrehelg på Grimerud, mens 92 personer deltok på tilsvarende helg i oktober. I 2023 ble det gjennomført Krussturer til Cuba, Tanzania og Egypt, opplevelser som setter dype spor hos deltakerne. Krussen har i 2023 overtatt ene-ansvaret fra Stiftelsen Skjærgårds for Russetreffet som i 2023 ble arrangert på Hamar. I 2024 vil Russetreffet – by Krussen gå av stabelen på Odderøyhallen i Kristiansand. 334 russ har i skrivende stund meldt seg på!

Studentlaget

Kristne studentlag er en del av den rike foreningsfloraen ved norske universiteter og høgskoler. Gjennom 2023 har 33 studentlag møtes til regelemessige bønnegrupper, lagsmøter eller Lagslunsj. Lagslunsj har blitt en særlig viktig satsing og vi tilbyr nå bibelstudier på flere språk. Den sist publiserte Lagslunsj gav vi ut i samarbeid med Get Focused og den har temaet «Anker». Last den ned her: nkss.no/Lagslunsj

I starten av hvert studieår arrangeres Velkommen til- et arrangement som skal introdusere nye studenter for stedet menighetsfellesskap og studentlag. I 2023 ble dette arrangert Velkommen til- i elleve byer, det er ny rekord.

I løpet av året gjennomfører flere av studentlagene Skepsisuker. Disse bidrar til å sette livssynsspørsmål på dagsorden blant studentene. Til studentavisen Under dusken, skrev Andreas Brennsæter følgende om Skepsisuken i Trondheims mål. «I en tid med polarisering og store ekkokamre er det essensielt med arenaer hvor folk kan diskutere dyptgående og personlige temaer på en respektfull og informert måte.» Arrangementet hadde stor oppslutningsmessig suksess og det var særlig dialogen mellom blant andre kristne, human-etikere og muslimer som vakte interesse. Under Veritaskonferansen mottok dessuten Skepsisuken i Bergen det som ble tidenes første Veritas-pris for sitt arbeid med Skepsisuker i Bergen. I Bergen har de blant annet vært toneangivende i å bruke en spørreundersøkelse for å kartlegge studenter forhold til tro, resultatene fra 2023 finner du i artikkelen «Derfor avviser ikke-kristne studenter Gud«.

Arrangementer

Listen over arrangementer som skjer lokalt er altfor lang til å gå inn på, men også i 2023 har leirer, weekender, hytteturer, seminarer, utflukter med mer vært viktig i Laget. De fleste regionene har lagsweekender i løpet av et skoleår. Både i Trøndelag og i Vestland arrangeres henholdsvis OFF-weekend og ReCharge hvert semester. I Tromsø ble tidenes første LAN-weekend arrangert for 33 elever. I Nord finner du også sommerleiren LS med røtter langt tilbake, samt nyttårsleiren NÅLK som i år er fulltegnet og med ventelister.

Nasjonalt arrangeres temaleirer som Fiolsofiuka og MANN, men Lagets hovedsatsing er på større leirer hvor vi kan samarbeide med andre organisasjoner. Vi er derfor tungt investert i festivaler som Impuls, Get Focused og Skjærgårds M&M. 2023 var også preget av tre regionale The Send-arrangement, i Kristiansand, Oslo og Stavanger. Her var Laget med som partner og vi har sett at arrangementenes invitasjon til å engasjere seg på skolefeltet har hatt en effekt. Veritaskonferansen ble i år arrangert for tiende gang med oppslutningsrekord og 700 deltakere, mens StudentFORUM i flere år har vært Lagets årlige studentkonferanse i Trondheim.

Internasjonalt sendte Laget i år en delegasjon til vår paraplyorganisasjon IFES sitt World Assembly i Jakarta. IFES har 160 tilsluttede nasjonale bevegelser og arbeid i over 180 land. Det er et privilegium å få være en del av dette internasjonale Jesus-fellesskapet.

Ledertrening og disippelskap

Laget er medeier av NLA Høgskolen. I 2023 var det en glede for oss å samarbeide med dem om å lansere et eget «Grill en kristen-fag», KL111. Sammen med apologetikk-kvelder i fire byer er dette et viktig bidrag til kompetansehevingen innen kristent trosforsvar.

En annen skole som Laget er medeier av er Hald Internasjonale Skole, her eier Laget programmet Hald Interact. På dette programmet driver vi utveksling mellom studenter fra Norge og studenter fra søsterbevegelser i Colombia, Brasil, Kenya, Madagaskar og Bangladesh. Som en konsekvens av dette har vi 8 internasjonale studenter i Lagets stab 7 måneder av året – en stor berikelse.

Vi er veldig stolt av Lagets traineeprogram. I år har vi 10 utvalgte traineer rundt omkring i Norge, som gjør en strålende jobb. Disse veiledes av ansatte og følges opp i et traineeprogram som i 2023 fyller ti år. Du kan søke plass som traineer for skoleåret 2024/-25 allerede nå.

Over nyttår kan 15-18-åringer som ønsker å vokse som ledere søke om plass på Lagets lederakademi. Dette er en satsing inn mot videregående-elever som er inne i sitt tredje år. Kullene som tas opp er ikke større enn 20 personer og hver enkelt elev får sin egen mentor gjennom året. Med Lagets lederakademi ser vi virkelig konturen av en generasjon unge ledere som reiser seg.

Gjennom 2023 har det foregått et omfattende innsamlings- og analysearbeid i forbindelse med Studentundersøkelsen 2024, som lanseres 19. januar. Dette er en oppfølging av undersøkelsen som ble gjort i 2019 og gir oss som kirke og samfunn nyttig informasjon om kristne studenters liv og virke. Et av funnene fra 2019 var at mange kristne studenter skjuler troen.

Et grep som vi har økt satsingen på for å jobbe med dette er ved å etablere studentkollektiv. Laget har lenge hatt kollektiv i Oslo og Bergen, men har i løpet av 2023 etablert to nye i Bergen. Vi har flere kollektiv på gang andre steder i landet og har sammen med flere andre aktører utarbeidet en veiledning for dem som vil starte slike disippelhus.

Fagsjekk.no

Et arbeid som det er verdt å bite seg merke i er Fagsjekk. I 2023 har det blitt publisert en rekke artikler på nettstedet Fagsjekk.no. Flere av disse har ført til endret innhold i læremidler og artikler. Det har også bli lanserte en første sesong av podcasten «Lurt av læreboken?» som de fleste kunnskapshungrige mennesker kan ha glede av. Høsten 2023 ble dessuten arbeidet med en ny nettside og presentasjonsvideo av Fagsjekk påbegynt. Dette vil bli lansert på tampen av -23. På vei inn i 2024 er vi i full gang med å produsere undervisningsmateriell om de to store jubileene, for kristenretten (1000 år) og landsloven (750 år). Høsten 2023 fikk dessuten Bjørn Are Davidsen en makker i nyansatte Prosjektleder Møyfrid Eriksen.

Videoen er produsert for å markedsføre en samtalekveld på Litteraturhuset i Oslo, 10.01.2024.

Som avslutning på denne Recap-artikkelen legger jeg ved et bilde av alle de nydelige ansatte – som selv om de ikke er hovedpersonene i Laget – likevel er høyt verdsatte blant både medlemmer og lagsvenner.

Flere nyheter du kanskje liker

4.000 kilometer i bil for å markere lagsjubileum

De har kjørt i bobil fra Oslo til Alta og helt ned til Fredrikstad igjen med mange innlagte stopp. På veien har de samlet inn 700.000 kroner, som de håper skal vokse til 1 million.

Kunngjøring

Siden 1. januar 2016 har Karl-Johan Kjøde sittet som generalsekretær i Laget. Etter snart ti år i stillingen, vil han fra 31. mai 2025 avlevere denne til sin arvtaker.

En 100-åring verdt å feire

Når generalsekretær i Laget, Karl-Johan Kjøde, ser utover 2024 så fylles han både med begeistring, forventning og takknemlighet. For det å kunne markere Lagets 100-årsjubileum på den måten som planlegges for, er ikke bare en selvfølgelighet.

Bildedryss fra Litteraturhuset 12. mars

Endelig kan vi rope ut at Laget er 100 år! Selve 100-årsdagen vår feiret vi på Litteraturhuset med lagsungdommer, lagsvenner og lagsansatte - med kake, historietime om lagsbevegelsen, panelsamtale, og ikke minst - innlegg fra dagens lagsungdommer.